สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Sep 152012
 

ภาษาจีน ครั้งละคำ สำหรับผู้เริ่มเรียน ครั้งนี้เสนอ 一 向 VS 一 直

  • 一向 อ่านว่า อี๋ เสี้ยง

๑. ก่อนหน้านี้ ( แสดงถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาช่วงหนึ่ง )

前一向雨水多 。
เฉียน อี๋ เสี้ยง หยีว์ สุ่ยร์ ตัว
ก่อนหน้านี้ น้ำฝนเยอะมาก…. ( จะมีธาราลิมปิกไหมหนอ???)

๒. ถึงตอนนี้ ( แสดงถึงตั้งแต่เจอกันครั้งก่อนมาจนถึงตอนนี้ )

你一向好哇 !
หนี่ อี๋ เสี้ยง ห่าว วา !
ถึงตอนนี้คุณสบายดีสินะ….

๓. แต่ไหนแต่ไร ( แสดง อดีต ถึง ปัจจุบัน ) = 一向来

ต้น 老师一向节俭 。
ต้น เหล่า ซือร์ อี๋ เสี้ยง เจี๋ย เจี่ยน
อาจารย์ต้น แต่ไหนแต่ไร ประหยัด เรียบๆง่ายๆ เสมอมา

นู๋ยุ 一向好客 。
นู๋ยุ อี๋ เสี้ยง ห้าว เข้อ ( 好客 อ่านว่า ห้าว เข้อ )
นู๋ยุ แต่ไหนแต่ไร ก็ต้อนรับแขกอย่างเอื้ออารีตลอดมา

…………….

  • 一 直 อ่านว่า อี้ จื๋อร์

๑. ตรงไป ( แสดงทิศทาง )

你一直走 ,不要拐弯 。
หนี่ อี้ จื๋อร์ โจ่ว , ปู็ เย่า ไก่ว วัน
คุณเดินตรงไปนะ ไม่ต้องเลี้ยวล่ะ

๒. ตลอดจนถึง ( เน้น ขอบเขตที่กล่าวถึง )

全村从老人一直小孩都非常热情 。
เฉวียน ชุน ฉงร์ เหล่า เยิ๋นร์ อี้ จื๋อร์ เสี่ยว ไห โตว เฟย ฉัง เย่อร์ ฉิง
ทั้งหมู่บ้าน คนเฒ่าคนแก่ ตลอดจนถึง ลูกเล็กเด็กแดง ต่างก็มีความกระตือรืร้น อบอุ่นใจกันทั้งนั้น

๓. ตลอด , โดยตลอด
( แสดงการกระทำตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ขาดตอน ,  แสดงภาวะ ตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่เปลี่ยนแปลง )

นู๋ยุ 干活儿一直很卖力 。
นู๋ยุ กั้น หัว เออร์ อี้ จื๋อร์ เหิ่น ไม่ หลี้
นู๋ยุ ทำงานแบบทุ่มเท (กำลัง) มาโดยตลอด

雨一直下了一天一夜 。
หยี่ว์ อี้ จื๋อร์ เสี้ย.า เลอ อี้ เทียน อี๋ เยี่ย
ฝน ตก ตลอด ทั้งวันทั้งคืน

……………….

จะเห็นได้ว่า 一 向 VS 一 直 มีความต่าง และ ความที่คล้ายๆกันมากความที่คล้ายๆกันมากคือ ข้อ ๓

一 向 แต่ไหนแต่ไร ( แสดง อดีต ถึง ปัจจุบัน )
一 直 ตลอด , มาโดยตลอด ( แสดงถึงการกระทำตั้งแต่ต้นจนจบ / ภาวะ ตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่เปลี่ยนเเปลง )

คลายสงสัย และ เข้าใจขึ้น ไหมคะ…….

เฟสบุ๊คครูจู สอนภาษาจีนกลาง

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!