สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 112011
 

词:晨曦
曲:黎小田
编曲:陈志远

天蚕 [tiāncán] ตัวไหม, ไหมฟ้า
独自 [dúzì] เพียงลำพัง
山坡 [shānpō] เนินเขา
高处 [gāochǔ] ที่สูง
未 [wèi] ไม่
处 [chù] สถานที่
命运 [mìngyùn] โชคชะตา
冷笑 [lěngxiào] หัวเราะเยาะ,เย้ยหยัน
暗示 [ànshì] บอกเป็นนัย, ดังว่า
浮云 [fúyún] เมฆที่ลอยอยู่
身边 [shēnbiān] ข้างกาย
发出 [fāchū] ส่งออก, ออก
警告 [jǐnggào] เตือน
发出警告(發出警告) [fāchūjǐnggào] ส่งสัญญาณเตือน
高视阔步 [gāoshìkuòbù] ก้าวอย่างองอาจ
虽 [suī] ถึงแม้
此 [cǐ] นี้
山头 [shāntóu] ยอดเขา
猛虎 [měnghǔ] เสือที่ดุร้าย
布 [bù] ผ้า, ประกาศ, กระจายไปทั่ว, จัดวาง
胆小 [dǎnxiǎo] ขี้ขลาด
非 [fēi] ผิด, ไม่ใช่
英雄 [yīngxióng] ฮีโร่, วีระบุรุษ, ผู้กล้า
决不 [juébù] จะไม่,ไม่
冷眼 [lěngyǎn] อย่างเฉยเมย, เย็นชา
血路 [xuèlù] ถนนสายโลหิต
寂寞 [jìmò] อ้างว้าง
明月 [míngyuè] แสงจันทร์
映 [yìng] สะท้อน, ส่อง
山岗 (山冈) [shāngǎng] สันเขา
倍 [bèi] เท่า(จำนวน), ทวีคูณ
命途 [mìngtú] เส้นทางชีวิต
孤高 [gūgāo] โอหังลำพอง
饱 [bǎo] อิ่ม, พอใจ
爱慕 [àimù] ความรักอาลัย,ชมเชย,เลื่อมใส
遭 [zāo] ประสบเคราะห์
抛开 [pāokāi] ทิ้ง
煎熬 [jiān’áo] ทุกข์ทรมาน
代价 [dàijià] ค่าใช้จ่าย,มีค่า
丝 [sī] ไหม, เส้นด้าย
方 [fāng] ทิศทาง, สี่เหลี่ยม, ด้าน, สถานที่
尽 [jìn] ที่สุด
吐 [tǔ] คายออก
茧 [jiǎn] รังไหม
必须 [bìxū] จะต้อง
笼 [lóng] กรง
牢 [láo] คอกเลี้ยงสัตว์, คุก
一生 [yīshēng] ตลอดชีวิต
永 [yǒng] ตลอดไป
不信 [búxìn] ไม่เชื่อ
命数 [mìngshù] โชคชะตา
经得起 [jīngdeqǐ] ทนไหว
经不起 [jīngbuqǐ] ทนไม่ไหว
波涛 [bōtāo] คลื่นลูกใหญ่
更 [gèng] ยิ่งขึ้น
感 [gǎn] รู้สึก
自傲 [zì’ào] โอหัง,ผยอง
抹去了 [mǒqùle] เช็ดออกไป
背上了 [bēishàngle] แบกเอาไว้
眼泪 [yǎnlèi] น้ำตา
愤怒 [fènnù] โกรธแค้น
攀 [pān] ปีน
险峰 [xiǎnfēng] ยอดเขาที่เต็มไปด้วยอันตราย
天比高 [tiānbǐgāo] สูงเสียดฟ้า
独自在山坡 高处未算高 命运在冷笑
暗示前无路 浮云游身边 发出警告
我高视阔步 虽知此山头 猛虎满布
胆小非英雄 决不愿停步 冷眼对血路
寂寞是命途 明月映山岗 倍觉孤高
抛开爱慕 饱遭煎熬 早知代价高
丝方吐尽 茧中天蚕必须破笼牢

独自在山坡 高处未算高 命运在冷笑
暗示前无路 浮云游身边 发出警告
我高视阔步 虽知此山头 猛虎满布
胆小非英雄 决不愿停步 冷眼对血路
寂寞是命途 明月映山岗 倍觉孤高
抛开爱慕 饱遭煎熬 早知代价高
丝方吐尽 茧中天蚕必须破笼牢

一生称英雄 永不信命数 经得起波涛
更感自傲 抹去了眼泪 背上了愤怒
让我攀险峰 再与天比高

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!