สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Aug 102012
 

ภาษาจีน ครั้งละคำ…. ครั้งนี้ขอเสนอคำ 着

着 zhe เจอ และ zháo เจ๋าร์  (zhe เจอ ..อ่านออกเสียงพยางค์เบา นะคะ)
( คำนี้ อ่านได้หลายเสียง ความหมายก็ต่างกัน ครั้งนี้ขอเสนอ 2 เสียง ที่มีความถี่ในการใช้สูงกว่า )

1. 着 [zhe] เจอ ………อยู่ , …….ไว้ ( กริยา การกระทำ ซึ่งกำลังกระทำอยู่ … แสดงถึง ปัจจุบัน )

ตัวอย่าง……

1.1 โครงสร้าง….(กริยา) + 着 = กริยานี้กระทำอยู่

 • 他坐着 [ทาจั้วเจอ] เขานั่งอยู่ (ตอนนี้เขานั่งอยู่ ไม่ได้ไปไหน )
 • 这本书,你拿着 [เจ้อร์เปิ่นซูร์หนี่หนาเจอ] หนังสือเล่มนี้ คุณถือไว้นะ (ถือเอาไว้นะ อย่าเอาไปไหน)

1.2 โครงสร้าง…. (กริยา) + 着 + (กรรม) = กระทำ..สิ่งหนึ่ง ..อยู่

 • 我 看着 书 [หว่อขั้นเจอซูร์] ฉันอ่านหนังสืออยู่ ( ตอนนี้ฉันอ่านหนังสืออยู่นะ ไม่ได้ทำอย่างอื่น)

1.3 โครงสร้าง…. (กริยา) + 着 + (กริยา) + (กรรม) = กระทำสิ่งหนึ่ง และ กระทำอีกสิ่งหนึ่ง ในขณะเดียวกัน

 • 老师 …站着讲…课 [เหล่าซือร์…จั้นร์ เจอ เจี่ยง…เข้อ] คุณครู…ยืนบรรยาย… บทเรียนอยู่ (ยืนด้วย บรรยายด้วย)
 • 学生…坐着听…课 [เสวียเซิงร์…จั้วร์เจอทิง…เข้อ] นักเรียน…นั่งฟัง…บทเรียนอยู่ (นั่งด้วย ฟังด้วย)

************

2. 着 [zháo] เจ๋าร์ (ทำหน้าที่เป็นตัวบอกผลของ คำกริยาที่อยู่ข้างหน้ามัน)

คำแปล จะแปลคำบอกบรรลุผล ตามกริยาอาการของสิ่ง สิ่งนั้น ในภาษาไทย

ตัวอย่าง…..

2.1 โครงสร้าง ….. (กริยา) + 着zháo

 • 睡着 [สุ้ยร์เจ๋าร์] นอน…แล้วบรรลุผลการนอน = นอนหลับ
 • 没睡着 [เหมย สุ้ยร์ เจ๋าร์] นอน…แล้วไม่บรรลุผลในการนอน = นอนไม่หลับ

……………………………………………..

2.2 找着 [เจ่าร์เจ๋าร์] หา…. แล้วบรรลุผลในการหา = หาเจอ

 • 没找着 [เหมย เจ่าร์ เจ๋าร์] หา… แล้วไม่บรรลุผลในการหา = หาไม่เจอ

********

เพิ่มเติมนิดหน่อย

结果补语 [เจียกั่วปู๋หยี่ว์] คำเสริมกริยาบอกผล ใช้

 • 找着
 • 没找着

可能补语 [เข่อเหนิงปู๋หยี่ว์] คำเสริมกริยาบอกความเป็นไปได้ ใช้

 • 找得着
 • 找不着

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!