สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 102011
 

你是风儿我是沙 เธอคือสายลมฉันคือทราย

缠绵 [chánmián] เคลื่อนไหว, เกาะกุม
风 [fēng] ลม
沙 [shā] ทราย
绕 [rào] พันกัน
天涯 [tiānyá] สุดขอบฟ้า
珍重 [zhēnzhòng] ทะนุถนอม
再见 [zàijiàn] ลาก่อน, จากกัน
今宵 [jīnxiāo] คืนนี้
蝴蝶 [húdié] ผีเสื้อ
忆 [ yì ] หวนลำลึก
款款 [kuǎnkuǎn] ซื่อสัตย์, น่าเชื่อถือ
留恋 [liúliàn] อาลัยอาวรณ์, ไม่อยากจาก, ไม่สามารถพรักพราก
莫 [mò] ไม่มีใคร, ไม่มีอะไร
富贵荣华 [fùguìrónghuá] ชื่อเสียงเกียรติยศ
都是 [dōushì] ล้วนแต่
假 [jiǎ] ของปลอม
叮咛 [dīngníng] กำชับ, ตักเตือน
嘱咐 [zhǔfu] กำชับ, ตักเตือน
千言万语 [qiānyánwànyǔ] พันหมื่นคำ, คำพูดมากมาย
不住 [bùzhù] ไม่หยุด
人海 [rénhǎi] คลื่นมนุษย์
茫茫 [mángmáng] เวิ้งว้าง
何处 [héchǔ] ที่ใด
浪迹 [làngjì] เร่ร่อน, เตร็ดเตร่
从此 [cóngcǐ] จากนี้
并肩 [bìngjiān] เคียงบ่าเคียงไหล่
彩霞 [cǎixiá] เมฆสี
点滴 [diǎndī] เล็กๆน้อยๆ
往日 [wǎngrì] อดีต
云烟 [yúnyān] เมฆหมอก
天地 [tiāndì] ฟ้าดิน, จักรวาล
悠悠 [yōuyōu] เชื่องช้า, เอื่อยๆ
守 [shǒu] ปกป้อง
朝朝暮暮 [zhāozhāomùmù] จากเช้าถึงเย็น, ตลอดเวลา
踏遍 [tàbiàn] ผู้พเนจร
不妨 [bùfáng ] ไม่มีอันตราย
红尘 [hóngchén] โลกโลกีย์, สังคมโลกมนุษย์
(伴) 你是风儿。。。。。。
(伴) 你是风儿我是沙 缠缠绵绵绕天涯
你是风儿我是沙 缠缠绵绵绕天涯 

(周) 珍重再见 今宵有酒今宵醉
对酒当歌 长忆蝴蝶款款飞

莫再留恋 富贵荣华都是假
缠缠绵绵 你是风儿我是沙

(伴) 你是风儿我是沙 缠缠绵绵绕天涯
你是风儿我是沙 缠缠绵绵绕天涯

(周)叮咛嘱咐 千言万语留不住
人海茫茫 山长水阔知何处

浪迹天涯 从此并肩看彩霞
缠缠绵绵 你是风儿我是沙

(林)点点滴滴 往日云烟往日花
天地悠悠 有情相守才是家

朝朝暮暮 不妨踏遍红尘路
缠缠绵绵 你是风儿我是沙

你是风儿我是沙 缠缠绵绵绕天涯
你是风儿我是沙 缠缠绵绵绕天涯

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!