สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Feb 272011
 

碧血剑 [bìxiějiàn] แค้นกระบี่โค่นบัลลังก์

马蹄 [mǎtí] กีบเท้าม้า
战鼓 [zhàngǔ] กลองรบ
国难 [guónàn] ประเทศชาติผจญกับภาวะวิกฤต
四方 [sìfāng] ทั้งสี่ทิศ
热血 [rèxuè] เลือดอันร้อนรุ่ม
满腔 [mǎnqiāng] เต็มหัวอก
男儿 [nán’ér] ลูกผู้ชาย
心里 [xīnli] ภายในใจ
天下 [tiānxià] ปฐพี
国家 [guójiā] ประเทศชาติ
生死 [shēngsǐ] เป็นตาย
两相 [liǎngxiàng] สองด้าน
壮志 [zhuàngzhì] ปณิธานอันยิ่งใหญ่
不甘 [bùgān] ไม่ยินยอม
不能 [bùnéng] ไม่สามารถ
fēng huǒ zhèn zhèn qǐ biān guān
风火 阵 阵 起 边 关
mǎ tí shēng shēng zhàn gǔ xiǎng
马 蹄 声 声 战 鼓 响
yǒng fù guó nàn chuǎng sì fāng
勇 赴 国 难 闯 四 方
rè xiě mǎn qiāng
热 血 满 腔
hǎo nán ér xīn lǐ zhuāng tiān xià
好 男 儿 心 里 装 天 下
wéi guó jiā shēng sǐ liǎng xiāng wàng
为 国 家 生 死 两 相 忘
zhuàng zhì wèi chóu xīn bù gān
壮 志 未 酬 心 不 甘
qiān nán wàn xiǎn bù néng dǎng
千 难 万 险 不 能 挡
fēng huǒ zhèn zhèn qǐ biān guān
风 火 阵 阵 起 边 关
mǎ tí shēng shēng zhàn gǔ xiǎng
马 蹄 声 声 战 鼓 响
yǒng fù guó nàn chuǎng sì fāng
勇 赴 国 难 闯 四 方
rè xiě mǎn qiāng
热 血 满 腔
hǎo nán ér xīn lǐ zhuāng tiān xià
好 男 儿 心 里 装 天 下
wéi guó jiā shēng sǐ liǎng xiāng wàng
为 国 家 生 死 两 相 忘
zhuàng zhì wèi chóu xīn bù gān
壮 志 未 酬 心 不 甘
qiān nán wàn xiǎn bù néng dǎng
千 难 万 险 不 能 挡
bù néng dǎng
不 能 挡

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!