สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 082011
 

歌曲《大城小爱》参考歌词:
รักเล็กๆในเมืองใหญ่
—————————————————-

乌黑 [wūhēi] ดำมืด
发 [fà] เส้นผม (头发)
围盘 [wéi pán] วงล้อม
圈 [quān] วงกลม
缠绕 [chánrǎo] ผูกพัน,รบกวน,ก่อกวน
所有 [suǒyǒu] ทั้งหมด, สิ่งที่มีอยู่
眷恋 [juànliàn] อาลัยอาวรณ์
半透明 [bàntòumíng] กึ่งโปร่งแสง
门帘 [ménlián] ม่านประตู
搁 [gē] วางไว้
语言 [yǔyán] ภาษา
完全 [wánquán] ทั้งหมด
没有 [méiyǒu] ไม่มี
欺骗 [qīpiàn] หลอกลวง
屋顶 [wūdǐng] หลังคาบ้าน
灰色 [huīsè] สีเทา
瓦片 [wǎpiàn] แผ่นกระเบื้อง
安静 [ānjìng] สงบ
画面 [huàmiàn] ภาพที่ปรากฎ
灯火 [dēnghuǒ] ไฟ
美丽 [měilì] สวยงาม
终于 [zhōngyú] ในที่สุด, ท้ายสุด
找到 [zhǎodào] หาพบ, หาเจอ
流浪 [liúlàng] พเนจร
终点 [zhōngdiǎn] จุดสิ้นสุด
念 [niàn] คิดถึง,อ่าน,เรียน
微笑 [wēixiào] รอยยิ้ม
疲倦 [píjuàn] เหน็ดเหนื่อย
千万 [qiānwàn] อย่างเด็ดขาด, จักต้อง(ทำให้ได้)
不要 [bùyào] ไม่ต้อง, ไม่
天长地久 [tiānchángdìjiǔ] ชั่วฟ้าดินสลาย,ตลอดไป
不切实际 [bùqièshíjì] ไม่มองดูสภาพจริงๆ, เกินความจริง
多么 [duōme] สักเท่าไร
简单 [jiǎndān] ง่ายๆ
妈妈 [māma] แม่
告诉 [gàosù] บอก
我的 [wǒde] ฉัน
哲理 [zhélǐ] หลักปรัชญา
脑袋 [nǎodai] ศรีษะ
都是 [dōushì] ล้วนแต่
心里 [xīnli] ในใจ
城里 [chénglǐ] ในเมือง
甜蜜 [tiánmì] หวานชื่น,หอมหวาน
全部 [quánbù] ทั้งหมด
大城 [DàChéng] เมืองใหญ่
倾心 [qīngxīn] เลื่อมใสศรัทธา
倾听 [qīngtīng] รับฟัง
票根 [piàogēn] ต้นขั้ว
纪念 [jìniàn] ระลึกถึง
不必 [bùbì] ไม่ต้อง
害怕 [hàipà] กลัว
面对 [miànduì] ต่อหน้า
一边 [yībiān] ด้านหนึ่ง
头发 [tóufà] เส้นผม
那里 [nàli] ที่นั่น
寸步 [cùnbù] ก้าวเดียว,ขั้นตอนเดียว
感觉 [gǎnjué] รู้สึก
知道 [zhīdào] รู้
乌黑的发围盘成一个圈
缠绕所有对你的眷恋
搁着半透明的脸嘴里说的语言
完全没有欺骗
屋顶灰色瓦片安静的画面
灯火是你美丽那张脸
终于找到所有流浪的终点
你的微笑就输了疲倦
千万不要说天长地久
免的你觉的不切实际
想多么简单就多么简单
是妈妈告诉我的哲理
脑袋都是你心里都是你
小小的爱在那城里好甜蜜
念的都是你全部都是你
小小的爱在大城里只为你倾心
乌黑的发围盘成一个圈
缠绕所有对你的眷恋
终于找到所有流浪的终点
你微笑就输了疲倦
千万不要说天长地久
免的你觉的不切实际
想多么简单就多么简单
让我大声的对你说
I FIANGEN NOW YOU
脑袋都是你心里都是你
小小的爱在大城里好甜蜜
念的都是你全部都是你
小小的爱在那城里只为你倾心
那回城的票根你留做纪念
不必害怕面对一边
剪掉一丝头发让我放在胸前
走到那里都有你陪
相随~~~~
脑袋都是你心里都是你
小小的爱在大城里好甜蜜
念的都是你全部都是你
小小的爱在那城里只为你倾心
脑袋都是你心里都是你
小小的爱在那城里好甜蜜
OH~~念的都是你全部都是你
小小的爱在大城里只为你倾心
拉拉拉拉拉
乌黑的发围盘成一个圈
缠绕所有对你的眷恋
那一种寸步不离的感觉
我知道就叫~~做~~~缘

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!