สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jun 082011
 

新天地
作词:冰洁
作曲:孟勇
演唱:张燕
酷我歌词组:露露

富民 [fùmín] ประชาชนมั่งคั่ง
灿烂 [cànlàn] รุ่งเรือง, รุ่งโรจน์
一片 [yípiàn] ฉากหนึ่ง, ตอนหนึ่ง
崭新 [zhǎnxīn] ใหม่เอี่ยมถอดด้าม
天地 [tiāndì] โลก
所 [suǒ] สถานที่
迷 [mí] หลงไหล
深情 [shēnqíng] ความรู้สึกที่ลึกซึ้ง
热爱 [rè’ài] รักอย่างเร่าร้อน
细致 [xìzhì] อย่างละเอียดรอบคอบ
服务 [fúwù] บริการ
赢得 [yíngdé] ชนะ
四海 [sìhǎi] โลกทั้งโลก
情谊 [qíngyì] มิตรภาพ
肩并肩 [jiānbìngjiān] เคียงบ่าเคียงไหล่
走过了 [zǒuguòle] ผ่าน
四季 [sìjì] สี่ฤดู
一种 [yìzhǒng] ชนิดหนึ่ง
幸福 [xìngfú] ความสุข
萦绕 [yíngrào] อ้อยอิ่ง, เอ้อระเหย
心底 [xīndǐ] ก้นบึ้งของหัวใจ
一首 [yìshǒu] บทหนึ่ง
与时俱进 [yǔshíjùjìn] เวลาล่วงหน้า
激励 [jīlì] กระตุ้น
只争朝夕 [zhǐzhēngzhāoxī] แข่งกับเวลา
务实 [wùshí] ในทางปฏิบัติ
神奇 [shénqí] ปาฎิหาริย์, มหัศจรรย์
尚德 [shàngdé] หลักปฏิบัติที่ควรจะยึดถือ
行动 [xíngdòng] การกระทำ
开辟 [kāipì] เปิดทาง
和谐 [héxié] ความสามัคคี
骄傲 [jiāo’ào] ภูมิใจ
倾情 [qīngqíng] เต็มที่, สุดจิตสุดใจ
满腔 [mǎnqiāng] เต็มหัวอก, เต็มไปด้วย
赤诚 [chìchéng] มีความจริงใจ
迎来 [yínglái] นำมา
鹏程万里 [péngchéngwànlǐ] อนาคตยาวไกล
手牵手 [shǒuqiānshǒu] จูงมือกัน
共享 [gòngxiǎng] แบ่งปันร่วมสุข
过 [guò] ผ่าน, ข้าม
天气 [tiānqì] สภาพอากาศ
自豪 [zìháo] ความภาคภูมิใจ
升腾 [shēngténg] ลอยขึ้น
心里 [Xīnlǐ] ในหัวใจ
一幅 [yìfú] ผืน (ลักษณะนาม)
五彩缤纷 [wǔcǎibīnfēn] มีสีสัน
画 [huà] ภาพวาด
到处 [dàochù] ทุกที่
充满 [chōngmǎn] เต็มไปด้วย
蓬勃 [péngbó] กระปรี้กระเปร่า, มีชีวิตชีวา
生机 [shēngjī] โอกาสรอดชีวิต, ชีวิตชีวา
都说你亲商富民 都说你美丽
你用阳光灿烂一片崭新天地
人为你所迷 深情地热爱你
细致服务赢得四海情谊
肩并肩走过了多少个四季
一种幸福萦绕在心底
你是一首与时俱进的歌
激励我们只争朝夕
激励我们只争朝夕
都说你尚德务实 都说你神奇
你用行动开辟一片和谐天地
人为你骄傲 倾情地歌唱你
满腔赤诚迎来鹏程万里
手牵手共享过多少好天气
一种自豪升腾在心里
你是一幅五彩缤纷的画
到处充满蓬勃生机
到处充满蓬勃生机
手牵手共享过多少好天气
一种自豪升腾在心里
你是一幅五彩缤纷的画
到处充满蓬勃生机
到处充满蓬勃生机

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!