สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Aug 012013
 

ความหมายของคำว่า “假”

假

1. 假 jiǎ ไม่จริง, ทำปลอม

 • 她戴的钻石是假的。
  Tā dài de zuànshí shì jiǎ de

假钱 jiǎqián เงินปลอม

 • 这些钱是我刚从银行里取出来的,决不可能是假钱。
  Zhèxiē qián shì wǒ gāng cóng yínháng lǐ qǔ chūlái de juébù kěnéng shì jiǎqián

假话 jiǎhuà พูดไม่จริง

 • 他从来不骗人,说的不会是假话。
  Tā cónglái bú piànrén shuō de búhuì shì jiǎhuà

假花 jiǎhuā ดอกไม้ปลอม (คนทำขึ้นมา)

 • 他桌子上放的不是真花儿,而是用塑料做的假花。
  Tā zhuōzi shàng fàng de búshì zhēn huār ér shì yòng sùliào zuò de jiǎhuā

假护照 jiǎ hùzhào พลาสปอร์ตปลอม

 • 那个伪装者用一本假护照旅行。
  Nàge wěizhuāng zhě yòng yī běn jiǎ hùzhào lǚxíng.

假笑 jiǎxiào แสร้งทำเป็นหัวเราะ (ไม่อยากหัวเราะ)

 • 他讲的笑话一点儿也不可笑,但是大家为了礼貌都假笑起来
  Tā jiǎng de xiàohuà yīdiǎnr yě bù kěxiào dànshì dàjiā wèile lǐmào dōu jiǎxiào qǐlai.

假牙 jiǎyá ฟันปลอม

 • 牙医给我镶了颗假牙。
  Yáyī gěi wǒ xiāng le kē jiǎyá.

2. 假 jià วันหยุด หยุดไม่ทำงาน

 • 我明天要去机场接一个朋友,得请一上午假。
  Wǒ míngtiān yào qù jīchǎng jiē yī gè péngyou de qǐng yī shàngwǔ jià.
 • 这段时间,他不得不请几天假。
  Zhè duàn shíjiān tā bùdebù qǐng jǐ tiān jià.

เครดิต : Chaloemphorn Siriratchataphong

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!