สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 132014
 

คำหวานๆ เก็บเอาไว้ใช้ กับคนพิเศษ !!!!คนที่เริ่มเรียนภาษาจีนใหม่จะชอบคำที่ใกล้ตัว อ่านครั้งเดียวก็จำได้แล้ว

1.我爱上你了。
Wǒ ài shàng nǐ le.

2.你偷走了我的心。
Nǐ tōuzǒule wǒ de xīn.

3.你在我眼里是最美的。
Nǐ zài wǒ yǎn lǐ shì zuì měi de.

4.我的心里只有你。
Wǒ de xīn lǐ zhǐyǒu nǐ.

5.你是第一个让我如此心动的人。
Nǐ shì dì yī gè ràng wǒ rúcǐ xīndòng de rén.

6.我会一直陪在你身边。
Wǒ huì yīzhí péi zài nǐ shēnbiān

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!