สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 032011
 

dàn yuàn rén cháng jiǔ
但 愿 人 长 久
ขอให้มีชีวิตยืนยาว

但愿 [dànyuàn]ปราถนา
人 [rén]คน
长久 [chángjiǔ] อายุยืนยาว
宫阙 [gōngquè] พระราชวัง
今昔 [jīnxī] ปัจจุบันและอดีต
唯 [wéi] มีเพียงแต่ , แค่
恐 [kǒng] กลัว
琼 [qióng] หยกที่สวยงาม
楼 [lǒu] อาคาร
似 [sì] เหมือน
在 [zài] ที่
人间 [rénjiān] โลกมนุษย์
转 [zhuǎn] หมุน, เคลื่อนย้าย
朱 [zhū] สีแดงเข้ม
阁 [gé] ศาลา,พลับพลา, คณะรัฐมนตรี
低 [dī] ต่ำ
户 [hù] ประตู
照 [zhào] ส่อง
无 [wú] ไม่
眠 [mián] นอนหลับ
玉 [yù] หยก
宇 [yǔ] ชายคาบ้าน, จักรวาล, โลก, บ้าน, ที่ว่าง
悲 [bēi] เศร้า
欢 [huān] ยินดี
离 [lí] จาก
合 [hé] รวมกัน
我 [wǒ] ฉัน
欲 [yù] ปราถนา
乘 [chéng] โดยสาร
风 [fēng] ลม
归 [guī] กลับ
去 [qù] ไป
婵娟 [chánjuān] สวยสง่า, งดงาม
月 [yuè] ดวงจันทร์
有 [yǒu] มี
阴 [yīn] มืด
晴 [qíng] สว่าง
缺 [quē] ขาด
此事 [cǐshì] สิ่งนี้
古 [gǔ] โบราณ, เก่าแก่
此事古难全 เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้ว
千里 [qiānlǐ] ไกล, พันลี้
共 [gòng] gòng) ธรรมดา, ทั่วไป, แบ่งปัน, ทำสิ่งที่เหมือนกัน, ด้วยกัน, ทั้งหมด
míng yuè jǐ shí yǒu
明 月 几 时 有
จันทร์กระจ่างฟ้าจักมีในยามใดbǎ jiǔ wèn qīng tiān
把 酒 问 青 天
ยกจอกสุราขึ้นถามต่อฟ้า

bù zhī tiān shàng gōng quē jīn xī shì hé nián
不 知 天 上 宫 阙 今 昔 是 何 年
ไม่อาจรู้ ว่าวิมานบนสรวงสวรรค์ ณ ยามนี้เป็นปีไหน

wǒ yù chéng fēng guī qù
我 欲 乘 风 归 去
ข้าใคร่โดยสารวายุกลับไป

wéi kǒng qióng lóu yù yǔ
唯 恐 琼 楼 玉 宇
แต่เกรงวิมานหยกอันงดงาม

gāo chǔ bù shèng hán qǐ wǔ nòng qīng yǐng
高 处 不 胜 寒 起 舞 弄 清 影
ยิ่งสูงยิ่งเหน็บหนาว ร่ายรำเพื่อสร้างเพียงรูปเงาเสมือน

hé sì zài rén jiān
何 似 在 人 间
ไหนเลยเทียบได้กับโลกมนุษย์

zhuǎn zhū gé dī qǐ hù zhào wú mián
* 转 朱 阁 低 绮 户 照 无 眠
เดือนเคลื่อนคล้อยสาดแสงแดงชาดจนผู้คนมิอาจหลับใหล

bù yìng yǒu hèn hé shì zhǎng xiàng bié shí yuán bié shí yuán
不 应 有 恨 何 事 长 向 别 时 圆 (别 时 圆)
ไม่ควรคั่งแค้นไม่ว่าเรื่องใด เมื่อห่างกันไกลต่างคลี่คลาย

rén yǒu bēi huān lí hé
人 有 悲 欢 离 合
อันมนุษย์ล้วนมี ทุกข์  สุข พราก พบ

yuè yǒu yīn qíng yuán quē
月 有 阴 晴 圆 缺
เดือนมีมืด สว่าง กลม เสี้ยว

cǐ shì gǔ nán quán dàn yuàn rén cháng jiǔ qiān lǐ gòng chán juān
此 事 古 难 全 但 愿 人 长 久 千 里  共 婵 娟**
เป็นเช่นนี้มาเนิ่นนาน เพียงหวังให้คนห่างไกลมีชีวิตยืนยาว
ในพันลี้ได้ร่วมชมแสงจันทร์กระจ่างด้วยกัน

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!