สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jun 112011
 

每一次 [měiyícì] ทุกครั้ง
徘徊 [páihuái] ลังเล, เดินกลับไปกลับมา
孤单 [gūdān] โดดเดี่ยว, เดียวดาย
坚强 [jiānqiáng] เข้มแข็ง
就算 [jiùsuàn] แม้ว่า
受伤 [shòushāng] ได้รับบาดเจ็บ
闪 [shǎn] การหลบหลีก, แปลบ, แลบ ,วูบ
泪光 [lèiguāng] น้ำตา
双 [shuāng] คู่
隐形 [yǐnxíng] กำบังไว้
翅膀 [chìbǎng] ปีก
绝望 [juéwàng] รู้สึกสิ้นหวัง
拥有 [yōngyǒu] ครอบครอง
美丽 [měilì] สวยงาม
太阳 [tàiyáng] ดวงอาทิตย์
看见 [kànjiàn] มองเห็น
每天 [měitiān] ทุกวัน
夕阳 [xīyáng] พระอาทิตย์ตก
变化 [biànhuà] เปลี่ยนแปลง
希望 [xīwàng] ความหวัง
终于 [zhōngyú] สุดท้าย, ในที่สุด
看到 [kàndào] พบว่า
所有 [suǒyǒu] ทั้งหมด
梦想 [mèngxiǎng] ความใฝ่ฝัน
都 [dōu] ล้วน
开花 [kāihuā] ออกดอกออกผล
追逐 [zhuīzhú] การไล่ตาม, แสวงหา
年轻 [niánqīng] วัยเยาว์
歌声 [gēshēng] เสียงเพลง
嘹亮 [liáoliàng] ดังกังวาน
昂首 [ángshǒu] เงยหน้า
用心 [yòngxīn] ตั้งใจ
凝望 [níngwàng] เพ่งมอง, จ้องมอง
害怕 [hàipà] หวาดกลัว
很久 [hěnjiǔ] ยาวนาน
比 [bǐ] เทียบกับ
天长 [tiāncháng] ตลอดไป
留 [liú] เหลือไว้, คงไว้
愿望 [yuànwàng] ความปราถนา
让 [ràng] ให้
自己 [zìjǐ] ตัวเอง
想象 [xiǎngxiàng] จินตนาการ
měi yī cì dōu zài pái huái gū dān zhōng de jiān qiáng
每一次 都在徘徊孤单中的坚强 

měi yī cì jiù suàn hěn shòu shāng yě bù shǎn lèi guāng
每一次 就算很受伤也不闪泪光

wǒ zhī dào wǒ yī zhí yǒu shuāng yǐn xíng de chì bǎng
我知道 我一直有双隐形的翅膀

dài wǒ fēi fēi guò jué wàng
带我飞 飞过绝望

bù qù xiǎng tā men yǒng yǒu měi lì de tài yáng
* 不去想 他们拥有美丽的太阳

wǒ kàn jiàn měi tiān de xī yáng yě huì yǒu biàn huà
我看见 每天的夕阳也会有变化

wǒ zhī dào wǒ yī zhí yǒu shuāng yǐn xíng de chìbǎng
我知道 我一直有双隐形的翅膀

dài wǒ fēi gěi wǒ xī wàng
带我飞 给我希望

wǒ zhōng yú kàn dào suǒ yǒu mèng xiǎng dōu kāi huā
我终于看到 所有梦想都开花

zhuī zhú de nián qīng gē shēng duō liáo liàng
追逐的年轻 歌声多嘹亮

wǒ zhōng yú áng shǒu yòng xīn níng wàng bù hài pà
我终于昂首 用心凝望不害怕

nà lǐ huì yǒu fēng jiù fēi guò yuǎn ba
那里会有风 就飞过远吧。。。*

yǐn xíng de chì bǎng ràng mèng hěn jiǔ bǐ tiān cháng
隐形的翅膀 让梦很久比天长

liú yī gè yuàn wàng ràng zì jǐ xiǎng xiàng
留一个 愿望让自己 想象

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!