สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 132014
 

คำที่เกี่ยวข้องกับ “心”มีอยู่มากมาย ที่เลือก 3 คำนี้เพราะเอาไว้ใช้เตือนสติตัวเองค่ะ

1.信心 xìnxīn ความมั่นใจ

 • 一個人一定要對自己有信心。
  Yī gè rén yīdìng yào duì zìjǐ yǒu xìnxīn.
 • 他很有信心通過考試。
  Tā hěn yǒu xìnxīn tōngguò kǎoshì.

2.耐心 nàixīn ความอดทน

 • 他教育孩子特別耐心,孩子也就聽他的話。
  Tā jiàoyù háizi tèbié nàixīn háizi yě jiù tīng tāde huà.
 • 如果你耐心再等我一下,我一定能把那本書找出來給你的。
  Rúguǒ nǐ nàixīn zài děng wǒ yīxià wǒ yīdìng néng bǎ nà běn shū zhǎo chūlái gěi nǐde.

3.細心 xìxīn ละเอียดรอบคอบ

 • 你要非常細心閱讀考試的題目。
  Nǐ yào fēicháng xìxīn yuèdú kǎoshì de tímù.
 • 她很細心照顧孩子們的健康。
  Tā hěn xìxīn zhàogù háizi men de jiànkāng.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!