สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jun 182011
 

天地男儿 – 陈松伶/张智霖

天分 [tiānfèn] พรสวรรค์
不出 [bùchū] ไม่…(ไม่ได้, ไม่ออก)
边界 [biānjiè] เขตแดน
却 [què] กลับ
连接 [liánjiē] ติดต่อกัน
白天 [báitiān] กลางวัน
每个 [měigè] ทุกๆ
黑夜 [hēiyè] กลางคืน
分不开 [fēnbùkāi] แยกจากกันไม่ได้
苍老 [cānglǎo] แก่ชรา
冷却 [lěngquè] หนาวเย็น
地 [dì] พื้นดิน, โลก
满载了[mǎnzàile] เต็มไปด้วย
一切 [yíqiè] ทั้งหมด
悲 [bēi] เศร้าเสียใจ
与 [yǔ] กับ, และ
喜 [xǐ] ยินดีปรีดา
季节 [jìjié] ช่วงเทศกาล
累积 [lěijī] สะสม
欠缺 [qiànquē] ขาด
告别 [gàobié] อำลา, กล่าวคำอำลา
天长地久 [tiānchángdìjiǔ] สุดหล้าฟ้าเขียว, ตลอดกาล, ชั่วฟ้าดินสลาย
握 [wò] กุมไว้, จับไว้
紧紧 [jǐnjǐn] แน่นๆ
放在 [fàngzài] วางที่
胸口 [xiōngkǒu] ทรวงอก
红尘 [hóngchén] โลกมนุษย์
女子 [nǚzǐ] หญิงสาว
温柔 [wēnróu] อ่อนโยน
天地 [tiāndì] โลก
男儿 [náner] ชายหนุ่ม
港口 [gǎngkǒu] ท่าเรือ, ท่าด่าน (port)
尽头 [jìntóu] ท้ายสุด,สิ้นสุด
全部 [quánbù] ทั้งหมด
所有 [suǒyǒu] มี, ครอบครอง
交错 [jiāocuò] สลับไปมา, สลับกัน
相遇 [xiāngyù] พบกัน
一生 [yìshēng] ชีวิตนี้
相 [xiāng] ซึ่งกันและกัน
守 [shǒu] คุ้มกัน, สังเกตุ
(女)天分不出边界
却又连接
白天每个黑夜
那是我对你分不开的心
苍老了
都不冷却 

(男)地满载了一切
这些那些
悲与喜的季节
那是我为你累积的真
再没有欠缺
再没有告别
天长地久
握你的手紧紧放在我胸口

(女)红尘女子的温柔天地男儿的港口
(男)天长地久没有尽头你是我全部所有
(女)天地交错得相遇
(男)用我一生和你相守。。。

(女)天分不出边界
却又连接
白天每个黑夜
那是我对你分不开的心
苍老了
都不冷却

(男)地满载了一切
这些那些
悲与喜的季节
(合)那是我为你累积的真
再没有欠缺
再没有告别
天长地久
(合)握你的手紧紧放在我胸口
(女)红尘女子的温柔天地男儿的港口
(男)天长地久
(合)没有尽头你是我全部所有
(女)天地交错得相遇
(男)用我一生和你相守
(男)天长地久
(合)握你的手紧紧放在我胸口
(女)红尘女子的温柔天地男儿的港口
(男)天长地久
(合)没有尽头你是我全部所有
(女)天地交错得相遇
(男)用我一生
(合)和你相守

ฟังจาก http://www.1ting.com/player/18/player_33568.html

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!