สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 092011
 

用心 [yòngxīn] ตั้งใจ
交织 [jiāozhī] ร้อยเข้าด้วยกัน
生活 [shēnghuó] ชีวิตความเป็นอยู่
之中 [zhīzhōng] ท่ามกลาง, ในหมู่, ในระหว่างการดำเนินการ
患难 [huànnàn] ตกทุกข์ได้ยาก, เคราะห์ร้าย
不变 [bùbiàn] ไม่เปลี่ยน
承诺 [chéngnuò] ให้คำมั่นสัญญา
抚摸 [fǔmō] ลูบไล้
伤痛 [shāngtòng] ความเจ็บปวด
倾听 [qīngtīng] สดับตรับฟัง
忧伤 [yōushāng] เศร้าโศก, ระทมทุกข์
欢乐 [huānlè] ปิติยินดี
世界 [shìjiè] โลก
任凭 [rènpíng] ไม่ว่า, ไม่ว่าจะ
风暴 [fēngbào] ลมพายุ
旋涡 [xuánwō] น้ำวน
正是 [zhèngshì] อย่างแน่นอน
看到 [kàndào] มองเห็น
阳光 [yángguāng] แสงอาทิตย์
闪烁 [shǎnshuò] แสงระยิบระยับ,แสงแวววาว
拥抱 [yōngbào] โอบกอด
我们 [wǒmén] พวกเรา
感觉到 [gǎnjuédào] รู้สึกได้
就算 [jiùsuàn] แม้ว่า
无尽 [wújìn] ไม่มีที่สิ้นสุด
苦痛 [kǔtàng] ความเจ็บปวด
折磨 [zhémo] ความระทมทุกข์
还是 [háishì] ยังคง, หรือ
觉得 [juéde] รู้สึก
幸福 [xìngfú] ความสุข
爱是你我
词曲:刀郎
演唱:刀郎
制作:受伤的蝴蝶
—————————
女:爱是你我
用心交织的生活
爱是你和我
在患难之中不变的承诺
爱是你的手
把我的伤痛抚摸
爱是用我的心
倾听你的忧伤欢乐 

男:爱是你我
用心交织的生活
爱是你和我
在患难之中不变的承诺
爱是你的手
把我的伤痛抚摸
爱是用我的心
倾听你的忧伤欢乐
这世界我来了
任凭风暴旋涡

女:正是你爱的承诺
让我看到了阳光闪烁爱拥抱着我

合: 我们感觉到她的抚摸
就算生活给我无尽的苦痛折磨

女:我还是觉得幸福更多
爱是你我
用心交织的生活

男:爱是你和我
在患难之中不变的承诺
爱是你的手
把我的伤痛抚摸
爱是用我的心
倾听你的忧伤欢乐

合:这世界我来了
任凭风暴旋涡

女:证是你爱的承诺
让我看到了阳光闪烁爱拥抱着我

合:我们感觉到她的抚摸
就算生活给我无尽的苦痛折磨

女:我还是觉得幸福更多
男:觉得幸福更多

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!