สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Feb 262011
 

金莎-星月神话

 

神话 [shénhuà] เทพนิยาย
作词 [zuòcí] แต่งเนื้อร้อง
作曲 [zuòqǔ] แต่งทำนอง
——————————————
一生 [yīshēng] ตลอดชีวิต
美好 [měihǎo] วิจิตรสวยงาม
场景 [chángjǐng] ฉาก, เหตุการณ์
就是 [jiùshì] คือ
遇见 [yùjiàn] พบเจอ
人海 [rénhǎi] จำนวนคนมากมายดุจคลื่นในทะเล
茫茫 [mángmáng] เวิ้งว้าง
陌生 [mòshēng] แปลกหน้า
熟悉 [shúxī] คุ้นเคย
尽管 [jǐnguǎn] ถึงแม้ว่า, ไม่ลังเลย, รู้สึกอิสระ
呼吸 [hūxī] ลมหายใจ
同一 [tóngyī] เป็นหนึ่งเดียวกัน
天空 [tiānkōng] ท้องฟ้า
气息 [qìxī] หายใจ,กลิ่น
无法 [wúfǎ] ไม่สามารถ
拥抱 [yōngbào] อ้อมกอด
如果 [rúguǒ] ถ้าหาก
转换 [zhuǎnhuàn] เปลี่ยน
身份 [shēnfèn] สถานภาพทางสังคม
时空 [shíkōng] กาลเวลา
姓名 [xìngmíng] ชื่อสกลุ
但愿 [dànyuàn] ปรารถนา, หวัง
认得 [rènde] รู้,จำได้
眼睛 [yǎnjing] ตา
之后 [zhīhòu] หลังจากนั้น
哪里 [nǎli] ที่ไหน
身边 [shēnbiān] ข้างกาย
怎样 [zěnyàng] อย่างไร
风景 [fēngjǐng] ทัศนียภาพ
我们 [wǒmén] พวกเรา
故事 [gùshi] เรื่องราว, นิทาน
并不 [bìngbù] ไม่เลย
美丽 [měilì] สวยงาม
如此 [rúcǐ] เช่นนี้
难以 [nányǐ] ยากที่จะ
忘记 [wàngjì] ลืม
当初 [dāngchū] เริ่มเดิมที
勇敢 [yǒnggǎn] กล้าหาญ
一起 [yīqǐ] พร้อมกัน,ด้วยกัน
会不会 [huìbùhuì] ได้ไม่ได้, สามารถหรือไม่สามารถ
不同 [bùtóng] ไม่เหมือนกัน
结局 [jiéjú] จุดจบ, สุดท้าย
千言万语 [qiānyánwànyǔ] คำพูดมากมาย
沉默 [chénmò] เงียบงัน
星月神话 [xīngyuè shénhuà] เทพนิยายแห่งดวงดาว
作词: 金莎 [Jīnshā] จินซา
作曲: 金莎 [Jīnshā] จินซา
——————————————

我的一生最美好的场景就是遇见你
ฉากที่สวยงามที่สุดตลอดชีวิตฉันก็คือได้พบกับเธอ

在人海茫茫中静静凝望着你陌生又熟悉
ในห้วงทะเลมนุษย์อันเวิ้งว้าง จ้องมองเธอทั้งแปลกหน้าทั้งคุ้นเคยอย่างเงียบๆ

尽管呼吸着同一天空的气息
ถึงแม้ว่าจะหายใจภายใต้แผ่นฟ้าเดียวกัน

却无法拥抱到你
แต่กลับไม่สามารถโอบกอดเธอ

如果转换了时空身份和姓名
หากว่ากาลเวลา สถานภาพและชื่อแซ่เปลี่ยนไป

但愿认得你眼睛
หวังเพียงจดจำแววตาของเธอได้

千年之后的你会在哪里
พันปีให้หลัง เธอจะอยู่แห่งหนใด

身边有怎样风景
ทัศนียภาพรอบกายเป็นเช่นใด

我们的故事并不算美丽
เรื่องราวของเราแม้ไม่นับว่างดงามนัก

却如此难以忘记
แต่กลับยากที่จะลืมเลือน

尽管呼吸着同一天空的气息
ถึงแม้ว่าจะหายใจภายใต้แผ่นฟ้าเดียวกัน

却无法拥抱到你
แต่กลับไม่สามารถโอบกอดเธอ

如果转换了时空身份和姓名
หากว่ากาลเวลา สถานภาพและชื่อแซ่เปลี่ยนไป

但愿认得你眼睛
หวังเพียงจดจำแววตาของเธอได้

千年之后的你会在哪里
พันปีให้หลัง เธอจะอยู่แห่งหนใด

身边有怎样风景
ทัศนียภาพรอบกายเป็นเช่นใด

我们的故事并不算美丽
เรื่องราวของเราแม้ไม่นับว่างดงามนัก

却如此难以忘记
แต่กลับยากที่จะลืมเลือน

如果当初勇敢的在一起
หากแรกเริ่มกล้าที่จะอยู่ร่วมกัน

会不会不同结局
อาจจะมีจุดจบที่ต่างกันใช่หรือไม่

你会不会也有千言万语
เธอเองก็มีคำพูดมากมายใช่หรือไม่

埋在沉默的梦里
ที่ถูกกลบฝังไว้ในความฝันอันเงียบงัน

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!