สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 092011
 

假如 [jiǎrú] if; supposing; in case.
人生 [rénshēng] ชีวิต
能够 [nénggòu] สามารถ
留下 [liúxià] เหลือไว้
可以 [kěyǐ] อาจจะ
延续 [yánxù] ต่อเนื่อง, ต่อไป
记忆 [jìyì] ความจำ
一定 [yīdìng] แน่นอน
选择 [xuǎnzé] เลือก
感激 [gǎnjī] ซาบซึ้งใจ
如果 [rúguǒ] ถ้าหาก
临终 [línzhōng] จวนจะตาย
之前 [zhīqián] ก่อน
发出 [fāchū] ส่งออก, การปล่อยออกมา
声音 [shēngyīn] เสียง
谢谢 [xièxiè] ขอบคุณ
生命 [shēngmìng] ชีวิต
双手 [shuāngshǒu] มือทั้งสองข้าง
精灵 [jīnglíng] จิตวิญญาณ, สิ่งที่ฉลาด
我们 [wǒmén] พวกเรา
永远 [yǒngyuǎn] ตลอดไป, นิรันดร์
一起 [yīqǐ] ด้วยกัน, พร้อมกัน, สถานที่เดียวกัน
我的 [wǒde] ฉัน
受伤 [shòushāng] ได้รับบาดเจ็บ
尘世 [chénshì] โลกนี้
从来 [cónglái] แต่ไหนแต่ไรมา
未曾 [wèicéng] ยังไม่ได้, ยังไม่
放弃 [fàngqì] ละทิ้ง
明天 [míngtiān] พรุ่งนี้
风雨 [fēngyǔ] พายุฝน
不管 [bùguǎn] ไม่ว่าจะ, ไม่คำนึงถึง
崎岖 [qíqū] ขรุขระ
坚定 [jiāndìng] ไม่หวั่นไหว/เด็ดเดี่ยว
平凡 [píngfán] ปกติ
世界 [shìjiè] โลก
发现 [fāxiàn] ค้นพบ
我自己 [wǒzìjǐ] ตัวเราเอง
是否 [shìfǒu] ใช่หรือไม่
阳光 [yángguāng] แสงอาทิตย์
照耀 [zhàoyào] ส่องแสง
依然 [yīrán] ยังคง
美丽 [měilì] สวย
明白 [míngbai] เข้าใจ
就是 [jiùshì] อย่างแน่นอน, คือ
学会 [xuéhuì] การเรียนรู้
珍惜 [zhēnxī] สมบัติ, ค่า, รักและทะนุถนอม
生活 [shēnghuó] ชีวิต
点滴 [diǎndī] เล็กๆน้อยๆ
谢谢你-刀郎

假如人生能够留下 可以延续的记忆
หากชีวิตคนเรายังคงอยู่ต่อไป ความทรงจำก็สามารถยืดยาวต่อไป
我一定选择感激
ฉันย่อมต้องเลือกสิ่งที่ซาบซึ้งใจ
如果在我临终之前 还能发出声音
หากก่อนวาระสุดท้ายของชีวิต ยังสามารถเปล่งเสียงได้
我一定会说一句谢谢你
ฉันย่อมต้องพูดขอบคุณเธอสักคำ

*如果生命之重 可以用我双手托起
หากความหนักอึ้งของชีวิต สามารถใช้สองมือของฉันแบกรับไว้
你定是我生命的精灵
เธอย่อมเป็นชีวิตจิตใจในชีวิตของฉัน
如果爱 能让我们永远在一起
หากความรัก สามารถทำให้พวกเราอยู่ด้วยกันได้นิรันดร์
我一定对它说一句谢谢你
ฉันย่อมต้องพูดขอบคุณเธอสักคำ

**谢谢你 你搂着我的伤痛 抱着我受伤的心
ขอบคุณเธอ ที่เธอโอบกอดความเจ็บปวดของฉัน โอบกอดใจที่บาดเจ็บของฉัน
在迷乱尘世中 从来未曾说放弃
ท่ามกลางโลกที่สับสนนี้ แต่ไหนแต่ไรมาเธอก็ไม่เคยกล่าวคำเลิกกัน
你牵着我的手 走进明天的风雨
เธอจูงมือฉัน เดินฝ่าลมฝนของวันพรุ่งนี้
不管前路崎岖 你从来坚定
ไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าจะขรุขระ  เธอไม่หวั่นไหวเสมอมา
谢谢你让我可以在平凡的世界 发现我自己
ขอบคุณที่เธอทำให้ฉันสามารถค้นพบตัวเองในโลกที่ธรรมดานี้
不管是否有阳光照耀 我依然美丽
ไม่ว่าจะมีแสงอาทิตย์ส่องแสงหรือไม่  ฉันก็ยังคงสวยงาม
你让我明白爱你就是爱我自己
เธอทำให้ฉันเข้าใจ รักเธอก็คือรักตัวฉันเอง
你让我学会珍惜生活里的点点滴滴*,**
เธอทำให้ฉันได้เรียนรู้ถึง สิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่น่าทนุถนอม

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!