สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Feb 262011
 

จันทร์เลี่ยงหลบเมฆา [闭月貂蝉-哈辉]

擎一柱高香, 一柱高香,
Burn an incense of serenity, an incense,
披着溶溶的月色而来。
(She) walks under a thick blanket of moonlight.
点一根火烛, 一根火烛,
Burn a candle of serenity, a candle of serenity,
燃起心中的祝福, 心中的祝福。
Light up the hopes and wishes from bottom of heart, hopes and well wishes.

你的冷艳, 惊闭了皎结的月光,
Your beauty, made bright moonlight pale in comparison,
盈盈一拜, 虽有多少愁苦也心甘情愿,
You knelt (in front of incense), and put all pain and sorrow behind.
凤仪亭的俏情,不知是真是假,
The love at the Pavilion of Phoenix, unable to tell whether is real or not,
女儿的声名, 只能由后人去评说啊,
Your reputation, is only left to the future generations to judge,
只能由后人去评说, 去评说。
only left to the future generations to judge.
——————-
貂 [diāo] นามสกลุ
姓名:貂蝉 [diāochán]
哈辉 [hāhuī] : 古典音乐演唱家
擎 [qíng] :  ชู
披 [pī] : ห่อหุ้ม, เปิด
盈盈 [yíng yíng] : clear
燃起 [rán qǐ] : ลุกไหม้
火烛 [huǒ zhú] : วัสดุที่ติดไฟ, เชื้อเพลิง
冷艳 [lěngyàn] : เย็นชา
惊 [jīng] : ตื่นตกใจ
皎 [jiǎo] : สุกสกาว
愁苦 [chóukǔ] : ระทมทุกข์
心甘情愿 [xīn gān qíng yuàn] : ยอมด้วยความสมัครใจ
俏 [qiào] : สวย, หล่อ
评说 [píng shuō] : วิจารณ์

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!