สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 202014
 

เรามาเริ่มจำอักษรจีนร่วมกันนะครับ อักษรจีนบางตัวอาจใช้ได้ในหลากหลายความหมาย ในที่นี้จะให้ความหมายหรือคำแปลเพียงบางความหมายเท่านั้น เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและนำไปต่อยอดในความหมายอื่นๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้อักษรจีนบางตัวอาจจะเขียนซ้ำกันแต่จะมีความหมายและเสียงที่ต่างกัน ออกไป ตัวที่มีได้หลายเสียง จะใช้เครื่องหมาย * แสดงไว้หลังพินอิน ส่วนวิธีการเขียนนั้นให้ดูในหัวข้อ วิธีการเขียนอักษรจีน และ เรียนรู้วิธีเขียนอักษร ในส่วนของการออกเสียงให้เน้นพินอินเป็นหลักครับ มีตัวอย่างจากหลายเว็บด้วยกันเช่น Pinyin – Chinese Pinyin Table (horizontal) เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บ http://www.quickmandarin.com/chinesepinyintable/ แล้วให้กด Esc เพื่อเข้าสู่หน้าการออกเสียงนะครับ หรือ http://chinese.yabla.com/chinese-pinyin-chart.php หรือ  http://english.cri.cn/chinese2007/chinese/english/lesson01/pinyin.html  แล้วแต่ชอบ นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้จาก อักษรจีนใช้บ่อย 3000 คำ ด้วยครับ

 • 幾 (幾) [jī] เกือบ, กี่ –> 幾乎 [jīhū] เกือบจะ เช่น 我幾乎都認不出你了。 ฉันเกือบจะจำเธอไม่ได้แล้ว, 幾點 [jǐdiǎn] กี่โมง เช่น 你每天幾點上班? ทุกวันเธอเริ่มงานกี่โมง
 • 譏 (譏) [jī] เยาะเย้ย, ถากถาง –> 譏笑 [jīxiào] หัวเราะเยาะ
 • 磯 (磯) [jī] –> 洛杉磯 [luòshānjī] ลอสแอนเจลิส(Los Angeles)
 • 嘰 (嘰) [jī] คำเลียงเสียง (เช่นเสียงร้องของนก) –> 嘰咕 [jīgū] กระซิบกระซาบ, 嘰嘰喳喳 [jījizhāzhā] เสียงจีๆจาๆ/เสียงร้องจ๊อกแจ๊ก
 • 機 (機) [jī] เครื่่อง, โอกาส –> 飛機 [fēijī] เครื่องบิน, 乘飛機 [chéngfēijī]  โดยสารเครื่องบิน, 誤機 [wùjī] พลาดเที่ยวบิน(to miss a plane),  直升飛機 [zhíshēngfēijī] เฮลิคอปเตอร์, 機會 [jīhuì] โอกาส, 機關 [jīguān] องค์กร, 自動取款機 [zìdòng qǔkuǎnjī] ตู้ ATM, 取款機 [qǔkuǎnjī] ตู้ ATM, 販賣機 [fànmàijī] เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, 洗衣機 [xǐyījī] เครื่องซักผ้า, 手機 [shǒujī] โทรศัพท์มือถือ, DVD機 [DVD jī]  เครื่องเล่น DVD, 電話機  [diànhuàjī] เครื่องโทรศัพท์, 電視機 [diànshìjī] โทรทัศน์, 烤麵包機 [kǎomiàn bāojī]  เครื่องปิ้งขนมปัง, 機場 [jīchǎng] สนามบิน(airport) , 登機牌 [dēngjīpái] บัตรขึ้นเครื่อง(boarding card/Boarding pass), 登機口 [dēngjīkǒu] ประตูขึ้นเครื่อง เช่น 請在5號登機口登機 。 กรุณาขึ้นเครื่องที่ประตู5, 機身 [jīshēn] ตัวเครื่อง(เช่น โทรศัพท์มือถือ, ยานพาหนะ)/ลำตัวของเครื่องบิน
 • 肌 [jī] กล้ามเนื้อ –> 肌肉 [jīròu] กล้ามเนื้อ, 肌膚 [jīfū] ผิวหนัง
 • 唧 [jī]  –>唧唧 [jījī] เสียงร้องของแมลง
 • 飢 (飢) [jī] หิว –> 饑民 [jīmín] ประชาชนที่อดอยาก, 如饑似渴 [rújīsìkě] อย่างกระหาย,饑渴 [jīkě] หิวกระหาย
 • 緝 [jī] จับ, จับกุมตัว –> 緝捕 [jībǔ] จับกุม, 緝拿 [jīná] จับกุม, 緝毒 [jīdú] ปราบยาเสพติด
 • 擊 (擊) [jī] ตี, โจมตี –> 擊敗 [jībài] ตีให้แตกพ่าย, 擊落 [jīluò] ยิงให้ตก
 • 奇 [jī]* คี่(odd) –> 奇數 [jīshù] เลขคี่(odd number), 偶數 [ǒushù] เลขคู่(even number)
 • 圾 [jī] ขยะ –> 垃圾 [lājī] ขยะ, 垃圾桶 [lājītǒng] ถังขยะ(garbage can), 垃圾郵件 [lājīyóujiàn] ขยะเมล์
 • 稽 [jī] –> 稽查 [jīchá] ตรวจสอบ, 滑稽 [huájī] ตลกขบขัน, 滑稽片 [huájīpiàn] หนังตลก, 無稽 [wújī] ไร้สาระ
 • 姬 (姫) [jī] คำเรียกสาวงามในสมัยโบราณ –> 泰姬陵 [tàijīlíng] ทัชมาฮาล
 • 畸 [jī]  –> 畸零(奇零) [jīlíng] โดดเดี่ยวเดียวดาย(孤零零)
 • 激 [jī] กระตุ้น, รุนแรง (邀 [yāo] เชื้อเชิญ) –> 激烈 [jīliè] รุนแรง, 激光 [jīguāng] แสงเลเซอร์, 激素 [jīsù] ฮอร์โมน, 激動 [jīdòng] ตื่นเต้น, 冰激凌 [bīngjīlíng] ไอศกรีม(ice cream), 感激 [gǎnjī] ชื่นชม(appreciate)
 • 基 [jī] มูลฐาน –> 基本 [jīběn] พื้นฐาน, 基礎 [jīchǔ] พื้นฐาน, 基金會 [jījīnhuì] มูลนิธิ, 基金 [jījīn] กองทุน(fund), 國際貨幣基金 [guójìhuòbìjījīn] กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF), 比基尼 [bǐjīní] บิกินี่(bikini)
 • 雞 (鷄) [jī] ไก่ –> 雞蛋 [jīdàn] ไข่ไก่, 攤雞蛋 [tānjīdàn] ไข่เจียว, 荷包蛋 [hébāodàn] ไข่ดาว, 煮蛋 [zhǔdàn] ไข่ต้ม, 軟煮蛋 [ruǎnzhǔdàn] ไข่ลวก, 雞蛋羹 [jīdàngēng] ไข่ตุ๋น , 雞蛋糕 [ jīdàngāo] ขนมไข่, 公雞 [gōngjī] ไก่ตัวผู้, 野雞 [yějī] ไก่ป่า(野山雞)
 • 集 [jí] ชุมนุมกัน, ตลาดนัด –> 集團 [jítuán] กลุ่ม หมู่คณะ, 集郵 [jíyóu] สะสมแสตมป์, 趕集 [gǎnjí] ไปตลาด, 集裝箱 [jízhuāngxiāng] ตู้คอนเทนเนอร์, 集合點 [jíhédiǎn] จุดนัดพบ/จุดรวมพล, 集體 [jítǐ] ส่วนรวม เช่น 維護集體利益 รักษาประโยชน์เพื่อส่วนรวม
 • 積 (積) [jī] สะสม –> 面積 [miànjī] พื้นที่, 積德 [jīdé] สร้างสมบุญกุศล, 積累 [jīlěi] สะสม, 積雪草 [jīxuěcǎo] ต้นบัวบก/ใบบัวบก, 積極  [jījí] ด้านบวก/กระตือรือร้น, 積極態度/積極的態度  [jījí tàidù/ jījí de tàidù]  ทัศนคติเชิงบวก(positive attitude) เช่น 積極的態度帶來成功! ทัศนคติเชิงบวกนำมาซึ่งความสำเร็จ
 • 急 [jí] เร่งด่วน –> 急事 [jíshì] เรื่องด่วน, 急性 [jíxìng] นิสัยใจร้อน, 緊急 [jǐnjí] เร่งด่วน, 急診室 [jízhěnshì] ห้องฉุกเฉิน, 急性 [jíxìng] ใจร้อน, 急死人 [jísǐrén] ร้อนใจจะแย่แล้ว, 急着 [jízhe] รีบร้อน, 急着做什麼 [jízhezuòshénme] รีบร้อนไปทำอะไร, 不着急 [bùzháojí] ไม่รีบ
 • 及 [jí] บรรลุถึง, ทัน –> 來得及 [láidejí] มาทัน, 來不及 [láibují] มาไม่ทัน, 及格 [jígé] ผ่าน สอบผ่าน, 及其 [jíqí] และ
 • 汲 [jí] ตักน้ำขึ้นจากบ่อ(從井裡打水) –> 汲水 [jíshuǐ] ตักน้ำ(draw water), 汲水器 [jíshuǐqì] ปั๊มโยก
 • 即 [jí] ใกล้, ชิด –> 即使 [jíshǐ]  แม้ว่า เช่น 永遠不要去羨慕別人的生活,即使那個人看起來快樂富足。ไม่อิจฉาชีวิตของคนอื่นตลอดไป แม้ว่าบุคคลคนผู้นั้นดูไปแล้วจะมีความสุขและร่ำรวยก็ตาม, 隨即 [suíjí] ทันที, 立即 [lìjí] ทันที, 即是 ก็คือ เช่น  心即是佛 จิตเดิมแท้คือพุทธะ
 • 極 (極) [jí] ที่สุด, ขั้ว –> 太極拳 [tàijíquán] ไท๊เก๊ก, 八極拳 [bājíquán] มวยแปดสุดยอด , 極點 [jídiǎn] ขีดสุด, 高級 [gāojí] ชั้นหนึ่ง, 好聽極了! น่าฟังมาก, 消極 [xiāojí] หมดอาลัยตายอยาก, 電極 [diànjí] ขั้วไฟ, 極光 [jíguāng] ลำแสงขั้วโลก
 • 級 (級) [jí] ระดับชั้น –> 超級市場 [chāojíshìchǎng] ซุปเปอร์มาเก็ต, 超級 [chāojí] ซุปเปอร์, 初級 [chūjí] ขั้นพื้นฐาน, 上級 [shàngjí] ผู้บังคับบัญชา
 • 棘 [jí] หนาม –> 棘手 [jíshǒu] จัดการยาก แก้ยาก
 • 吉 [jí] โชคดี –> 吉祥 [jíxiáng] โชคดี, 吉利 [jílì] โชคดี, 大吉大利 [dàjídàlì] โชคดีสมความปราถนาในทุกเรื่อง, 吉隆坡 [jílóngpō] กัวลาลัมเปอร์(เมืองหลวงของมาเลเซีย), 吉日[jírì] วันมงคล/ ฤกษ์งามยามดี
 • 即 [jí]* ทันที, แม้ว่า –> 即使 [jíshǐ] แม้ว่า, 即便 [jíbiàn] แม้ว่า, 隨即 [suíjí] ทันที, 即刻 [jíkè] ฉับพลัน, 即將 [jíjiāng] เกือบจะ
 • 籍 [jí] ภูมิลำเนา –> 國籍 [guójí] สัญชาติ, 書籍 [shūjí] หนังสือ, 戶籍 [hùjí] ทะเบียนบ้าน
 • 輯 [jí] ชุดหนังสือ –> 編輯 [biānjí] บรรณาธิการ, 邏輯 [luójí] ตรรกะ, 專輯 [zhuānjí] อัลบั๊ม(เพลง)
 • 疾 [jí] โรค –> 瘧疾 [nüèji] มาลาเรีย, 疾病 [jíbìng] โรคเจ็บป่วย
 • 嫉 [jí]  อิจฉา –> 嫉妒 [jídù] อิจฉาริษยา(envy)
 • 己 [jǐ] ตัวเอง –> 自己 [zìjǐ] ตัวเอง เช่น 1.你自己做吧。 เธอทำเองแล้วกัน 2.我想自己呆會兒。 ฉันอยากอยู่คนเดียวสักพัก, 知己 [zhījǐ] รู้ใจ
 • 戟 [jǐ] ง้าว
 • 擠 (擠) [jǐ] เบียดเสียด, แน่น –> 擠奶 [jǐnǎi] รีดนม, 擠痘痘 [jǐdòudòu] บีบสิว, 擠出 [jǐchū] บีบออก(squeeze out)
 • 濟 (濟) [jǐ]* –> 濟濟一堂 [jǐjǐyìtáng] ชุมนุมกัน
 • 給 (給) [jǐ]* ให้ –> 給予 [jǐyǔ] ให้, 給養 [jǐyǎng] เสบียงอาหาร
 • 脊 [jǐ] กระดูกสันหลัง –> 脊椎 [jǐzhuī] กระดูกสันหลัง, 脊樑 [jǐliáng] สันหลัง, 屋脊 [wūjǐ] สันของหลังคา
 • 祭 [jì] เซ่นไหว้ –> 祭祀 [jìsì] เซ่นไหว้, 祭拜 [jìbài] บูชาเซ่นไหว้, 祭祖 [jìzǔ] เซ่นไหว้บรรพบุรุษ, 祭品 [jìpǐn] ของเซ่นไหว้
 • 偈 [jì] คำสวดในคัมภีร์ศาสนาพุทธ
 • 髻 [jì] มวยผม –> 髮髻 [fàjì] มวยผม
 • 妓 [jì] โสเภณี –> 妓女 [jìnǚ] โสเภณี, 娼妓 [chāngjì] โสเภณี, 妓院 [jìyuàn] ซ่อง
 • 記 (記) [jì] จดจำ –> 記者 [jìzhě] นักข่าว, 記得 [jìde] จำได้, 記住 [jìzhù] จำได้, 筆記 [bǐjì] บันทึก, 筆記本電腦 [bǐjìběn diànnǎo] คอมพิวเตอร์โน๊ทบุ๊ค
 • 計 (計) [jì] คำนวณ –> 估計 [gūjì] คาดหมาย คาดเดา, 計算 [jìsuàn] คำนวณ, 計算機 [jìsuànjī] คอมพิวเตอร์, 計程車 [jìchéngchē] แท๊กซี่, 會計師 [kuàijìshī] นักบัญชี, 安培計 [ānpéijì] แอมป์มิเตอร์, 伏特計 [fútèjì] โวลท์มิเตอร์
 • 技 [jì] ทักษะ, ความสามารถ –> 技術 [jìshù] เทคโนโลยี/ฝีมือ, 技能 [jìnéng] ทักษะความชำนาญ
 • 濟 (濟) [jì]* ข้ามฝาก, ช่วยเหลือ, มีประโยนชน์ –> 經濟 [jīngjì] เศรษฐกิจ, 經濟學 [jīngjìxué] เศรษฐศาสตร์
 • 忌 [jì] อิจฉา, ริษยา –> 忌妒 [jìdu] อิจฉา, 禁忌 [jìnjì] สิ่งต้องห้าม
 • 冀 [jì] ความหวัง,เป็นอีกชื่อหนึ่งของมณฑลเหอเป่ย(河北省)  –> 希冀 [xījì] ความหวัง
 • 寂 [jì] เงียบเหงา –> 寂寞 [jìmò] เงียบเหงา, 冷寂 [lěngjì] เงียบวังเวง, 沉寂 [chénjì] เงียบ
 • 季 [jì] ฤดู –> 雨季 [yǔjì] ฤดูฝน, 旺季 [wàngjì] ฤดูกาลที่คึกคัก, 季節性 [jìjiéxìng] ตามฤดูกาล
 • 寄 [jì] ฝาก, ส่ง –> 寄信 [jìxìn] ส่งจดหมาย, 寄包裹 [jìbāoguǒ] การส่งพัสดุ
 • 跡 [jì] ร่องรอย –> 奇蹟 [qíjì] สิ่งมหัศจรรย์, 血跡 [xuèjì] คราบเลือด, 污跡 [wūjì] คราบสกปรก, 足跡 [zújì] รอยเท้า 名勝古迹 [míngshènggǔjì] โบราณสถาน, 遺迹 [yíjì] โบราณสถาน
 • 劑 (劑) [jì] ยา –> 洗髮劑 [xǐfàjì] แชมพู, 藥劑師 [yàojìshī] เภสัชกร, 針劑 [zhēnjì] ยาฉีด, 殺蟲劑 [shāchóngjì] ยาฆ่าแมลง
 • 繼 (繼) [jì] ต่อเนื่อง –> 繼續 [jìxù] ต่อเนื่อง
 • 紀 (紀) [jì]* อายุ –> 年紀 [niánjì] อายุ, 紀念品 [jìniànpǐn] ของที่ระลึก, 紀律 [jìlǜ] ระเบียบวินัย, 世紀 [shìjì] ศตวรรษ(century) เช่น 下個世紀 ศตวรรษหน้า
 • 既 [jì] เรียบร้อยแล้ว, ทั้ง –> 既 [jì]…又 [yòu]… ทั้ง…ทั้ง, 既然 [jìrán] ในเมื่อ
 • 暨 [jì] ถึง, กับ, และ
 • 績 (績) [jì] ผลงาน –> 成績 [chéngjì] ผลสอบ ความสำเร็จ
 • 稷 [jì] –> 社稷 [shèjì] เจ้าแผ่นดินหรือพระแม่โพสพ (土神和穀神)
 • 際 (際) [jì] ระหว่าง –> 國際 [guójì] ระหว่างประเทศ/นานาชาติ, 交際 [jiāojì] คบค้าสมาคม, 國際勞動節 [guójìláodòngjié] วันแรงงานแห่งชาติ(International Labour Day)
 • 系 (繫) [jì]* ผูก, รัด –> 鞋帶系法 [xiédàijìfǎ] วิธีผูกเชือกรองเท้า, 安全帶系法 [ānquándàijìfǎ]  วิธีคาดเข็มขัดนิรภัย, 系安全帶 [jìānquándài] คาดเข็มขัดนิรภัย, 繫上安全帶 [jìshàng ānquándài] คาดเข็มขัดนิรภัย(fasten your seat belt) เช่น 1.為了你們自己的安全,請繫上安全帶。 เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาคาดเข็มขัดนิรภัย 2.解開你座位上的安全帶。 ปลดล็อคเข็มขัดนิรภัยบนที่นั่งของท่าน
 • 驥 (驥) [jì] ม้าดี(好嗎)
 • 鯽 (鯽) [jì] ชื่อปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง –> 鯽魚[jìyú]
 • 茄 [jiā]* –> 茄克 [jiākè] แจ็คเก็ต
 • 夾 [jiā] แฟ้ม, หนีบ –> 文件夾 [wénjiànjiā] แฟ้มเอกสาร
 • 加 [jiā] บวก, เพิ่ม –> 不加糖 [bùjiātáng] ไม่ใส่น้ำตาล, 加冕 [jiāmiǎn] สวมมงกุฎ, 加號 [jiāhào] เครื่องหมายบวก, 加侖 [jiālún] แกลลอน, 固 [jiāgù] เสริมให้มั่นคงแข็งแรง, 加快 [jiākuài] เร่งให้เร็วขึ้น, 加拿大 [jiānádà] แคนาดา, 新加坡 [ xīn jiāpō] สิงค์โปร์, 加油![jiāyóu]  สู้สู้, 加油站 [jiāyóuzhàn] ปั๊มน้ำมัน, 參加 [cānjiā] เข้าร่วม(take part in), 加菲貓 [Jiāfēimāo] แมวการ์ฟิลด์(Garfield), 加班 [jiābān] ทำงานล่วงเวลา, 加班加點 [jiābānjiādiǎn] ทำงานล่วงเวลา,
  加工 [jiāgōng] เพิ่มความประณีต/กระบวนการการผลิตที่ต้องใช้มือหรือแรงงานเข้าไป
 • 家 (傢) [jiā] บ้าน, ครอบครัว –> 家裡 [jiālǐ] ทางบ้าน, 家庭 [jiātíng] ครอบครัว, 家務 [jiāwù] งานบ้าน, 音樂家 [yīnyuèjiā] นักดนตรี, 作家 [zuòjiā] นักประพันธ์, 科學家 [kēxuéjiā] นักวิทยาศาสตร์, 大家 [dàjiā] ทุกคน เช่น 大家好。 สวัสดีทุกคน, 家族 [jiāzú] ตระกูล
 • 嘉 [jiā] ดีงาม, งดงาม, สรรเสริญ –> 嘉許 [jiāxǔ] ชื่นชม, 嘉獎 [jiājiǎng] ชมเชยและให้รางวัล
 • 佳 [jiā] ดีงาม,สวยงาม, ยอดเยี่ยม –> 佳人 [jiārén] หญิงงาม, 佳麗 [jiālì] สาวสวย/นางงาม, 佳賓 [jiābīn] แขกมีเกียรติ
 • 枷 [jiā] ขื่อสวมนักโทษ –> 枷鎖 [jiāsuǒ] เครื่องจองจำ ,เครื่องพันธนาการ
 • 茄 [jiā]* 茄克 [jiākè] แจ็คเก็ต
 • 痂 [jiā] สะเก็ดแผล
 • 迦 [jiā] –> 釋迦牟尼 [shìjiāmóuní] ศากยมุนี
 • 珈 [jiā] เครื่องประดับหยกหญิงจีนโบราณ
 • 頰 (頰) [jiá] แก้ม –> 面頰 [miànjiá] แก้ม
 • 郟 (郟) [jiá] อำเภอเจียในมณฑลเหอหนาน
 • 莢 (莢) [jiá] ฝัก –> 豆莢 [dòujiá] พืชตระกูลถั่วที่มีฝัก
 • 甲 [jiǎ] กระดอง, เกราะ, อันดับที่หนึ่ง –> 甲蟲 [jiǎchóng] แมลงเต่าทอง, 剪指甲 [jiǎnzhǐjiǎ] ตัดเล็บ, 指甲刀 [zhǐjiadāo] กรรไกรตัดเล็บ, 洗甲水 [xǐjiǎshuǐ ] น้ำยาล้างเล็บ, 鎧甲 [kǎijiǎ] เสื้อเกราะ(suit of armour), 鎧甲勇士 [kǎijiǎ yǒngshì]  เกราะนักรบ, 裝甲車輛 [zhuāngjiǎ chēliàng] รถหุ้มเกราะ,  裝甲轎車 [zhuāngjiǎ jiàochē] รถเก๋งหุ้มเกราะ
 • 賈 (賈) [jiǎ] แซ่เจี่ย
 • 鉀 (鉀) [jiǎ] สารโปแตสเซียม –> 鉀肥 [jiǎféi] ปุ๋ยเคมีโปแตช
 • 假 [jiǎ]* ปลอม, เทียม –> 假使 [jiǎshǐ] ถ้า, 假如 [jiǎrú] ถ้า, 假話 [jiǎhuà] โกหกพกลม
 • 假 [jià]* วันหยุด –> 放假 [fàngjià] ปิดเทอม, 請假 [qǐngjià] ลาหยุด(กิจ/ป่วย), 假期 [jiàqī] วันหยุด, 病假 [bìngjià] การลาป่วย, 休假 [xiūjià] ลาพักร้อน, 事假 [shìjià] ลากิจ, 產假 [chǎnjià] การลาคลอด
 • 價 [jià] ราคา –> 減價 [jiǎnjià] ลดราคา, 價值 [jiàzhí] มูลค่า, 您說個價吧。 คุณลองบอกราคามาสิ, 價格 [jiàgé] ราคา เช่น 你的價格太高了。 ราคาของคุณสูงมากเลย, 價值 [jiàzhí] มูลค่า
 • 架 [jià] ชั้นวางของ –> 書架 [shūjià] ชั้นหนังสือ, 十字架 [shízìjià] ไม้กางเขน, 吵架 [chǎojià] ทะเลาะวิวาท, 打架 [dǎjià] ชกต่อยกัน
 • 嫁 [jià] แต่งงาน (หญิงแต่งออก) –> 嫁妝 [jiàzhuāng] สินเดิม, 嫁接 [jiàjiē] ทาบกิ่ง
 • 駕 (駕) [jià] ขับขี่ –> 駕駛 [jiàshǐ] ขับขี่, 駕駛執照 [jiàshǐzhízhào] ใบอนุญาติขับขี่, 駕照 [jiàzhào] ใบอนุญาติขับขี่, 勞駕 [láojià] ขอโทษ (Excuse me)
 • 稼 [jià] เพาะปลูก –> 莊稼 [zhuāngjia] พืชเกษตรในเรือกสวนไร่นา, 稼穡 [jiàsè] การทำไร่ไถนา
 • 尖 [jiān] แหลม –> 腳尖 [jiǎojiān] ปลายเท้า, 尖兵 [jiānbīng] หน่วยทหารสอดแนม, 尖利 [jiānlì] แหลมคม, 頂尖 [dǐngjiān] บนสุด
 • 奸 (姦) [jiān] ชั่วร้าย, เป็นชู้ –> 奸計[jiānjì] แผนชั่ว, 姦淫 [jiānyín] ผิดประเวณี/ข่มขืนชำเรา, 姦夫 [jiānfū] ชายชู้, 姦婦 [jiānfù] หญิงชู้, 強姦 [qiángjiān] ข่มขืน
 • 間 (間) [jiān]* ห้อง, บ้าน –> 時間 [shíjiān] เวลา, 房間 [fángjiān] ห้อง, 車間 [chējiān] โรงงาน, 太平間 [tàipíngjiān] ห้องดับจิต(mortuary)
 • 兼 [jiān] สองเท่า –> 兼差 [jiānchāi] ทำอย่างอื่นควบคู่กันไป, 兼容 [jiānróng] เข้ากันได้
 • 監 (監) [jiān] –> คุก ตะราง, เฝ้าดู –> 監獄 [jiānyù] คุก, 監牢 [jiānláo] คุก, 監禁 [jiānjìn] คุมขัง
 • 堅  (堅) [jiān]  แข็งแกร่ง –> 堅固 [jiāngù] แข็งแกร่ง, 堅持 [jiānchí] ทำต่อไป/ยืนหยัดต่อไป เช่น 堅持下去 พยายามทำต่อไป, 堅強 [jiānqiáng] เข้มแข็ง
 • 艱 (艱) [jiān] ยากลำบาก –> 艱苦 [jiānkǔ] ยากลำบาก, 艱難 [jiānnán] ลำบาก, 艱辛 [jiānxīn] ยากลำบาก
 • 煎 [jiān] ทอด(fry) –> 煎雞蛋 [jiānjīdàn] ทอดไข่, 煎蛋 [jiāndàn] ไข่ดาว/ไข่เจียว
 • 剪 (翦) [jiǎn] กรรไกร –> 剪刀 [jiǎndāo] กรรไกร, 剪接 [jiǎnjiē] การตัดต่อภาพยนตร์, 剪綵 [jiǎncǎi] ตัดริบบิ้นเปิดงาน
 • 減 (減) [jiǎn] ลบ, ลด –> 3減2等於1 [sānjiǎnèrděngyúyī] สามลบสองเท่ากับหนึ่ง, 減價 [jiǎnjià] ลดราคา, 大減價 [dàjiǎnjià] โปรโมชั่น/ลดราคาครั้งใหญ่, 減肥 [jiǎnféi] ลดความอ้วน เช่น 我想減肥。 ฉันอยากลดความอ้วน
 • 鹼 (堿) [jiǎn] ด่าง(alkali) –> 土壤鹼度 [tǔrǎng jiǎndù] ความเป็นด่างของดิน
 • 繭 [jiǎn] รังไหม –> 蠶繭 [cánjiǎn] รังไหม
 • 簡 (簡) [jiǎn] ย่อ, ง่าย –>簡體字 [jiǎntǐzì] อักษรจีนตัวย่อ(simplified Chinese character), 繁體字 [fántǐzì] อักษรจีนตัวเต็ม(traditional Chinese character), 簡單 [jiǎndān] ง่ายๆ, 簡直 [jiǎnzhí] อย่างง่ายๆ แท้ๆเลย, 簡直太棒了! [jiănzhítàibàngle] สุดยอดไปเลย
 • 檢 (檢) [jiǎn] ตรวจ –> 體檢 [tíjiǎn] ตรวจสุขภาพ, 檢查 [jiǎnchá] ตรวจสอบ เช่น 我檢查一下。 ฉันขอตรวจหน่อย, 檢驗 [jiǎnyàn] ตรวจสอบ พิสูจน์
 • 間 (間) [jiàn] –> 間諜 [jiàndié] สปาย/spy, 間諜程序 [jiàndié chéngxù] สปายแวร์/spyware, 暗中監視 [ànzhōng jiānshì] สอดแนม เช่น  這種飛行機器,可用於跟蹤罪犯和暗中監視公眾活動。
 • 劍 (劍) [jiàn] กระบี่ –> 擊劍 [jījiàn] ฟันกระบี่, 寶劍 [bǎojiàn] กระบี่วิเศษ,  劍身 ตัวกระบี่ ,劍刃 คมกระบี่, 劍尖 ปลายกระบี่ ,劍背 สันกระบี่ , 劍柄 ด้ามกระบี่,劍袍 พู่กระบี่
 • 薦 (薦) [jiàn] แนะนำ –> 推薦 [tuījiàn] แนะนำ
 • 見 (見) [jiàn] เห็น, พบเจอ –> 意見 [yìjiàn] ความคิดเห็น, 見面 [jiànmiàn] พบหน้า, 見外 [jiànwài] ถือสา, 來見 [láijiàn] มาพบ, 見 [jiàn] พบเจอ เช่น 1.好久不見! ไม่เจอกันตั้งนาน 2.見到你很高興。 ยินดีที่ได้รู้จักครับ
 • 艦 (艦) [jiàn] เรือรบ(warship) –> 艦船 [jiànchuán] เรือรบ, 戰艦 [zhànjiàn] เรือรบ,航空母艦 [hángkōngmǔjiàn] เรือบรรทุกเครื่องบิน
 • 漸 (漸) [jiàn] ทีละน้อย –> 漸變 [jiànbiàn] ค่อยๆ, 漸進 [jiànjìn] ค่อยๆ ก้าวหน้า
 • 濺 (濺) [jiàn] กระเซ็น(ของเหลว) –> 噴濺 [pēnjiàn] แตกกระเซ็น(ของเหลว)
 • 件 [jiàn] เอกสาร, เรื่อง(ลักษณะนาม) –> 文件夾 [wénjiànjiā] แฟ้มเอกสาร, 零件 [língjiàn] อะไหล่, 證件 [zhèngjiàn] เอกสารยืนยัน, 我忘了一件事。 ฉันลืมไปเรื่องหนึ่ง, 郵件 [yóujiàn] เมล์/จดหมาย
 • 建 [jiàn] สร้าง, ก่อสร้าง –> 建國 [jiànguó] สถาปนาประเทศ, 建材 [jiàncái] อุปกรณ์ก่อสร้าง, 建立 [jiànlì] ก่อตั้ง, 建築 [jiànzhù] สร้าง ก่อสร้าง, 建築師 [jiànzhùshī] สถาปนิก, 建造 [jiànzào] ก่อสร้าง, 建設 [jiànshè] สร้าง, 建築師 [jiànzhùshī] สถาปนิก
 • 健 [jiàn] แข็งแรง –> 健壯的 [jiànzhuàngde] บึกบึน/กำยำ, 健美操 [jiànměicāo] แอโรบิค, 健康 [jiànkāng] สุขภาพแข็งแรง เช่น 1.健康最重要。 สุขภาพสำคัญที่สุด 2.祝您健康長壽! ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาว
 • 鍵 [jiàn] คีย์, กลอนประตู –> 鍵盤 [jiànpán] คีย์บอร์ด, 關鍵 [guānjiàn] ข้อต่อที่สำคัญ จุดสำคัญ
 • 踐 [jiàn]  เหยียบ, ย่ำ –> 實踐 [shíjiàn] การปฎิบัติ เช่น 在實踐中 ในท่ามกลางการปฎิบัติ, 踐踏 [jiàntà] เหยียบย่ำ เช่น 嚴禁踐踏 [yánjìn jiàntà] ห้ามเหยียบย่ำ
 • 餞 (餞) [jiàn] –> 餞別 [jiànbié] เลี้ยงส่ง, 餞行 [jiànxíng] เลี้ยงส่ง(farewell dinner)
 • 箭 [jiàn] ลูกธนู,ลูกศร –> 火箭 [huǒjiàn] ธนู(rocket), 一箭雙鵰 [yíjiàn shuāngdiāo] ยิงกระสุนนัดเดียวได้นก 2 ตัว, 射箭 [shèjiàn] ยิงธนู, 箭豬 [jiànzhū] เม่น, 箭魚 [jiànyú] ปลาดาบ(swordfish), 箭頭 [jiàntóu] หัวลูกศร, 箭頭符號 [jiàntóufúhào] เครื่องหมายหัวลูกศร, 箭靶 [jiànbǎ] เป้าปา
 • 鑒 (鑑) [jiàn] วินิจฉัย –> 鑒別 [jiànbié] วินิจฉัยแยกแยะ(distinguish)
 • 江 [jiāng] แม่น้ำ(river) –> 江南 [jiāngnán] เจียงหนาน, 浙江 [zhèjiāng] เจ้อเจียง, 江蘇 [jiāngsū] เจียงซู, 江湖 [jiānghú] ทั่วทิศทั่วแดน/ยุทธจักร, 長江 [chángjiāng] ฉางเจียง
 • 姜 (薑) [jiāng] ขิง(ginger)
 • 疆 [jiāng] เขตแดน(border) –> 新疆 [xīnjiāng] ซินเจียง/ซินเกียง, 萬壽無疆 [wànshòuwújiāng] ทรงพระเจริญ
 • 將 (將) [jiāng]* ประคอง, นำ –> 將來 [jiānglái] อนาคต, 將要 [jiāngyào] จะ, 將信將疑 [jiāngxìnjiāngyí] ครึ่งเชื่อครึ่งสงสัย, 將心比心 [jiāngxīnbǐxīn] เอาใจเขามาใส่ใจเรา, 即將 [jíjiāng] ใกล้จะ
 • 漿 (漿) [jiāng] ของเหลวที่ข้น –> 漿糊 [jiànghu] แป้งเปียก, 豆漿 [dòujiāng] น้ำเต้าหู้, 血漿 [xuèjiāng] พลาสม่าเลือด/น้ำเหลือง, 漿果 [jiāngguǒ] ผลเบอร์รี่(berry)
 • 講 (講) [jiǎng] พูด –> 講話 [jiǎnghuà] พูด, 講課 [jiǎngkè] บรรยาย, 講究 [jiǎngjiu] พิถีพิถัน, 演講 [yǎnjiǎng] ปาฐกถา(make a speech), 講解 [jiǎngjiě] อธิบาย(explain), 聽講 [tīngjiǎng] ฟังคำบรรยาย, 雞同鴨講 [jītóng yājiǎng] คุยกันไม่รู้เรื่อง(เป็ดกับไก่คุยกัน)
 • 獎 (奬) [jiǎng] รางวัล –> 誇獎 [kuājiǎng] ชม(praise), 過獎 [guòjiǎng] ชมเกินไป(overpraise), 獎金 [jiǎngjīn] เงินโบนัส(bonus), 獎學金 [jiǎngxuéjīn] เงินทุนการศึกษา(scholarship), 獎牌 [jiǎngpái] เหรียญรางวัล, 獲獎 [huòjiǎng]  ได้รับรางวัล, 獎勵 [jiǎnglì] ให้รางวัล, 中獎 [zhòngjiǎng] ถูกล๊อตเตอรี่(to win a prize in a lottery), 一等獎 [yīděngjiǎng] รางวัลที่1(first prize ) , 二等獎 [èrděngjiǎng] รางวัลที่2(second prize)
 • 將 (將) [jiàng]* นายพล, แม่ทัพ –> 將士 [jiàngshì] นายทหารและเหล่าทหารหาญ, 元帥 [yuánshuài] จอมพล, 大元帥 [dàyuánshuài] จอมทัพ
 • 降  [jiàng]* ตกลง, ลดลง –> 降臨 [jiànglín] มาถึง บังเกิดขึ้น, 降價 [jiàngjià] ลดราคา เช่น 降一點價可以嗎? ลดราคาหน่อยได้ไหมครับ , 降落 [jiàngluò] ลงสู่พื้นดิน(เครื่องบิน), 投降 [tóuxiáng] ยอมแพ้
 • 醬 (醬) [jiàng] ซอส, เครื่องปรุงรส –> 醬油 [jiàngyóu] ซอสถั่วเหลือง/ซีอิ้ว, 豆醬 [dòujiàng] เต้าเจี้ยว, 果醬 [guǒjiàng] แยมผลไม้
 • 匠 [jiàng] ช่าง –> 工匠 [gōngjiàng] ช่างฝีมือ(craftsman), 木匠 [mùjiang] ช่างไม้(carpenter), 鞋匠 [xiéjiàng] ช่างทำรองเท้า(shoemaker), 巧匠 [qiǎojiàng] ช่างฝีมือ(a skillful craftsman)
 • 蕉 [jiāo] กล้วย –> 香蕉 [xiāngjiāo] กล้วยหอม, 芭蕉 [bājiāo] กล้วยน้ำว้า
 • 澆 [jiāo] รดน้ำ, ทดน้ำ, สาด –> 澆花 [jiāohuā] รดน้ำดอกไม้
 • 交 [jiāo] มอบ, ส่ง, คบค้าสมาคม,จ่าย –> 交誼舞 [jiāoyìwǔ] เต้นลีลาศ, 交通 [jiāotōng] คมนาคม, 打交道 [dǎjiāodào] ไปติดต่อ, 交響樂 [jiāoxiǎngyuè] เพลงซิมโฟนี(symphony), 交通工具 [jiāotōnggōngjù]  ยานพาหนะ, 水電費怎麼交? ค่าน้ำค่าไฟจ่ายอย่างไร, 交朋友 [jiāopéngyou]  คบเพื่อน(to make friends), 交貨港 [jiāohuògǎng] เมืองท่าส่งมอบสินค้า,提交 [tíjiāo] ส่งมอบ
 • 郊 [jiāo] ชานเมือง –>郊區 [jiāoqū] ชานเมือง, 市郊 [shìjiāo] ชานเมือง
 • 膠 (膠) [jiāo] ยาง, เหนียว –> 膠囊 [jiāonáng] ยาแคปซูล, 膠捲 [jiāojuǎn] ฟิลม์ (ถ่ายรูป/หนัง), 膠水 [jiāoshuǐ] กาวน้ำ, 膠帶 [jiāodài] เทปกาว, 膠原蛋白 [jiāoyuándànbái] คอลลาเจน(collagen), 膠水 [jiāoshuǐ] กาวน้ำ(gluewater), 膠鞋 [jiāoxié] รองเท้ายาง, 膠帶 [jiāodài] เทปกาว, 膠片 [jiāopiàn] ฟิลม์, 電影膠片 [diànyǐngjiāopiàn] ฟิล์มภาพยนต์
 • 教 [jiāo]* สอน –> 教書 [jiāoshū] สอนหนังสือ(teach)
 • 嬌 [jiāo] อ่อนช้อย,น่ารัก –> 撒嬌 [sājiāo] งอน, 嬌艷 [jiāoyàn] งามเพริศพริ้ง, 嬌嫩 [jiāonèn] อ่อนช้อยและน่ารัก, 嬌寵 [jiāochǒng] โปรดปราน, 嬌媚 [jiāomèi] ออดอ้อน/ฉอเลาะ
 • 驕 [jiāo] หยิ่งผยอง –> 驕縱 [jiāozòng] ตามใจจนเหลิง/กำเริบเสิบสาน, 驕傲 [jiāo ào] หยิ่งผยอง, 驕人 [jiāorén] เป็นที่น่าประทับใจ/เป็นที่น่าพอใจ , 業績驕人 [yèjī jiāorén]  ผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ
 • 椒 [jiāo] พริก –>  胡椒 [hújiāo] พริกไทย(pepper), 辣椒 [làjiāo] พริก(chili)
 • 焦 [jiāo] –> 聚焦 [jùjiāo]  โฟกัส(focus), 焦點 [jiāodiǎn] จุดโฟกัส(focal point),
 • 蕉 [jiāo]  –> 美人蕉 [měirénjiāo] พุทธรักษา, 香蕉 [xiāngjiāo] กล้วยหอม, 芭蕉 [bājiāo] กล้วยน้ำหว้า
 • 礁 [jiāo] โขดหิน, แนวปะการัง –> 礁石 [jiāoshí] โขดหิน
 • 角 [jiǎo] มุม,เขา –> 海角 [hǎijiǎo] แหลม, 角度 [jiǎodù] มุม, 角落 [jiǎoluò] มุม(corner)
 • 矯 (矯) [jiǎo] แก้ไข –> 矯形 [jiǎoxíng] ปรับสรีระ, 牙齒矯正 [yáchǐ jiǎozhèng] จัดฟัน
 • 腳 (腳) [jiǎo] เท้า –> 腳步 [jiǎobù] ฝีเท้า(footstep), 腳步聲 [jiǎobùshēng]  เสียงฝีเท้า, 腳鐐 [jiǎoliào] โซ่ตรวน, 腳趾 [jiǎozhǐ] นิ้วเท้า(toe), 腳跟 [jiǎogēn] ส้นเท้า(heel), 七手八腳 [qīshǒubājiǎo] หลายคนช่วยกันจนชุลมุนวุ่นวาย, 前後腳兒   [qiánhòujiǎor]  ก่อนหลังกันแป๊บเดียว/คลาดกันแค่นิดเดียว
 • 攪 (攪) [jiǎo] กวน(stir) –> 打攪 [dǎjiǎo] รบกวน(disturb), 攪拌 [jiǎobàn] กวน/ผสมให้เข้ากัน, 攪拌機 [jiǎobànjī] เครื่องผสม/เครื่องปั่น, 攪拌車 [jiǎobànchē] รถผสม(ปูน), 水泥攪拌車 [shuǐní jiǎobànchē] รถผสมปูน/รถผสมคอนกรีต
 • 餃 (餃) [jiǎo] เกี้ยว –> 餃子 [jiǎozi] เกี๊ยวแบบเกี๊ยวซ่า(dumpling), 水餃 [shuǐjiǎo] เกี๊ยวต้ม, 蒸餃 [zhēngjiǎo] เกี๊ยวนึ่ง, 餛飩 [húntún] เกี๊ยว, 炸餃 [zhàjiǎo] เกี๊ยวทอด
 • 剿 [jiǎo] ปราบปราม –> 圍剿 [wéijiǎo] ล้อมปราบ
 • 繳 (繳) [jiǎo] นำส่ง(ส่วย,ภาษี) –> 繳稅 [jiǎoshuì]  เสียภาษี(pay the tax)
 • 窖 [jiào] ห้องใต้ดิน –> 窖肥 [jiàoféi] ปุ๋ยหมัก
 • 覺 [jiào]* นอน –> 睡覺 [shuìjiào] นอนหลับ
 • 叫 [jiào] เรียก –> 叫做 [jiàozuò] เรียกว่า, 叫喚 [jiàohuàn] ร้อง, 叫喊 [jiàohǎn] ตะโกน,  呼叫中心 [hūjiào zhōngxīn] คอลเซ็นเตอร์(Call Center), 你叫什麼名字? คุณชื่ออะไร, 快叫救護車! เรียกรถพยาบาลด่วน
 • 轎 (轎) [jiào] –> 轎車 [jiàochē] รถเก๋ง, 花轎 [huājiào] เกี้ยวเจ้าสาว
 • 較 (較) [jiào] เปรียบเทียบ –> 比較 [bǐjiào] ค่อนข้าง/เปรียบเทียบ(compare)
 • 教 [jiào]* –>  請教 [qǐngjiào] ขอคำแนะนำ, 宗教 [zōngjiào] ศาสนา(religion), 佛教 [fójiào]  พุทธศาสนา(Buddhism), 回教 [huíjiào] ศาสนาอิสลาม(伊斯蘭教) , 基督教 [jīdūjiào] ศาสนาคริสต์(Christianity), 教室 [jiàoshì] ห้องเรียน, 教育 [jiàoyù] การศึกษา(education), 基礎教育 [jīchǔ jiàoyù] การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 遠距教育 [yuǎnjù jiāoyù] การศึกษาทางไกล, 義務教育 [yìwù jiàoyù] การศึกษาภาคบังคับ, 成人教育 [chéngrén jiàoyù] การศึกษาผู้ใหญ่, 非正規教育 [fēizhèngguī jiàoyù] การศึกษานอกระบบ
 • 階 [jiē] ขั้นบันได –> 台階 [táijiē] ขั้นบันได, 台階燈 ไฟขั้นบันได, 階梯 [jiētī] บันได/ขั้นบันได, 進階 [jìnjiē] ก้าวหน้า, 階級 [jiējí] ชนชั้น
 • 皆 [jiē] ทั้งหมด –> 比比皆是 [bǐbǐjiēshì] มีอยู่ทุกที่
 • 接 [jiē] รับ, ติดต่อ –> 接電話 [jiēdiànhuà] รับโทรศัพท์, 接受 [jiēshòu] รับ, 接收 [jiēshōu] ได้รับ, 接線員 [jiēxiànyuán] พนักงานรับสายโทรศํพท์, 接近 ใกล้ –> 接近攻擊 [jiējìngōngjī การโจมตีแบบประชิดตัว, 接吻 [jiēwěn] จูบ –> 在公共場所接吻 จูบกันในที่สาธารณะ, 接電線 ต่อสายไฟ –> 電工把電線接好了, 連接 [liánjiē] เชื่อมต่อ/connect, 接球 รับบอล, 接到一封信 ได้รับจดหมาย, 接受 [jiēshòu] รับ –> 接受捐助, 去火車站接人 ไปรับคนที่สถานี, 接地 [jiēdì] ต่อสายดิน
 • 揭 [jiē] –> 按揭 [ànjiē] สินเชื่อที่อยู่อาศัย(จดจำนอง, mortgage), 按揭貸款 [ànjiē dàikuǎn] เงินกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย, 申請按揭 [shēnqǐng ànjiē] ยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย(จดจำนอง), 揭開 [jiēkāi] เปิดเผย,按揭 [ànjiē] สินเชื่อที่อยู่อาศัย(mortgage)
 • 街 [jiē] ถนน,ตลาด –> 美食街 [měishíjiē] ฟูดเซ็นเตอร์, 街頭 [jiētóu] มุมถนน
 • 節 (節) [jié] เทศกาล –> 節日 [jiérì] เทศกาล, 節目 [jiémù] รายการ, 季節 [jìjié] เทศกาล(season), 節約 [jiéyuē] ประหยัด(save), 春節 [chūnjié] วันตรุษจีน, 母親節 [mǔqīnjié] วันแม่, 父親節 [fùqīnjié]  วันพ่อ, 兒童節 [értóngjié] วันเด็ก,  教師節 [jiàoshījié] วันครู,  國慶節 [guóqìngjié]  วันชาติ, 中秋節 [zhōngqiūjié] วันไหว้พระจันทร์ , 感恩節 [gǎnēnjié] วันขอบคุณพระเจ้า , 聖誕節 [shèngdànjié] วันคริสต์มาส, 情人節 [qíngrénjié]  วันวาเลนไทน์
 • 睫 [jié]  –> 睫毛 [jiémáo] ขนตา, 睫毛膏 [jiémáogāo] มาสคาร่า,
 • 捷 [jié]  –> 捷克 [jiékè] สาธารณรัฐเช็ก(Czech), 捷運 [jiéyùn] การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน / รถไฟใต้ดิน
 • 結 (結) [jié]* สิ้นสุด, ผูก –> 結義 [jiéyì] สาบานเป็นพี่น้องกัน, 結束 [jiéshù] จบ, 結婚 [jiéhūn] แต่งงาน, 團結 [tuánjié] สามัคคี, 結果 [jiéguǒ] ออกผล, 結束 [jiéshù] จบ(end), 結石 [jiéshí] นิ่ว, 結合 [jiéhé] ประสาน, 結實 [jiēshi] แข็งแรง, 結巴 [jiēba] ติดอ่าง, 結果 [jiéguǒ] ออกผล, 結局 [jiéjú] ผลสุดท้าย/ตอนจบ
 • 潔 (潔) [jié] สะอาด –> 潔白  [jiébái] ขาวสะอาด, 洗潔精 [xǐjiéjīng] น้ำยาล้างจาน(dishwashing liquid), 簡潔 [jiǎnjié] สั้นกระทัดรัดและได้ใจความ, 清潔的 [qīngjiéde] สะอาด
 • 傑 (傑) [jié] ฮีโร่,ยอดคน –> 李連杰 [Lǐ Liánjié] หลี่เหลียนเจี๋ย/Jet Li(นักแสดงจีน)
 • 劫 [jié] ปล้น –> 劫掠 [jiélüè] ปล้น, 打劫 [dǎjié] ปล้น เช่น 我被打劫了。 ฉันถูกปล้น , 劫持 [jiéchí] จี้(hijack), 劫匪 [jiéfěi] โจรปล้น, 劫機 [jiéjī] จี้เครื่องบิน, 劫獄 [jiéyù] ปล้นคุก, 劫道 [jiédào] ปล้นกลางทาง
 • 截 [jié] –> 截至 [jiézhì] จนกระทั่งถึง(up to), 截止 [jiézhǐ]  หมดเขต/สิ้นสุด เช่น 1.報名截止日期 หมดเขตรับสมัคร 2.付款日期截止到30號。  ชำระเงินได้จนถึงวันที่30
 • 姐 [jiě] พี่สาว –> 姐姐 [jiějie] พี่สาว, 姐妹 [jiěmèi] พี่สาวและน้องสาว, 小姐 [xiǎojiě] นางสาว/ใช้เรียกหญิงสาวที่ยังไม่ได้แต่งงาน
 • 解 [jiě]* แยกออก แก้ออก –> 誤解 [wùjiě] เข้าใจผิด, 解釋 [jiěshì] อธิบาย, 解說員 [jiěshuōyuán] ผู้บรรยาย, 解僱 [jiěgù] เลิกจ้างงาน, 解僱通知書 [jiěgùtōngzhīshū] จดหมายให้ออกจากงาน
 • 疥 [jiè] –>  疥癬 [jièxuǎn] โรคหิด
 • 借 (藉) [jiè] ยืม –> 借過 [jiè guò] ขอโทษ(ขอผ่านทาง), 借口 [jièkǒu] ข้ออ้าง, 借貸 [jièdài] กู้เงิน, 分享 [fēnxiǎng] แบ่งปัน(to share) เช่น 借分享 ยืมแบ่งปัน, 我想借這本書。 ฉันอยากยืมหนังสือเล่มนี้
 • 界 [jiè] เขต, ขอบเขต, อาณาจักร, ครั้ง –> 世界 [shìjiè] โลก, 世界盃 [shìjièbēi] ฟุตบอลโลก(World Cup) เช่น 我想看世界盃。 ฉันอยากดูการแข่งขันฟุตบอลโลก, 第29屆奧林匹克運動會。 การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 29
 • 芥 [jiè]* วาซาบิ –> 芥末 [jièmo] วาซาบิ(mustard/wasabi), 芥蘭菜 [gàiláncài] ผักคะน้า, 芥菜 [gàicài] ผักกระหล่ำ
 • 戒 [jiè] เลิก(give up), ศีล, ข้อห้าม –> 戒指 [jièzhǐ] แหวน, 鑽戒 [zuànjiè] แหวนเพชร, 戒嚴 [jièyán] กฎอัยการศึก/เคอร์ฟิวส์, 戒煙 [jièyān] เลิกสูบบุหรี่, 戒毒 [jièdú] เลิกยาเสพติด, 勸戒 [quànjiè]  ตักเตือน, 告戒 [gàojiè] เตือน, 戒律 [jièlǜ] ศีล, 犯戒 [fànjiè] ผิดศีล/ฝ่าฝืนข้อห้าม, 齋戒 [zhāijiè] ถือศีลกินเจ, 破戒 [pòjiè] อาบัติ, 戒律 [jièlǜ] ศีล,  守戒律  [shǒujièlǜ] รักษาศีล, 五戒 [wǔjiè] ศีลห้า,  求授五戒 [qiúshòuwǔjiè] ขอรับอาราธนาศีลห้า
 • 誡 (誡) [jiè] เตือน –> 告誡 [gàojiè] กล่าวเตือน(warn), 勸誡 [quànjiè] ตักเตือน(admonish), 警誡 [jǐngjiè] กล่าวเตือน(เพื่อให้ปรับปรุง)
 • 巾 [jīn] ผ้า –> 毛巾 [máojīn] ผ้าขนหนู(towel), 圍巾 [wéijīn] ผ้าพันคอ(scarf)
 • 今 [jīn] ปัจจุบัน –> 今後  [jīnhòu] วันหลัง, 今天 [jīntiān] วันนี้(today), 今天晚上 [jīntiānwǎnshang] เย็นนี้, 今晚 [jīnwǎn] เย็นนี้, 今年 [jīnnián] ปีนี้, 如今 [rújīn] ปัจจุบันนี้, 至今 [zhìjīn] จนถึงทุกวันนี้, 當今 [dāngjīn] วันนี้
 • 金 [jīn] ทอง –> 五金 [wǔjīn] ฮาร์ดแวร์(hardware), 五金店 [wǔjīndiàn]  ร้านฮาร์ดแวร์(hardware store), 黃金 [huángjīn] ทองคำ(gold), 白金 [báijīn] ทองขาว(platinum), 合金 [héjīn] โลหะผสม(alloy), 鍍金 [dùjīn] ชุบทอง(gold-plate), 金剛 [jīngāng] คิงคอง , 百變金剛 [bǎibiànjīngāng] ทรานซ์ฟอร์มเมอร์(ภาพยนต์),金不換 [jīnbuhuàn]  โหระพา
 • 斤 (觔) [jīn] หน่วยชั่งน้ำหนัก –> 公斤 [gōngjīn] กิโลกรัม(kilogram), 公里 [gōnglǐ] กิโลเมตร(kilometer)
 • 津 [jīn] –> 天津 [Tiānjīn] เทียนจิน(เมืองในจีน), 津貼 [jīntiē] เบี้ยเลี้ยง, 問津 [wènjīn] สอบถาม
 • 筋 [jīn] เอ็น –> 抽筋 [chōujīn] เป็นตะคริว(have cramp), 橡皮筋 [xiàngpíjīn] หนังยาง, 動腦筋 [dòngnǎojīn] ใช้สมอง
 • 僅 (僅) [jǐn] เพียงแต่(only) –> 不僅 [bùjǐn] ไม่เพียงแต่(not just), 不僅/不但…而且…”。 ไม่เพียงแต่…แต่ยัง… (not only…but also…)
 • 緊 [jǐn] แน่น,คับ –> 緊張 [jǐnzhāng] ตื่นเต้น, 別緊張 [biéjǐnzhāng] ไม่ต้องตื่นเต้น/ไม่ต้องเครียด, 緊急 [jǐnjí] เร่งด่วน, 太緊 [ tàijǐn] คับเกินไป/กระชั้นชิดเกิดไป เช่น  我們想去雲南放鬆放鬆,所以不希望時間安排得太緊。พวกเราจะไปพักผ่อนกันที่ยูนนานกันสักหน่อย แต่ไม่อยากให้จัดเวลากระชั้นชิดเกินไป , 緊  [jǐn] คับ เช่น 可惜有點兒緊。 น่าเสียดายคับไปหน่อย
 • 謹 (謹) [jǐn] ระมัดระวัง –> 謹慎 [jǐnshèn] ระมัดระวัง/รอบคอบ
 • 錦 (錦) [jǐn] –> 胡錦濤 [Hú Jǐntāo] หูจิ่นเทา
 • 進 (進) [jìn] เข้าไป,ก้าวหน้า –> 進口 [jìnkǒu]  นำเข้า(import), 進步 [jìnbù] ก้าวหน้า(improve), 進入 [jìnrù] เข้า(enter), 改進 [gǎijìn] ปรับปรุง, 進口貨 [jìnkǒuhuò] สินค้านำเข้า, 進球 [jìnqiú] ยิงลูกเข้าประตู (不進球 ยิงลูกไม่เข้า)
 • 近 [jìn] ใกล้ –>  附近 [fùjìn] แถวๆนี้/บริเวณใกล้เคียง(nearby), 最近 [zuìjìn] ใกล้ที่สุด
 • 勁 (勁) [jìn]* แข็งแรง, อารมณ์, สนุก, ท่าทาง –> 使勁 [shǐjìn] ออกแรง, 真沒勁 ไม่มีรสชาติเลยจริงๆ
 • 盡 (盡) [jìn] ให้ถึงที่สุด, ให้เต็มที่ –> 盡… [jìn…] …ถึงที่สุด/ให้เต็มที่ , 儘力 [jìnlì] พยายามจนถึงที่สุด, 盡頭 [jìntóu] ท้ายสุด, 人盡其才 [rénjìnqícái] ใช้คนให้เต็มความสามารถของเขาทีมีอยู่, 物盡其用 [wùjìnqíyòng]  ใช้สิ่งของทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุด, 儘力而為 [jìnlìérwéi] พยายามอย่างสุดความสามารถ, 盡你的全力! ทำให้ดีที่สุด,  盡心 [jìnxīn] ทุ่มเทใจทำอย่างเต็มความสามารถ, 盡情 [jìnqíng]  สุดจิตสุดใจ, 盡量 [jǐnliàng] อย่างสุดความสามารถ เช่น 我盡量做了。 ฉันทำดีที่สุดแล้ว , 儘快 [jǐnkuài] รีบเท่าที่ทำได้
 • 晉 (晉) [jìn] ราชวงศ์จิ้น –> 晉陞 [jìnshēng] เลื่อนตำแหน่ง(promote), 西晉 [xījìn] จิ้นตะวันตก, 東晉 [dōngjìn] จิ้นตะวันออก, 晉陞 [jìnshēng] เลื่อนขั้น/เลื่อนตำแหน่ง
 • 禁 [jìn]* ห้าม –>  禁止 [jìnzhǐ] ห้าม(forbid) เช่น 1.禁止拍照。[jìnzhǐ pāizhào] ห้ามถ่ายรูป 2.嚴禁拍照。[yánjìn pāizhào] ห้ามถ่ายรูป, 禁不起 [jīnbuqǐ] ทนต่อ…ไม่ไหว, 禁閉 [jìnbì] กักตัว, 禁毒 [jìndú] ปราบยาเสพติด, 禁地 [jìndì] สถานที่ต้องห้าม
 • 浸 [jìn] –>  浸信會 [jìnxìnhuì]  แบ๊บติส(Baptist), 浸信教會 คริสตจักรแบ๊บติส
 • 荊 (荊) [jīng] แซ่จิง –> 荊棘 [jīngjí] หนาม(thorns), 荊棘冠冕 [ jīngjí guānmiǎn]  มงกุฎหนาม
 • 莖 (莖) [jīng] ก้าน(stem)
 • 經 (經) [jīng] คัมภีร์ –> 經驗 [jīngyàn] ประสบการณ์, 經濟 [jīngjì] เศรษฐกิจ, 經濟危機 [jīngjìwēijī] วิกฤตเศรษฐกิจ(economic crisis), 充足經濟 [chōngzú jīngjì]  เศรษฐกิจพอเพียง, 經濟學 [jīngjìxué]  เศรษฐศาสตร์(economics), 微觀經濟學 [wēiguānjīngjìxué] เศรษฐศาสตร์จุลภาค(microeconomics), 宏觀經濟學 [hóngguānjīngjìxué] เศรษฐศาสตร์มหภาค(macroeconomics), 經濟蕭條 [jīngjìxiāotiáo] ภาวะเศรษฐกิจถดถอย(economic depression), 泡沫經濟 [pàomò jīngjì]  เศรษฐกิจฟองสบู่(bubble economy), 經濟停滯 [jīngjìtíngzhì] เศรษฐกิจซบเซา(economic stagnation), 經理 [jīnglǐ] ผู้จัดการ, 曾經 [céngjīng] เคย, 念經 [niànjīng] สวดมนต์, 經世 [jīngshì] ผ่านโลก(มีประสบการณ์), 經絡 [jīngluò] เส้นลมปราณ
 • 晶 [jīng] คริสตัล, ผลึก –> 液晶 [yèjīng] ผลึกเหลว(liquid crystal), 液晶電視 [yèjīngdiànshì] ทีวี LCD (liquid crystal TV), 液晶顯示器 [yèjīngxiǎnshìqì] จอ LCD (liquid crystal display)
 • 睛 [jing] ลูกตา –> 眼睛 [yǎnjing] ตา
 • 精 [jīng] ยอดเยี่ยม, จิตใจ –> 酒精 [jiǔjīng] แอลกอฮอล์, 精細 [jīngxì] ละเอียด, 精神 [jīngshén] จิตใจ, 精彩 [jīngcǎi] ยอดเยี่ยม, 味精 [wèijīng] ผงชูรส(monosodium glutamate), 精神 [jīngshen] จิตใจ/จิตวิญญาณ/สมาธิ, 集中精神 [jízhōngjīngshén] รวบรวมสมาธิ,
 • 京 [jīng] เมืองหลวง –> 北京 [běijīng] ปักกิ่ง, 南京 [nánjīng] หนานจิง, 東京 [dōngjīng] โตเกียว, 京胡 [jīnghú] ซอด้วง
 • 驚 [jīng] ตื่นตกใจ –> 驚奇 [jīngqí] เกิดความประหลาดใจ, 吃驚 [chījīng] ตกใจ เช่น 大吃一驚。 ตกใจใหญ่ , 驚嘆 [jīngtàn] ตะลึง, 驚慌 [jīnghuāng] ตื่นตระหนก, 驚訝 [jīngyà] ประหลาดใจ, 驚喜 [jīngxǐ] เซอร์ไพร์ส
 • 鯨 [jīng] –> 鯨魚 [jīngyú] ปลาวาฬ(whale)
 • 井 [jǐng] บ่อ –>井鹽 [jǐngyán] บ่อเกลือ, 井噴 [jǐngpēn] น้ำมันพุ่งขึ้นมาจากบ่อ
 • 景 [jǐng] ทิวทัศน์ –> 景色 [jǐngsè] ทิวทัศน์(scenery), 背景 [bèijǐng] พื้นหลัง(background)
 • 警 [jǐng] เตือน, ตำรวจ –> 警察 [jǐngchá] ตำรวจ, 便衣警察 [biànyī jǐngchá] ตำรวจนอกเครื่องแบบ, 地方警察 [dìfāng jǐngchá] ตำรวจภูธร, 防暴警察 [fángbào jǐngchá] ตำรวจปราบจราจล, 法警 [fǎjǐng] ตำรวจประจำศาล , 崗警 [gǎngjǐng] ตำรวจเวร, 警告 [jǐnggào] การเตือน, 公路警察 [gōnglù jǐngchá] ตำรวจทางหลวง,  京畿警察 [jīngjī jǐngchá] ตำรวจนครบาล , 交通警察 [jiāotōng jǐngchá] ตำรวจจราจร, 水上警察 [shuǐshàng jǐngchá] ตำรวจทางน้ำ, 邊防警察 [biānfáng jǐngchá] ตำรวจตะเวนชายแดน,  公安警察 [gōng’ān jǐngchá] ตำรวจสันติบาล, 市政警察 [shìzhèng jǐngchá] ตำรวจเทศกิจ, 武警 [wǔjǐng] ตำรวจติดอาวุธ, 刑警 [xíngjǐng] ตำรวจอาชญากรรม, 巡警[xúnjǐng] ตำรวจตรวจการณ์
 • 頸 (頸) [jǐng] คอ –> 頸部 [jǐngbù] ส่วนคอ, 長頸鹿 [chángjǐnglù] ยีราฟ(giraffe), 瓶頸 [píngjǐng] คอขวด
 • 徑 (徑) [jìng] –> 半徑 [bànjìng] รัศมี(radius), 直徑 [zhíjìng] เส้นผ่าศูนย์กลาง(diameter), 外徑 [wàijìng] เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก(external diameter), 內徑 [nèijìng] เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(internal diameter), 田徑 [tiánjìng] กีฬาประเภทลู่และลาน, 田徑運動 [tiánjìngyùndòng] กีฑา(ลู่และลาน), 徑賽 [jìngsài] การแข่งขันวิ่ง
 • 凈 (淨) [jìng] สะอาด –> 乾淨 [gānjìng] สะอาด, 潔凈 [jiéjìng] สะอาด, 凈化 [jìnghuà] ทำให้สะอาดบริสุทธิ์, 凈重 [jìngzhòng] น้ำหนักสุทธิ(net weight), 資本凈虧損 [zīběn jìngkuīsǔn] ขาดทุนทุนสุทธิ
 • 靜 (靜) [jìng] เงียบ,สงบ –> 冷靜 [lěngjìng] ใจเย็น, 靜心 [jìngxīn] จิตใจสงบ, 靜電 [jìngdiàn] ไฟฟ้าสถิต, 安靜 [ānjìng] เงียบ
 • 競 (競) [jìng] แข่งขัน –> 競爭 [jìngzhēng] แข่งขัน(compete), 競賽 [jìngsài] การแข่งขัน(competition),  競走 [jìngzǒu] เดินแข่ง, 競選 [jìngxuǎn] แข่งขันการเลือกตั้ง, 競選總統 [jìngxuǎnzǒngtǒng] ลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดี, 競爭對手 [jìngzhēngduìshǒu] คู่แข่ง
 • 竟 [jìng] เสร็จ, ในที่สุด –>  竟然 [jìngrán] ไม่คาดคิด(unexpectedly), 未竟 [wèijìng] ยังไม่เสร็จ
 • 境 [jìng] เขตแดน –> 心境[xīnjìng] สภาพจิตใจ, 環境 [huánjìng] สภาพแวดล้อม,  國境 [guójìng] ชายแดน/พรมแดน, 邊境 [biānjìng] ชายแดน(border)
 • 鏡 [jìng] กระจก,เลนส์ –> 鏡子 [jìngzi] กระจก, 眼鏡店 [yǎnjìngdiàn] ร้านแว่นตา, 老花鏡 [lǎohuājìng] แว่นสายตายาว ,
  近視眼鏡 [jìnshìyǎnjìng]  แว่นสายตาสั้น, 戴眼鏡的 [dàiyǎnjìngde] ใส่แว่น, 鏡框 [jìngkuàng] กรอบรูป, 透鏡 [tòujìng] เลนส์(lens), 墨鏡 [mòjìng] แว่นกันแดด(sunglasses), 太陽眼鏡 [tàiyángyǎnjìng] แว่นกันแดด, 望遠鏡 [wàngyuǎnjìng] กล้องส่องทางไกล, 放大鏡 [fàngdàjìng] แว่นขยาย
 • 敬 [jìng] เคารพ –> 尊敬 [zūnjìng] เคารพ(respect) เช่น 1.尊敬老人。 เคารพผู้ใหญ่ 2.尊敬老師。 เคารพคุณครู , 敬禮 [jìnglǐ] ทำความเคารพ(salute)
 • 冏 (囧) [jiǒng] สว่าง (ปัจจุบันอักษร 囧 มักถูกนำไปใช้แสดงอารมรณ์ของใบหน้าคน)
 • 糾 (糾, 糺) [jiū] แก้ไขให้ถูกต้อง –> 糾正 [jiūzhèng] แก้ไข (改正 [gǎizhèng] แก้ไข)
 • 究 [jiū] ค้นหาความจริง ศึกษาหาความจริง –> 研究 [yánjiū] ค้นคว้า วิจัย, 研究所 [yánjiūsuǒ] สถาบันวิจัย, 究竟 [jiūjìng]  จริงๆแล้ว(actually) เช่น 不知道自己究竟多深多淺 ไม่รู้ว่าตนเองนั้นแท้จริงแล้วลึกหรือตื้นเพียงไร
 • 久 [jiǔ] นาน(long) –> 我們得等多久? [wǒmenděiděngduōjiǔ] พวกเราต้องรอนานแค่ไหน, 長久 [chángjiǔ] ยาวนาน,
  好久 [hǎojiǔ] นานแล้ว เช่น 1.好久不見! ไม่เจอกันนานแล้ว 2.好久沒上網了。 ไม่ได้เข้าเน็ตนานแล้ว , 恆久 [héngjiǔ] ยั่งยืน/ชั่วนิรันดร์
 • 灸 [jiǔ]  ฝังเข็ม,รมยา –> 針灸 [zhēnjiǔ] การฝังเข็ม(acupuncture), 針灸醫生 [zhēnjiǔyīshēng] แพทย์ฝังเข็ม
 • 九 [jiǔ] เลขเก้า –> 九月 [jiǔyuè] กันยายน, 九霄雲外 [jiǔxiāoyúnwài] ไกลสุดขอบฟ้า
 • 玖 [jiǔ] ตัวเขียนเลขเก้า
 • 酒 [jiǔ] เหล้า –> 酒店 [jiǔdiàn] โรงแรม, 酒吧 [jiǔbā] บาร์, 酒精 [jiǔjīng] แอลกอฮอล์, 啤酒 [píjiǔ] เบียร์, 白葡萄酒 [báipútaojiǔ] ไวน์ขาว,  紅葡萄酒 [hóngpútaojiǔ] ไวน์แดง, 香檳酒 [xiāngbīnjiǔ] แชมเปญจ์, 白酒 [báijiǔ] เหล้าขาว, 喝酒 [hējiǔ] ดื่มเหล้า, 酒量 [jiǔliàng] ความสามารถในการดื่มเหล้า, 酒後不開車 [ jiǔhòu bùkāichē] ดื่มไม่ขับ, 喝酒不開車 [hējiǔ bùkāichē] ดื่มไม่ขับ,請勿酒後駕車 [qǐngwù jiǔhòujiàchē] ห้ามขับรถหลังดื่มสุรา
 • 韭 [jiǔ] ผักกุยช่าย –> 韭菜 [jiǔcài] กุยช่าย
 • 臼 [jiù] ครก –> 石臼 [shíjiù] ครกหิน
 • 舅 [jiù] ลุง –> 舅舅 [jiùjiu] ลุง
 • 舊 (舊) [jiù] เก่า –> 房子太舊了。 บ้านเก่าเกินไป, 依舊 [yījiù] เหมือนเดิม
 • 就 [jiù] ก็/จะ –> 1.我今天晚上就還你錢。 เย็นนี้ฉันจะคืนเงินให้เธอ , 就是 [jiùshì] ก็คือ/ใช่/จะ/ เช่น 可能就是這個原因。 อาจจะเป็นสาเหตุนี้ก็ได้   , 就診 [jiùzhěn] พบแพทย์เพื่อตรวจ, 來就診 [láijiùzhěn] มารับการตรวจ , 就要 [jiùyào] ใกล้/จะ เช่น我就要結婚了。 ฉันจะแต่งงานแล้ว 2.天就要下雨了 ฝนจะตกแล้ว , 成就 [chéngjiù] ประสบความสำเร็จ
 • 救 (捄) [jiù] ช่วย –> 呼救 [hūjiù] ร้องขอความช่วยเหลือ, 救世主 [jiùshìzhǔ] ผู้ช่วยโลก(พระเยซู), 救命 [jiùmìng] ช่วยชีวิต เช่น 救命啊!ช่วยด้วย! , 救護 [jiùhù] ปฐมพยาบาล, 救護車 [jiùhùchē] รถพยาบาล(ambulance), 救生衣 [jiùshēngyī] เสื้อชูชีพ
 • 柩  [jiù] โลง(ที่บรรจุศพแล้ว) –> 靈柩  [língjiù] โลง(ที่บรรจุศพแล้ว)
 • 居 [jū] ที่พัก –> 同居 [tóngjū] อยู่ก่อนแต่ง, 居民 [jūmín] ผู้อาศัย, 居然 [jūrán] ไม่คาดคิด/ทำให้ประหลาดใจ
 • 局 [jú] –> 郵局 [yóujú] ที่ทำการไปรษณีย์(post office), 布局 [bùjú] วางโครงเรื่อง
 • 菊 [jú] –> 菊花 [júhuā]  ดอกเบญจมาศ
 • 橘 [júzi] –> 橘子 [júzi] ส้ม
 • 舉 (舉) [jǔ] ยก –> 言談舉止 [yántán jǔzhǐ] การพูดและกริยาท่าทาง
 • 具 [jù] เครื่องมือ –> 工具 [gōngjù] เครื่องมือ(tool), 玩具 [wánjù] ของเล่น(toy), 具體 [jùtǐ] รูปธรรม/เฉพาะเจาะจง, 面具 [miànjù] หน้ากาก(mask), 刑具 [xíngjù] เครื่องลงทัณฑ์, 量具 [liángjù]  เครื่องมือวัด(measuring tool), 漁具 [yújù] เครื่องมือประมง, 農具 [nóngjù] เครื่องมือเกษตร
 • 懼 [jù] –> 恐懼 [kǒngjù] หวาดกลัว/ประหวั่นพรั่นพรึง(be frightened)
 • 俱 [jù] –> 俱全 [jùquán] มีครบถ้วน, 俱樂部 [jùlèbù] สโมสร(club)
 • 颶 (颶) [jù] –> 颶風 [jùfēng] พายุเฮอริเคน(hurricane)
 • 聚 [jù] ชุมนุม –> 聚焦 [jùjiāo] โฟกัส, 聚光燈 [jùguāngdēng]  ไฟสปอร์ตไลท์(spotlight), 聚會 [jùhuì] ชุมนุมกัน/อยู่ร่วมกัน, 相聚 [xiāngjù] ร่วมกัน/ด้วยกัน , 家庭聚會 [jiātíng jùhuì]  งานชุมนุมครอบครัว
 • 巨 [jù] ใหญ่, มหาศาล –> 巨額 [jù’é] จำนวนมหาศาล
 • 拒 [jù] ปฎิเสธ –> 拒絕 [jùjué] ปฎิเสธ(refuse), 據我所知 [jùwǒsuǒzhī] เท่าที่ฉันทราบ, 據說 [jùshuō] ว่ากันว่า(be said)
 • 距 [jù] ระยะทาง(distance) –> 相距 [xiāngjù] ห่างกัน, 距離 [jùlí] ระยะห่าง
 • 炬 [jù] คบเพลิง –> 火炬 [huǒjù] คบเพลิง(torch)
 • 鋸 [jù] เลื่อย(saw) –> 手板鋸 [shǒubǎnjù] เลื่อยมือ, 電鋸 [diànjù] เลื่อยไฟฟ้า, 鋸片 [jùpiàn] ใบเลื่อย
 • 句 [jù] ประโยค(sentence) –> 句子 [jùzi] ประโยค, 句型 [jùxíng] รูปประโยค(sentence pattern), 句號 [jùhào] ฟลูสต๊อป(full stop)
 • 據 [jù] –> 收據 [shōujù] ใบเสร็จรับเงิน(receipt) เช่น 請給我開個收據。 ช่วยออกใบเสร็จรับเงินให้ฉันหน่อยครับ, 據理力爭 [jùlǐlìzhēng] ถกเถียงกันตามเหตุผล
 • 劇 [jù] ละคร, งิ้ว –> 劇本 [jùběn] สคริปต์(script)/บทละคร, 劇團 [jùtuán] คณะละคร,電視劇 [diànshìjù] ละครโทรทัศน์
 • 捐 [juān] บริจาค –> 捐助 [juānzhù]  บริจาคสิ่งของช่วยเหลือ, 捐贈 [juānzèng] บริจาค(donate), 捐血 [juānxuè] บริจาคโลหิต/บริจาคเลือด (to donate blood)
 • 卷 (捲) [juǎn]* ม้วน –> 膠捲 [jiāojuǎn] ฟิลม์ (ถ่ายรูป/หนัง), 卷筆刀 [juǎnbǐdāo] กบเหลาดินสอ, 捲髮 [juǎnfà] ผมหยิก, 捲尺 [juǎnchǐ] ตลับเมตร, 考卷 [kǎojuàn] กระดาษข้อสอบ,改試卷 [ gǎishìjuàn] ตรวจข้อสอบ, 批卷 [pī​juàn] ตรวจข้อสอบ, 捲心菜 [juànxīncài] กะหล่ำปลี,捲入 [juǎnrù] ม้วนเข้าไป เช่น  當心捲入 [dāngxīn juǎnrù] ระวังถูกมัวนเข้าไป(มือ)
 • 絹 (絹) [juàn] ผ้าไหม –> 手絹 [shǒujuàn] ผ้าเช็ดหน้า(handkerchief)
 • 卷 [juàn]* หนังสือ –> 第一卷 เล่มที่หนึ่ง, 一卷集 รวมเล่มเดียว, 捲軸 [juànzhóu] หนังสือม้วน
 • 倦 [juàn] อ่อนเพลีย –> 疲倦 [píjuàn] อ่อนเพลีย
 • 決 [jué] เคล็ด –> 取決於 [qǔjuéyú] ขึ้นอยู่กับ, 秘訣 [mìjué] ความลับ, 決定 [juédìng] ตัดสินใจ/ตกลงใจ เช่น 我現在還不能決定。 ตอนนี้ฉันยังตัดสินใจไม่ได้, 決賽 [juésài] รอบชิงชนะเลิศ(final),  半決賽 [bànjuésài] รอบรองชนะเลิศ(semi-finals)
 • 訣 (訣) [jué] เคล็ด –> 秘訣 [mìjué] เคล็ดลับ(secret), 訣要 [juéyào] เคล็ดลับ, 下決心 [xiàjuéxīn ] ตัดสินใจ(decide)
 • 絕 [jué] ไม่มี,ตัดขาด –> 絕對 [juéduì] อย่างเด็ดขาด(absolute), 絕食 [juéshí] อดอาหาร, 絕命書 [juémìngshū] จดหมายลาตาย
 • 覺 (覺) [jué]* รู้สึก –> 錯覺 [cuòjué] ภาพลวงตา, 覺得 [juédé] รู้สึกว่า, 感覺 [gǎnjué] ความรู้สึก
 • 爵 [jué]  –> 爵士樂 [juéshìyuè] ดนตรีแจ๊ส(jazz)
 • 掘 [jué] ขุด(dig) –> 挖掘 [wājué] ขุด(挖金 ขุดทอง) , 挖掘機 [wājuéjī] รถขุด(挖土機), 發掘 [fājué] ขุดค้น(วัตถุโบราณ), 發掘古墓 [fājué gǔmù] ขุดค้นสุสานโบราณ, 古墓 [gǔmù] สุสานโบราณ
 • 君 [jūn] กษัตริย์ –> 君主 [jūnzhǔ] กษัตริย์, 君主專制 [jūnzhǔzhuānzhì] ระบบกษัตริย์ปกครองประเทศ/ระบบสมบูรณาญาสิทธิราช, 君子 [jūnzǐ] สุภาพบุรุษ,君子一言,駟馬難追 [jūnzǐyīyán, sìmǎnánzhuī] สุภาพบุรุษ พูดแล้วไม่คืนคำ, 鄧麗君 [Dèng Lìjūn]  เติ้งลี่จวิน/Teresa Teng(นักร้อง)
 • 軍 (軍) [jūn] ทหาร –> 軍人 [jūnrén] ทหาร, 軍事 [jūnshì] การทหาร, 軍隊 [jūnduì] กองทัพ(troops), 陸軍 [lùjūn] กองทัพบก(land forces), 海軍 [hǎijūn] กองทัพเรือ(navy), 空軍 [kōngjūn] กองทัพอากาศ(air force), 軍令 [jūnlìng] คำคำสั่งทหาร, 軍艦 [jūnjiàn] เรือรบ(warship),裁軍 [cáijūn] ลดกำลังอาวุธ,  冠軍 [guànjūn] ชนะเลิศ(champion), 亞軍 [yàjūn] รองชนะเลิศ(runner-up)
 • 均 [jūn] เฉลี่ย –> 平均 [píngjūn]  ถัวเฉลี่ย(average)
 • 菌 [jūn] แบคทีเรีย –>  抗菌素 [kàngjūnsù] ยาปฏิชีวนะ(antibiotic), 細菌 [xìjūn] จุลินทรีย์/เชื้อแบคทีเรีย, 病菌 [bìngjūn] เชื้อโรค แบคทีเรีย, 細菌戰爭 [xìjùnzhànzhēng] สงครามเชื้อโรค(戰爭 zhànzhēng สงคราม) , 細菌武器 [xìjūnwǔqì] อาวุธเชื้อโรค
 • 俊 [jùn] หล่อ –>  英俊 [yīngjùn] รูปหล่อ

——————————————————————————————

  • 咖 [kā] –> 咖啡 [kāfēi] กาแฟ, 咖啡豆 [kāfēidòu] เมล็ดกาแฟ, 速溶咖啡 [sùróng kāfēi] กาแฟสำเร็จรูป, 凍咖啡 [dòngkāfēi] กาแฟเย็น, 咖啡室 [kāfēishì] ร้านกาแฟ, 咖啡店 [kāfēidiàn] คาเฟ่,咖啡廳 [kāfēitīng] ค๊อฟฟี่ช๊อป, 咖啡館 [kāfēiguǎn] คาเฟ่, 現成咖啡 [xiànchéngkāfēi] กาแฟสำเร็จรูป, 即溶咖啡 [jíróngkāfēi] กาแฟสำเร็จรูป(instant coffee), 現磨咖啡 [xiàn mókāfēi] กาแฟสด, 三合一咖啡 [sānhéyīkāfēi] กาแฟทรีอินวัน, 鮮奶油 [xiān nǎiyóu] วิปปิ้งครีม, 奶油 [nǎiyóu] วิปปิ้งครีม, 無咖啡因的咖啡 [wúkāfēiyīndekāfēi] กาแฟที่ไม่มีคาเฟอีน, 卡布奇諾 [kǎbùqínuò] คาปูชิโน, 黑咖啡 [hēikāfēi] กาแฟดำ, 摩卡咖啡 [mókǎkāfēi] มอคค่า, 拿鐵咖啡 [nátiěkāfēi] ลาเต้, 濃縮咖啡 [nóngsuōkāfēi] เอสเพรสโซ, 藍山咖啡 [lánshānkāfēi] บลูเม้าเท้นท์, 咖啡豆 [kāfēidòu] เมล็ดกาแฟ
  • 咔 [kǎ] –> 咔嚓 [kāchā] คำเลียงเสียง”แตกร้าว”, 咔嘰 [kǎjī] สีกากี
  • 卡 [kǎ]* การ์ด –> 卡通 [kǎtōng] การ์ตูน, 卡車 [kǎchē] รถบรรทุก, 卡其 [kǎqí] สีกากี, 卡拉OK [kǎlā OK] คาราโอเกะ
  • 開 [kāi] เปิด –> 開會 [kāihuì] เปิดประชุม, 開玩笑 [kāiwánxiào] ล้อเล่น, 離開 [líkāi] จากไปที่อื่น , 開關 [kāiguān] สวิตซ์ไฟ, 開始 [kāishǐ] เริ่ม,  公開 [gōngkāi] สาธารณะ, 開學 [kāixué] เปิดเทอม(school opens), 開拓市場 [kāituòshìchǎng] บุกเบิกตลาด, 開心 [kāixīn] เบิกบานใจ, 開心果 [kāixīnguǒ] ถั่วพิสตาชิโอ(pistachio)
  • 鎧 (鎧) [kǎi] เสื้อเกราะ –> 鎧甲 [kǎijiǎ] เสื้อเกราะ(suit of armour), 鎧甲勇士 [kǎijiǎ yǒngshì]  เกราะนักรบ, 裝甲車輛 [zhuāngjiǎ chēliàng] รถหุ้มเกราะ, 裝甲轎車 [zhuāngjiǎ jiàochē] รถเก๋งหุ้มเกราะ
  • 凱 (凱) [kǎi]  ชัยชนะ(triumph) –> 凱歌 [kǎigē] เพลงแห่งชัยชนะ, 凱旋 [kǎixuán] กลับมาด้วยชัยชนะ, 凱旋門 [kǎixuánmén] ประตูชัย, 凱蒂貓 [Kǎidì Māo] คิตตี้/Hello Kitty
  • 慨 [kǎi] ใจกว้าง –>  慷慨 [kāngkǎi] ใจกว้าง, 感慨 [gǎnkǎi] เสียงทอดถอนใจ
  • 刊 (栞) [kān] นิตยสาร –> 期刊 [qīkān] วารสาร/นิตยสาร , 報刊 [bàokān] หนังสือพิมพ์และวารสาร
  • 堪 [kān] อดทน –> 難堪 [nánkān] ทนไม่ได้/ขวยเขิน
  • 砍 [kǎn] ตัด –> 砍價 [kǎnjià] ต่อรองราคา, 砍柴 [kǎn chái] ตัดฟืน(cut firewood)
  • 侃 [kǎn]  –> 侃價 [kǎnjià] ต่อรองราคา
  • 看 [kàn] ดู, มอง –> 我喜歡看雜技。 ผมชอบดูกายกรรม, 看演出 [kànyǎnchū] ชมการแสดง, 看病 [kànbìng] หาหมอ, 看見 [kànjiàn] มองเห็น, 看來 [kànlái] ดูเหมือน, 看起來 [kànqǐlái] ดูเหมือนว่า,看上 [kànshàng] พอใจ, 收看 [shōukàn] ดู/ชม, 看不起 [kànbuqǐ] ดูถูก, 觀看 [guānkàn] ชม, 好看 [hǎokàn] น่าดู, 難看 [nánkàn] ไม่น่าดู/น่าเกลียด
  • 康 [kāng] แข็งแรง,สุขภาพดี –> 康寧 [kāngníng] สงบสุข, 健康 [jiànkāng] สุขภาพแข็งแรง, 康乃馨 [kāngnǎixīn] ดอกคาร์เนชั่น, 康復 [kāngfù] ร่างกายฟื้นฟูแข็งแรงเป็นปกติ, 康熙 [kāngxī] ยุคคังซี, 尼康 [níkāng] นิคอน(Nikon)
  • 糠 [kāng] รำข้าว –> 米糠 [mǐkāng] รำข้าว(rice bran), 米糠油 [mǐkāngyóu] น้ำมันรำข้าว
  • 慷 [kāng]  –>  慷慨 [kāngkǎi] ใจกว้าง
  • 扛 [káng] แบกหาม –> 扛木板 แบกไม้กระดาน, 扛水泥包 แบกถุงปูนซีเมนต์
  • 抗 [kàng] ต่อต้าน –>   抗菌素 [kàngjūnsù] ยาปฏิชีวนะ(antibiotic), 對抗 [duìkàng] ต่อต้าน
  • 考 [kǎo] สอบ, ตรวจสอบ –> 考卷 [kǎojuàn] กระดาษข้อสอบ, 考試 [kǎoshì] สอบข้อเขียน,考慮 [kǎolǜ] พิจารณา
  • 銬 (銬) [kào] กุญแจมือ –> 手銬 [shǒukào] กุญแจมือ(handcuffs)
  • 靠 [kào] พึ่งพิง,เชื่อถือ –> 靠普 [kàopǔ] เชื่อ(有戲), 不靠譜 [búkàopǔ] ไม่เชื่อ(沒戲), 靠准 [kàozhǔn] เชื่อถือได้, 靠不住 [kàobúzhù] เชื่อถือไม่ได้, 靠墊 [kàodiàn] หมอนอิง, 靠運氣不如靠努力。 ลิขิตฟ้า(พึ่งวาสนา)หรือจะสู้มานะคน
  • 科 [kē]สาขาวิชา,แผนก –> 牙科 [yákē] แผนกทันตกรรม, 外科 [wàikē] แผนกศัลยกรรม(surgery), 內科 [nèikē] แผนกอายุรกรรม(internal medicine), 婦科 [fùkē] แผนกสูตินารี(gynaecology), 皮膚科 [pífūkē] แผนกโรคผิวหนัง(dermatology), 眼科 [yǎnkē] แผนกจักษุ(ophthalmology),  精神科 [ jīngshénkē] แผนกจิตเวช(psychiatry), 會計科 [kuàijìkē] แผนกบัญชี,  財務科 [cáiwùkē] แผนกการเงิน, 維修科 [wéixiūkē] แผนกบำรุง
  • 蝌 [kē] –>  蝌蚪 [kēdǒu] ลูกกบ(tadpole)
  • 磕 [kē] กระทบ –> 磕碰 [kēpèng] กระทบกระทั่ง, 磕頭 [kētóu] คุกเข่าคำนับ(ก้มศรีษะให้ติดพื้น)
  • 瞌 [kē] –> 瞌睡 [kēshuì] ง่วงนอน/เคลิ้ม, 打瞌睡 [dǎkēshuì] สัปหงก
  • 顆 [kē] เม็ด,ดวง(ลักษณะนาม) –> 顆粒 [kēlì] เม็ด, 塑料顆粒 [sùliàokēlì] เม็ดพลาสติก, 納米顆粒 [nàmǐkēlì] อนุภาคนาโน/nanoparticle (納米 nàmǐ นาโน)
  • 殼 (殻) [ké]* เปลือก –> 貝殼 [bèiké] เปลือกหอย, 甲殼 [jiǎqiào*] กระดอง, 手機殼 [shǒujīké] หน้ากากโทรศ้พท์/ปลอกโทรศัพท์
  • 可 [kě] ได้, เป็นไปได้ –>  可樂 [kělè] โค๊ก, , 可憐 [kělián] น่าสงสาร, 認可 [rènkě] อนุญาต/ยอม,可是 [kěshì] แต่ว่า/จริงๆ เช่น 1.謝謝你的邀請,可是… ขอบคุณที่เชิญ แต่… , 可以 [kěyǐ] สามารถ/ได้ เช่น 1.可以嗎 ? ได้ไหม 2.可以幫我們照張相嗎? ช่วยถ่ายรูปให้พวกเราหน่อยได้ไหม 3.當然可以。ได้แน่นอน 4.馬上可以修好。 สักครู่ก็ซ่อมเสร็จ 5.DVD可以播放CD嗎?ดีวีดีสามารถเล่นแผ่นซีดีหรือไม่ 6.可以的。ได้ครับ , 可能 [kěnéng] อาจจะ/เป็นไปได้ เช่น 可能發生的事 เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ 2.可能吧 。 น่าจะใช่ , 可惜 [kěxī] น่าเสียดาย เช่น 1.可惜有點兒緊。 น่าเสียดายคับไปหน่อย 2.可惜有點兒肥。น่าเสียดายหลวมไปหน่อย , 可憐 [kělián] น่างสงสาร(pitiful), 可愛 [kě’ài] น่ารัก(adorable
  • 渴 [kě] กระหาย(thirsty) –> 如饑似渴 [rújīsìkě] อย่างกระหาย
  • 客 [kè]  แขก –> 客人 [kèrén] แขก(guest),  做客 [zuòkè] เป็นแขก, 客廳 [kètīng] ห้องรับแขก, 送客 [sòngkè] ส่งแขก(see off a visitor),  客氣 [kèqi] เกรงใจ,不客氣 [búkèqi] ไม่ต้องเกรงใจ, 乘客 [chéngkè] ผู้โดยสาร, 客場 [kèchǎng] ผู้ชมในสนาม, 黑客 [hēikè] แฮกเกอร์ (Hacker), 好客 [hàokè]  มีอัธยาศัย/ต้อนรับแขก เช่น 好客熱情 มีน้ำใจอันอบอุ่นในการต้อนรับแขก,  客廳 [kètīng] ห้องรับแขก(living room), 顧客 [gùkè] ลูกค้า(customer)
  • 課 (課) [kè] วิชา,แผนก –> 上課 [shàngkè] เข้าเรียน(have class), 下課 [xiàkè] เลิกเรียน(finish class), 沒課 [méikè] ไม่มีเรียน, 聽課 [tīngkè] ฟังคำบรรยาย, 講課 [jiǎngkè] บรรยาย(lecture), 課本 [kèběn] หนังสือเรียน(textbook), 課文 [kèwén] ตัวบท(text), 課程 [kèchéng] หลักสูตร(course)
  • 刻 [kè] แกะสลัก, เวลา –> , 刻印 [kèyìn] แกะสลัก, 雕刻 [diāokè] แกะสลัก(carve), 雕像 [diāoxiàng] รูปปั้น, 刻紙 [kèzhǐ] ตัดกระดาษจีน(剪紙),  刻刀 [kèdāo] มีดแกะสลัก, 精雕細刻 [jīngdiāoxìkè] แกะสลักอย่างประณีต, 立刻 [lìkè] ทันทีทันใด, 刻苦 [kèkǔ] ทำงานหนัก ขยันหมั่นเพียร
  • 克 (剋) [kè] กรัม –> 巧克力 [qiǎokèlì] ช็อคโกแลต(chocolate), 奧林匹克 [àolínpǐkè] โอลิมปิก(olympic), 克拉 [kèlā] กะรัต(carat/karat), 千克 [qiānkè] กิโลกรัม(kilogram), 夾克 [jiākè]  แจ็คเก็ต(jacket), 克服 [kèfú] เอาชนะ, 克己 [kèjǐ] ราคาย่อมเยา, 克己 [kèjǐ] การควบคุมตนเอง เช่น 1.如何克己? จะควบคุมตนเองอยางไร 2.克己是戒律的起步。 การควบคุมตนเองคือจุดเริ่มต้นของการมีศีล(戒律 jièlǜ ศีล)
  • 肯 (肎) [kěn] –> 肯定 [kěndìng] แน่นอน(confirm), 再苦也肯努力。 ต่อให้ยากลำบากกว่านี้ก็ต้องเพียรพยายาม,
  • 墾 (墾) [kěn]  –> 開墾 [kāikěn] บุกเบิก
  • 啃 [kěn] แทะ –> 啃草 [kěncǎo] เล็มหญ้า/กินหญ้า, 啃骨頭 [kěngǔtou] แทะกระดูก
  • 懇 (懇) [kěn] จริงใจ, ขอร้อง –> 懇求 [kěnqiú] ขอร้อง(beg)
  • 空 [kōng]* ท้องฟ้า, ว่างเปล่า –> 太空 [tàikōng] อวกาศ, 空氣 [kōngqì] อากาศหายใจ, 空間 [kōngjiān] ที่ว่าง, 空調 [kōngtiáo] เครื่องปรับอากาศ, 空氣過濾器 [kōngqìguòlǜqì] ฟิลเตอร์กรองอากาศ, 過濾器 [guòlǜqì] ฟิลเตอร์, 航空 [hángkōng] ทางเครื่องบิน, 航空的多少錢? ส่งทางเครื่องบินเท่าไหร่, 航空信 [hángkōngxìn] จดหมายทางอากาศ
  • 孔 [kǒng] รู(hole) –> 鼻孔 [bíkǒng] รูจมูก(nostril), 臉孔 [liǎnkǒng] ใบหน้า
  • 恐 [kǒng] กลัว(fear) –> 恐怕 [kǒngpà] กลัว, 恐嚇 [kǒnghè] ข่มขู่(threaten), 反恐 [fǎnkǒng] ต่อต้านการก่อการร้าย(anti-terrorism), 恐怖 [kǒngbù] สยองขวัญ
  • 空 [kòng]* เวลาว่าง –>  你什麼時候有空? คุณจะมีเวลาว่างเมื่อไหร่, 有空給我打電話。 มีเวลาว่างก็โทรมาหาฉันนะ
  • 控 [kòng] ควบคุม(control) –> 控制 [kòngzhì] ควบคุม, 遙控 [yáokòng] รีโมตคอนโทล(remote control), 控告 [kònggào] ฟ้องร้อง, 控制面板 [kòngzhìmiànbǎn] แผงควบคุม(control panel), 控制櫃 [kòngzhìguì] ตู้ควบคุม(control cabinet), 控制器 [kòngzhìqì] อุปกรณ์ควบคุม (control device)
  • 口 [kǒu] ปาก –>心口如一 [xīnkǒurúyī] ปากกับใจตรงกัน, 口頭語 [kǒutóuyǔ] คำกริ่น,  一口氣 [yīkǒuqì] รวดเดียว(อึดใจเดียว), 路口 [lùkǒu] ปากทาง เช่น 在前面的路口往左拐。 เลี้ยวซ้ายตรงปากทางด้านหน้า, 門口 [ménkǒu] หน้าประตู เช่น 星期天早上六點在大門口見面 。 6 โมงเช้าวันอาทิตย์เจอกันที่ประตูใหญ่, 口袋 [kǒudai] กระเป๋าเสื้อ/กระเป๋ากางเกง/กระเป๋าถุง, 口水 [kǒushuǐ] น้ำลาย(saliva), 口福 [kǒufú] ลาภปาก, 心服口服 [xīnfúkǒufú] ยอมรับทั้งปากและใจ, 口味 [kǒuwèi] รสชาติ(เปรี้ยวหวานมันเค็ม ฯลฯ), 口感 [kǒugǎn] รสสัมผัส(นุ่ม กรอบ เหนียวฯลฯ), 口緊 [kǒujǐn] ปากหนัก
  • 叩 [kòu] เคาะ –>  叩門 [kòumén] เคาะประตู(to knock door)
  • 扣 [kòu] –> 折扣 [zhékòu] ส่วนลด(discount),扣分 [kòufēn] หักคะแนน, 扣錢 [kòuqián] หักเงิน, 扣工資 [kòugōngzī] หักเงินเดือน, 扣稅 [kòushuì]  หักภาษี, 紐扣 [niǔkòu] กระดุม, 扣眼 [kòuyǎn] รังกระดุม, 扣紐扣 [kòuniǔkòu] ติดกระดุม
  • 寇 (宼) [kòu] โจรผู้ร้าย –> 寇讎 [kòuchóu] ศัตรูคู่อาฆาต, 成王敗寇 [chéngwáng bàikòu] ชนะเป็นเจ้า แพ้เป็นโจร, 賊寇 [zéikòu] ศัตรู, 海寇 [hǎikòu] โจรสลัด
  • 蔻 [kòu] –> 蘭蔻 [Lánkòu] ลังโคม(Lancome)
  • 哭 [kū] ร้องไห้(to cry)
  • 枯 [kū] เหี่ยวแห้ง, แห้งขอด –> 乾枯 [gānkū] แห้ง
  • 窟 [kū] ถ้ำ(洞穴)  –> 龍門石窟 [Lóngménshíkū] ถ้ำหินหลงเหมิน, 敦煌石窟 [dūnhuángshíkū] ถ้ำหินตุนหวง, 匪窟 [fěikū] ถ้ำโจร
  • 苦 [kǔ] ขม, เจ็บปวด, ทุกข์ยาก –> 刻苦 [kèkǔ] ทำงานหนัก ขยันหมั่นเพียร, 痛苦 [tòngkǔ] เจ็บปวด, 苦惱 [kǔnǎo] ความทุกข์
  • 酷 [kù] โหดเหี้ยมทารุณ, อย่างสุดขีด –> 酷愛 [kùài] กิจกรรมที่ชอบเป็นพิเศษ
  • 庫 [kù] โกดัง, คลัง –> 庫存 [kùcún] สต๊อก, 庫侖 [kùlún] คูลอมบ์(coulomb), 車庫 [chēkù] โรงจอดรถ
  • 褲 (褲) [kù] กางเกง –> 褲子 [kùzi] กางเกง, 褲帶 [kùdài] เข็มขัด, 鉛筆褲 [qiānbǐkù] กางเกงทรงกระบอก
  • 誇 (誇) [kuā] คุยโวโอ้อวด,ชม –> 誇大 [kuādà] คุยโวโอ้อวด
  • 垮  [kuǎ] พังทลาย  –>  垮台 [kuǎtái] พังทลาย
  • 跨 [kuà] ก้าวข้าม –> 跨越 [kuàyuè] ก้าวข้าม, 跨欄 [kuàlán] กระโดดข้ามรั้ว,  跨年 [kuànián] วันส่งท้ายปีเก่า
  • 快 [kuài] เร็ว –> 您能不能再快一點兒 ? เร็วกว่านี้หน่อยได้ไหม, 好像快沒油了。 รู้สึกเหมือนน้ำมันใกล้จะหมดแล้ว, 快樂 [kuàilè] มีความสุข, 愉快 [yúkuài] มีความสุข, 快餐 [kuàicān] ฟาส์ฟูด/อาหารจานด่วน, 快艇 [kuàitǐng] เรือเร็ว(speed boat), 加快 [jiākuài] เร่งให้เร็วขึ้น} 快車 [kuàichē] รถด่วน, 趕快 [gǎnkuài] รีบ
  • 塊 (塊) [kuài] ก้อน,ชิ้น(ลักษณะนาม) –> 石塊 [shíkuài] ก้อนหิน, 冰塊 [bīngkuài] น้ำแข็ง/ก้อนน้ำแข็ง, 一塊兒 [yíkuàir] ด้วยกัน
  • 會 [kuài]* บัญชี –> 會計師 [kuàijìshī] นักบัญชี,  會計科 [kuàijìkē] แผนกบัญชี
  • 筷 [kuài] ไม้ตะเกียบ –> 筷子 [kuàizǐ] ตะเกียบ
  • 款 [kuǎn]  –> 付款 [fùkuǎn] ชำระเงิน, 自動提款機 [zìdòngtíkuǎnjī] ตู้เอทีเอ็ม, 提款卡 [tíkuǎnkǎ] บัตรเอทีเอ็ม, 現款 [xiànkuǎn] เงินสด(cash), 貸款   [dàikuǎn] เงินกู้(loan)
  • 寬 (寬) [kuān] กว้าง –> 寬容[kuānróng] โอบอ้อมอารี
  • 狂 [kuáng] บ้า –> 狂犬病 [kuángquǎnbìng] โรคพิษสุนัขบ้า, 狂人 [kuángrén] คนบ้า(madman)
  • 況 (況) [kuàng] เหตุการณ์ –> 情況 [qíngkuàng] สถานการณ์(situation) เช่น 現在情況好多了。 สถานการณ์ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้ว, 狀況 [zhuàngkuàng] สภาพ(condition)
  • 曠 (曠) [kuàng] –> 曠野 [kuàngyě] ท้องทุ่งกว้าง, 曠世 [kuàngshì] หนึ่งเดียวในโลก
  • 礦 (礦) [kuàng] แร่ –> 礦泉水 [kuàngquánshuǐ] น้ำแร่(mineral water), 礦工 [kuànggōng] คนงานเหมือง(miner), 礦井 [kuàngjǐng] เหมือง(mine)
  • 眶 [kuàng] เบ้าตา –> 眼眶 [yǎnkuàng] เบ้าตา
  • 框 [kuàng] กรอบ, วงกบประตูหน้าต่าง –> 鏡框 [jìngkuàng] กรอบรูป, 畫框 [huàkuàng] กรอบรูป, 相框 [xiàngkuàng] กรอบรูป, 門框 [ménkuàng] วงกบประตู(gate frame), 窗框 [chuāngkuàng] วงกบหน้าต่าง(window frame)
  • 盔 [kuī] หมวกเหล็ก –>  頭盔 [tóukuī] หมวกกันน็อก(helmet), 盔甲 [kuījiǎ] เกราะ
  • 窺 (窺) [kuī] แอบดู –> 偷窺 [tōukuī] แอบมอง, 窺視 [kuīshì]  แอบมอง, 窺視孔 [kuīshìkǒng] ช่องแอบมอง/รูแอบมอง
  • 虧 (虧) [kuī] เสียหาย –> 吃虧 [chīkuī] เสียเปรียบ, 多虧 [duōkuī] ดีที่ เช่น 多虧你陪我一起來。 ดีนะที่เธอมาเป็นเพื่อนฉัน , 幸虧 [xìngkuī] โชคดี(fortunately) , 虧本 [kuīběn] ขาดทุน, 虧損 [kuīsǔn] ขาดทุน
  • 奎 [kuí] แซ่ขุย
  • 葵 [kuí]  –> 向日葵 [xiàngrìkuí] ดอกทานตะวัน(sunflower)
  • 魁 [kuí] หัวหน้า –>  黨魁 [dǎngkuí]หัวหน้าพรรค
  • 傀 [kuǐ] –> 傀儡 [kuǐlěi] หุ่นเชิด
  • 愧 (媿) [kuì] ละอาจใจ –> 慚愧 [cánkuì] ละอายใจ(ashamed)
  • 坤 [kūn] ดิน, ปฐพี, หญิง –> 乾坤 [qiánkūn] ฟ้าดิน, 坤表 [kūnbiǎo] นาฬิกาผู้หญิง
  • 昆 [kūn] –>  昆蟲 [kūnchóng] แมลง(insect), 昆明 [kūnmíng] คุนหมิง(เมืองหลวงของยูนนาน),
  • 捆 (綑) [kǔn] มัด,ผูก –> 捆綁 [kǔnbǎng] มัด
  • 困 [kùn] ลำบาก, ง่วง –> 困難 [kùnnán] ยากลำบาก, 我還困着呢。 ฉันยังง่วงอยู่เลย, 困住 [kùnzhù] กักขังไว้
  • 擴 (擴) [kuò] ขยาย –> 擴大 [kuòdà] ขยาย(expand), 擴音機 [kuòyīnjī] เครื่องขยายเสียง/แอมป์ , 擴展 [kuòzhǎn] ขยาย
  • 括 [kuò] ครอบคลุม –> 包括 [bāokuò] รวม(include) เช่น 1.包括早餐嗎? รวมอาหารเช้าไหม 2.不包括。ไม่รวม
  • 闊 (闊) [kuò] หรูหราฟุ่มเฟือย –> 闊綽 [kuòchuò] หรูหราฟุ่มเฟือย
 • 拉 [lā] ดึง –> 拉肚子 [lādùzi] ท้องเสีย(diarrhea) เช่น 我拉肚子。 ฉันท้องเสีย , 拉鏈 [lāliàn] ซิป(zip), 阿拉伯語 [ālābóyǔ] ภาษาอาหรับ, 卡拉 OK [kǎlā OK]  ในร้านคาราโอเกะ, 拉薩 [lāsà] ลาซา(เมืองหลวงของทิเบต), 拉風 [lāfēng] เจ๋งเป้ง/ทันสมัย/โดดเด่น
 • 啦 [la] คำเลียงเสียง –> 我不去啦。ฉันไม่ไปแล้วล่ะ
 • 垃 [lā]  –> 垃圾 [lājī] ขยะมูลฝอย
 • 喇 [lǎ] แตร –>  喇叭 [lǎba] แตร/ลำโพง, 喇叭褲 [lǎbakù] กางเกงขาบาน
 • 辣 [là] เผ็ด –> 辣椒 [làjiāo] พริก, 小辣椒 [xiǎolàjiāo] ผู้หญิงที่ร้ายกาจ, 酸辣米粉 [suānlàmǐfěn] ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ต้มยำ, 能吃辣嗎? [néngchīlàma] กินเผ็ดได้ไหม, 蠟筆小新 [Làbǐ Xiǎoxīn] เกรยอนชินจัง/Crayon Shin-chan
 • 臘 (臘) [là]  –> 希臘 [xīlà] ประเทศกรีซ(Greece), 臘月 [làyuè] เดือนสิบสอง(ตามปฎิทินจันทรคติ), 臘腸 [làcháng] กุนเชียง, 臘肉 [làròu] เนื้อแดรมควัน
 • 蠟 (蠟) [là] เทียน, แว็กซ์(wax) –> 蠟筆 [làbǐ] สีเทียน, 汽車蠟 แว๊กซ์รถยนต์
 • 來 (來) [lái] มา –> 來自 [láizì] มาจาก, 來源 [láiyuán] แหล่งที่มา, 來不及 [láibují] มาไม่ทัน, 來見 [láijiàn] มาพบ
 • 萊 (萊) [lái]  –> 好萊塢 [hǎoláiwù] ฮอลลีวู้ด(Hollywood), 萊特兄弟 [Láitè xiōngdì] พี่น้องตระกูลไรต์ (萊特 ตระกูลไรต์/Wright)
 • 賴 (賴) [lài] พึ่งพาอาศัย –> 依賴 [yīlài]  พี่งพากัน, 信賴  [xìnlài] เชื่อใจ เช่น 這個世界是不可信賴的(不可靠的) โลกใบนี้เชื่อถือไม่ได้, 耍賴 [shuǎlài] เล่นลูกไม้อย่างหน้าด้านๆ/กระทำอย่างไร้ยางอาย/ทำผิดแล้วไม่ยอมรับ
 • 瀨 (瀨) [lài] น้ำที่เชี่ยว –> 瀨尿蝦 [làiniàoxiā] กั้ง
 • 癩 (癩) [lài] โรคเรื้อน –> 癩蛤蟆 [làiháma] คางคก(toad), 癩皮狗 [làipígǒu] สุนัขขี้เรื้อน(mangy dog)
 • 蘭 (蘭) [lán] ดอกกล้วยไม้(orchid) –> 蘭花 [lánhuā] ดอกกล้วยไม้, 紐西蘭 [niǔxīlán] ประเทศนิวซีแลนด์, 新西蘭 [xīnxīlán] ประเทศนิวซีแลนด์, 荷蘭 [hélán] ประเทศเนเธอร์แลนด์/ฮอลแลนด์, 蘭州 [lánzhōu] หลานโจว(เมืองหลวงของมณฑลกานซู-甘肅省 ของจีน)
 • 欄 (欄) [lán] รั้ว(fence) –> 欄杆 [lángān] รั้ว/ราว,不鏽鋼欄杆 [ bùxiùgāng lángān] รั้วสแตนเลส, 鐵藝欄杆 [tiěyì lángān] รั้วเหล็กดัด
 • 攔 (攔) [lán] ขวาง,สกัดกั้น –> 別攔着我。อย่ามาขวางฉันเลย, 攔截 [lánjié] สกัดกั้น(intercept) เช่น 1.攔截火箭彈 จรวดสกัดกั้น 2.反導攔截 ป้องกันสกัดกั้นขีปนาวุธ, 反導 [fǎndǎo] ป้องกันขีปนาวุธ(anti-missile)
 • 藍 (藍) [lán] สีน้ำฟ้า,สีน้ำเงิน,สีคราม –> 藍牙 [lányá] บลูทูธ(Bluetooth), 藍寶石 [lánbǎoshí] ไพลิน, 芥藍 [gàilán] ผักคะน้า, 藍色 [lánsè] สีน้ำฟ้า(blue), 深藍 [shēnlán]  น้ำเงิน, 淺藍 [qiǎnlán] ฟ้าอ่อน, …เกี่ยวกับเรื่องสี
 • 籃 [lán] ตะกร้า –> 籃球 [lánqiú] บาสเกตบอล(basketball), 籃球鞋 [lánqiúxié] รองเท้าบาสเกตบอล
 • 闌 [lán]  –>  闌尾 [lánwěi] ไส้ติ่ง , 闌珊 [lánshān]  ใกล้สิ้นสุด
 • 覽 [lǎn] ดู,ชม –> 遊覽 [yóulǎn] ท่องเที่ยว, 展覽 [zhǎnlǎn] แสดงนิทรรศการ, 參觀展覽 [cānguānzhǎnlǎn] ไปดูงานแฟร์
 • 欖 (欖) [lǎn] –> 橄欖 [gǎnlǎn] มะกอก(olive) , 欖橄油 [gǎnlǎnyóu] น้ำมันมะกอก(olive oil), 橄欖球 [gǎnlǎnqiú] รักบี้
 • 懶 (懶) [lǎn] ขี้เกียจ –> 懶惰 [lǎnduò] ขี้เกียจ(lazy)
 • 爛 (爛) [làn] เน่าเปื่อย,ยุ่ย –> 腐爛 [fǔlàn] เน่าเปื่อย/เน่าเสีย, 燦爛 [cànlàn] โชติช่วง/สว่างไสว, 破爛 [pòlàn] บุบสลาย
 • 狼 [láng] หมาป่า –> 狼人 [lángrén] มนุษย์หมาป่า, 狼狽 [lángbèi] อยู่ในสถานการณ์คับขันลำบาก
 • 郎 [láng] บุรุษ –> 新郎 [xīnláng] เจ้าบ่าว
 • 榔 [láng] –> 檳榔 [bīnglang] หมาก(betel palm), 榔頭 [lángtou] ค้อน(hammer)
 • 螂 [láng]  –> 蟑螂 [zhāngláng] แมลงสาบ(cockroach),  螳螂 [tángláng] ตั๊กแตนตำข้าว, 蜣螂 [qiāngláng] ด้วงมูลสัตว์/dung beetle(屎殼郎 shǐkelàng)
 • 廊 [láng] ระเบียง –> 走廊 [zǒuláng] ระเบียงทางเดิน(corridor), 廊架 [lángjià] ระเบียงทางเดิน
 • 朗 [lǎng] อ่านเสียงดัง –> 朗誦詩歌 [lǎngsòngshīgē] การอ่านกลอน/การขับเสภา, 朗誦 [lǎngsòng] ท่องเสียงดัง, 朗讀 [lǎngdú] อ่านออกเสียง เช่น 大聲朗讀 อ่านออกเสียงดัง,開朗 [kāilǎng] ร่าเริง, 伊朗 [yīlǎng] อิหร่าน(Iran)
 • 浪 [làng] คลื่น –> 新浪 [xīnlàng] คลื่นลูกใหม่,  風浪 [fēnglàng] คลื่นลม,  波浪 [bōlàng] คลื่น, 巨浪 คลื่นยักษ์, 海浪 [hǎilàng] คลื่นทะเล, 浪花 [lànghuā] ฟองคลื่น, 聲浪 [shēnglàng] เสียงคลื่น, 浪費 [làngfèi] สิ้นเปลือง/ฟุ่มเฟือย
 • 撈 (撈) [lāo] ช้อนขื้นจากน้ำ/เอาขึ้นมาจากน้ำ/กอบกู้ขึ้นจากน้ำ –> 打撈 [dǎlāo] เอาขึ้นมาจากน้ำ, 大海撈針 [dàhǎilāozhēn] งมเข็มในมหาสมุทร , 撈魚網 [lāoyúwǎng] กระชอนช้อนปลา, 快把麵條從熱鍋里撈出來。 รีบช้อนบะหมี่ขึ้นจากในหม้อน้ำร้อน
 • 勞 (勞) [láo] แรงงาน, เหน็ดเหนื่อย –> 勞工法 [láogōngfǎ] กฎหมายแรงงาน, 疲勞 [píláo] เหนื่อยล้า, 勞駕 [láojià] ขอโทษ(excuse me), 功勞 [gōngláo] ความดีความชอบ, 外籍勞工 [wàijíláogōng] แรงงานต่างด้าว(foreign worker), 熟練工人 [shúliàn gōngrén] แรงงานฝีมือ(skilled labor),
 • 牢 [láo] คุก –> 監牢 [jiānláo] คุก(prison, jail), 牢記 [láojì] จดจำให้แม่น, 牢房 [láofáng] ห้องคุมขัง
 • 老 [lǎo] เก่า,แก่,คำเรียกเพื่อแสดงความสนิทสนม,–> 老老實實 [lǎolǎoshishi] ตรงไปตรงมาอย่างเปิดเผย, 老練 [lǎoliàn] ประสบการณ์ช่ำชอง, 老手 [lǎoshǒu] มือเก่า/ชำนาญ, 老闆 [lǎobǎn] เถ้าแก่(boss), 老闆娘 [lǎobǎnniáng] เถ้าแก่เนี้ย, 老人 [lǎorén] คนแก่/คนชรา, 老人家 [lǎorenjia] ผู้เฒ่าผู้แก่, 老年人 [lǎoniánrén] ผู้สูงอายุ, 老虎 [lǎohǔ] เสือ, 老師 [lǎoshī] คุณครู, 老婆 [lǎopó] ภรรยา, 老百姓 [lǎobǎixìng] ประชาชน, 古老 [gǔlǎo] เก่าแก่(ancient), 養老 [yánglǎo] เลี้ยงดูผู้สูงอายุ, 養老金 [yǎnglǎojīn] เงินบำเหน็จบำนาญ, 老是 [lǎoshì] มักจะ,  …หลากหลายความหมายกับ 老
 • 佬 [lǎo] –> 鄉巴佬 [xiāngbalǎo] คนบ้านนอก,  摩托佬 [ mótuōlǎo] มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
 • 姥 [lǎo] –> 姥爺 [lǎoye] คุณปู่(grandpa), 姥姥 [lǎolao] คุณยาย(granny)
 • 烙 [lào] –> 烙鐵 [làotie] หัวแร้งบัดกรี, 電烙鐵 [diànlàotie] หัวแรงไฟฟ้า/electric iron(銀焊,銀條,銀絲,銀線 ตะกั่วบัดกรี)
 • 酪 [lào] –> 奶酪 [nǎilào] ชีส(cheese), 酸奶酪 [suānnǎilào] โยเกิร์ต(yogurt)
 • 澇 [lào] น้ำท่วม –> 洪澇 [hónglào] อุทกภัย,  南澇北旱 [nánlào běihàn] ภาคใต้น้ำท่วมภาคเหนือแห้งแล้ง
 • 樂 (樂) [lè]* มีความสุข –> 樂園 [lèyuán] สวนสนุก, 樂觀 [lèguān] มองโลกในแง่ดี, 樂什麼呢 [lèshénmēne] ดีใจอะไรล่ะ, 樂意 [lèyì] เต็มใจ/ด้วยความยินดี, 可樂 [kělè] โค้ก, 快樂 [kuàilè] ความสุข(happy) เช่น 祝您新年快樂 !ขอให้คุณมีความสุขในวันปีใหม่
 • 了 [le]/[liǎo] แล้ว,เข้าใจ –> 太好了! ดีมาก, 太棒了! เยี่ยมจริงๆ, 感覺好極了。 รู้สึกดีมากๆเลย, 我知道了。 ฉันทราบแล้ว, 對了。 ถูกต้อง, 聽懂了嗎? ฟังเข้าใจแล้วหรือยัง, 過期了怎麼辦? เลยกำหนดแล้วทำอย่างไรดี, 別說這個了。 ไม่ต้องพูดถึงสิ่งนี้แล้ว, 車來了。 รถมาแล้ว,準備好了嗎? พร้อมหรือยัง,  我回來了。ฉันกลับมาแล้ว, 就要開始了。 ใกล้จะเริ่มแล้ว, 該起床了! ควรตื่นได้แล้ว, …ไวยากรณ์จีน : เรียนรู้การใช้ “了”, 了解 [liǎojiě]  เข้าใจ, 明了 [míngliǎo] เข้าใจ,  做不了 [zuòbuliǎo] ทำไม่ไหว,   去不了 [qùbuliǎo] ไปไม่ได้/ไปไม่ไหว, 大不了 [dàbuliǎo] อย่างมากก็,  走不了 [zǒubuliǎo] เดินไม่ไหว,  吃不了[chībuliǎo] กินไม่หมด,กินไม่ไหว, 了不起 [liǎobuqǐ] ยอดเยี่ยม/เจ๋ง,  不得了 [bùdéliǎo] เเย่เเล้ว!, 騙得了一時,騙不了一世 [piàndēliǎoyīshí,piànbùliǎoyīshì]  หลอกได้แค่ชั่วคราว หลอกไม่ได้ตลอดชีวิต
 • 嘞 [lei] เทียบเท่ากับ 了[le], ใช้ในการแสดงได้รับการอนุมัติ
 • 雷 [léi] ฟ้าร้อง, อาวุธทางทหาร –> 霹雷 [pīléi] ฟ้าผ่า สายฟ้า, 雷聲 [léishēng] เสียงฟ้าร้อง, 地雷 [dìléi] กับระเบิด
 • 鐳 (鐳) [léi] เรเดียม –> 鐳射 [léishè] เลเซอร์, 鐳射打印機 [léishè dǎyìnjī]   เครื่องพิมพ์เลเซอร์
 • 蕾 [lěi] –>  芭蕾舞 [bālěiwǔ] บัลเล่ต์(ballet), 蓓蕾 [bèilěi] ดอกตูม
 • 儡 [lěi] –> 傀儡 [kuǐlěi] หุ่นเชิด
 • 蕾 [lěi] ช่อดอกไม้ –> 芭蕾舞 [bālěiwǔ] เต้นบัลเล่ย์, 芭蕾 [bālěi] บัลเล่ย์
 • 磊 [lěi] –> 磊落 [lěiluò] เปิดเผย
 • 壘 [lěi] ก่ออิฐ –> 壘球 [lěiqiú] กีฬาซอฟบอล, 壁壘 [bìlěi] ป้อมปราการ, 堡壘 [bǎolěi] ป้อมปราการ
 • 累 (纍) [lěi]* สะสม, เหนื่อย –> 累積 [lěijī] สะสม, 積累 [jīlěi] สะสม, 累累 [lěilěi] ดกเป็นพวง, 累死我了! ฉันเหนื่อยจะตายอยู่แล้ว
 • 累 (纍) [lèi]* เหนื่อย –> 積累 [jīlěi] สะสม, 累積 [lěijī] สะสม,
 • 類 (類) [lèi] ชนิด, ประเภท –> 人類 [rénlèi] มนุษย์, 種類 [zhǒnglèi] ชนิด, 分類 [fēnlèi] แยกประเภท, 物以類聚 [wùyǐlèijù] สิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดเข้าหากัน
 • 淚 (淚) [lèi] น้ำตา –> 眼淚 [yǎnlèi] น้ำตา, 流淚 [liúlèi] หลั่งน้ำตา
 • 肋 [lèi] ซี่โครง –> 肋骨 [lèigǔ] ซี่โครง, 輕肋 [qīng lèi] ซี่โครงอ่อน
 • 冷 [lěng] หนาว –> 冷戰 [lěngzhàn] สงครามเย็น,冷氣機 [lěngqìjī] เครื่องปรับอากาศ( 冷氣), 冷靜 [lěngjìng] สุขุม , 冰冷 [bīnglěng] เย็นเยือก(freezing) …คำสับสนระหว่าง “冰涼” และ “冰冷”, 天氣太冷。 อากาศหนาวมาก, 冷飲 [lěngyǐn] เครื่องดื่มเย็น(cold drink),寒冷 [hánlěng] หนาว(cold)
 • 愣 [lèng] ตะลึงงัน, งงงวย –> 發愣 [fālèng] ตะลึงงัน, 愣住了[lèngzhùle] นิ่งอึ้งไป
 • 哩 [lī] ใช้เสริมน้ำเสียง –> 哩哩啦啦 [līlilālā] กระจัดกระจาย
 • 黎 [lí] ชาวประชา –> 黎明 [límíng] รุ่งอรุณ, 黎民 [límín] ประชาชน, 黎巴嫩 [líbānèn] เลบานอน, 巴黎 [bālí] ปารีส(Paris)
 • 離 (離) [lí] แยกจากกัน, ห่างจาก –> 遠離 [yuǎnlí] ห่างไกล, 離婚 [líhūn] อย่ากัน, 離開 [líkāi] จากไป, 脫離 [tuōlí] หลุดพ้น, 離別 [líbié] จากกันไป
 • 璃 [lí]] –> 玻璃 [bōli] กระจก(glass)
 • 籬 (籬) –> 籬笆 (籬笆) [líba] รั้ว, 籬笆門 รั้วประตู
 • 狸 [lí] แรคคูน –> 狐狸 [húli] สุนัขจิ้งจอก(fox), 河狸 [hélí] บีเว่อร์
 • 厘 [lí] –> 厘米 [límǐ] เซ็นติเมตร(centimeter)
 • 李 [lǐ] ลูกพลัม, แซ่หลี่ –> 行李 [xíngli] สัมภาระเดินทาง เช่น 1. 行李託運嗎? กระเป๋าเดินทางจะโหลดใต้เครื่องไหม 2.您的行李超重了。 กระเป๋าเดินทางของคุณน้ำหนักเกินแล้ว 3.我找不到行李了。 ผมหากระเป๋าเดินทางไม่เจอ
 • 梨 (棃) [lí] ลูกแพร์(pear) –> 鱷梨 [èlí] อะโวคาโด/avocado
 • 禮 (禮) [lǐ] ของขวัญ, พิธีการ,มารยาท,ความเหมาะสม –> 禮物 [lǐwù] ของขวัญ, 禮貌 [lǐmào] มารยาท, 禮法 [lǐfǎ] จารีต, 禮拜 [lǐbài] ศาสนิกชนประกอบพิธีทางศาสนา วัน, 禮拜天 [lǐbàitiān] วันอาทิตย์, 禮拜堂 [lǐbàitáng] โบสถ์คริสต์, 禮服 (禮服) [lǐfú] ชุดราตรีม, 禮佛日 [lǐfórì] วันพระ, 敬禮 [jìnglǐ] แสดงความเคารพ(salute)
 • 里 (裏) [lǐ] ข้างใน, หน่วยวัดความยาว –> 萬里長城 [wànlǐchángchéng] กำแพงเมืองจีน, 裡面 [lǐmiàn] ด้านใน, 裡邊 [lǐbian] ด้านใน, 千里 [qiānlǐ] พันลี้
 • 理 [lǐ] ให้ความสนใจ,เหตุผล, วิชาฟิสิกส์ –> 理想 [lǐxiǎng] อุดมการณ์/สมหวัง/เป็นที่พึงพอใจ, 理由 [lǐyóu] เหตุผล เช่น 理由之一是.. หนึ่งในเหตุผลคือ… , 理事 [lǐshì] กรรมการ, 理 [lǐ] ให้ความสนใจ เช่น 1.要做大事兒不要理小故事兒 (孔子的教學) คิดทำการใหญ่ อย่าสนใจเรื่องเล็กน้อย (คำสอนขงจื้อ) 2.我沒工夫理你! ฉันไม่มีเวลามาสนใจคุณ, 理髮 [lǐfà]  ตัดผม, …ศัพท์ภาษาจีน : ร้านตัดผม [理髮店], 地理 [dìlǐ] ภูมิศาสตร์(geography), 經理 [jīnglǐ] ผู้จัดการ(manager), 代理 [dàilǐ] รักษาการแทน, 大理古城 [dàlǐ gǔchéng] เมืองโบราณต้าหลี่
 • 鯉 (鯉) [lǐ] ปลาคาร์พ –> 鯉魚 [lǐyú] ปลาคาร์พ, ปลาหลีฮื้อ
 • 俚 [lǐ] –> 俚語 [lǐyǔ] คำแสลง(slang)
 • 栗 [lì] ลูกเกาลัด, สั่นระริก –> 栗子 [lìzi] เม็ดเกาลัด, 栗色 [lìsè] สีน้ำตาลแดง
 • 吏 [lì] ขุนนาง,ข้าราชการ –> 官吏 [guānlì] ขุนนาง ข้าราชการ, 軍吏 [jūnlì] เจ้าหน้าที่ทหาร
 • 力 [lì] แรง, กำลัง, พลัง –> 力士 [lìshì] จอมพลัง, 力量 [lìliang] พละกำลัง, 熱巧克力 [rèqiǎokèlì] ช๊อกโกแลตร้อน, 力氣 [lìqi]  แรง เช่น 1.渾身沒力氣。 ไม่มีแรงไปทั้งตัว 2.一點力氣也沒有。 ไม่มีแรงเลย
 • 荔 [lì] ลิ้นจี่ –> 荔枝 [lìzhī] ลิ้นจี่, 番荔枝 [fānlìzhī] น้อยหน่า
 • 歷 (歷) [lì] ปฎิทิน, ประสบการณ์ –> 歷史 [lìshǐ] ประวัติศาสตร์, 歷年 [lìnián] หลายปีมานี้, 曆法 [lìfǎ] ปฎิทิน, 歷練 [lìliàn] มีประสบการณ์มาก
 • 瀝 [lì] หยด –> 瀝青 [lìqīng] ยางมะตอย, 淅瀝 [xīlì] เสียงฝนตกปรอยๆ เสียงใบไม้ร่วง, 瀝干水分 [lìgān shuǐfèn] สะเด็ดน้ำ
 • 靂 (靂) [lì] –> 霹靂 [pīlì] ฟ้าผ่า
 • 厲 (厲) [lì] เข้มงวด, เฉียบขาด –> 厲害 [lìhai] ร้ายกาจ/เก่งมาก, 嚴厲 [yánlì] เด็ดขาด เข้มงวด
 • 勵 (勵) [lì] ให้กำลังใจ –> 鼓勵 [gǔlì] ให้กำลังใจ, 勉勵 [miǎnlì] ให้กำลังใจ, 獎勵 [jiǎnglì] ให้รางวัลเพื่อเสริมกำลังใจ/โบนัส, 勵志 [lìzhì]  แรงบันดาลใจ, 成功勵志 [chénggōng lìzhì]  แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ, 勵志名言 [lìzhì míngyán] คำพูดสร้างแรงบันดาลใจ
 • 立 [lì] สถาปนา, ก่อตั้ง, ยืน ทันที –> 成立 [chénglì] สถาปนา, 立場 [lìchǎng] จุดยืน, 私立 [sīlì] เอกชน, 公立 [gōnglì] ขอบรัฐ , 立刻 [lìkè] ทันทีทันใด, 對立 [duìlì] เป็นปรปักษ์กัน/ตรงข้ามกัน
 • 粒 [lì] เมล็ด, เม็ด –> 每次一粒 [měicìyīlì] ครั้งละหนึ่งเม็ด
 • 利 [lì] คม, ผลกำไร –> 紅利 [hónglì] โบนัส, 順利 [shùnlì] ราบรื่น เช่น 祝你順利。 ขอให้คุณประสบความสำเร็จ(ราบรื่น) , 利用 [lìyòng] ใช้/ประยุกต์ใช้, 利益 [lìyì] ผลประโยชน์,  利潤 [lìrùn] ผลกำไร, 流利 [liúlì] คล่อง, 利息 [lìxī] ดอกเบี้ย, 私利 [sīlì] ผลประโยชน์ส่วนตัว
 • 痢 [lì] –> 痢疾 [lìji] โรคบิด(dysentery)
 • 俐 [lì] –> 伶俐 [línglì] เฉลียวฉลาด
 • 莉 [lì] มะลิ –> 茉莉 [mòlì] มะลิ
 • 麗 (麗) [lì] สวยงาม –> 美麗 [měilì] สวย(ใช้กับผู้หญิง) , 壯麗 [zhuànglì] สง่างาม, 佳麗 [jiālì] หญิงสาวที่งดงาม, 華麗 [huálì] สวยหรู , …ว่าด้วยเรื่องสวยๆ งามๆ กับคำว่า “美麗” กับ “漂亮”
 • 例 [lì] ตัวอย่าง –> 例如 [lìrú] ยกตัวอย่างเช่น, 比例 [bǐlì] อัตราเปรียบเทียบ สัดส่วน
 • 蠣 [lì] –> 牡蠣 [mǔlì] หอยนางรม(oyster)
 • 隸 (隸) [lì]  –> 奴隸 [núlì] ทาส(slave)
 • 倆 (倆) [liǎ] สอง(คำลักษณนาม)
 • 廉 [lián] ซื่อสัตย์, ราคาถูก –> 物美價廉 [wùměijiàlián] ของดีราคาถูก, 廉潔 [liánjié] ซื่อสัตย์
 • 聯 (聯) [lián] ผูกพัน, สัมพันธ์, เข้าคู่, แม้กระทั่ง –> 春聯 [chūnlián] คำขวัญคู่, 對聯 [duìlián] คำขวัญคู่, 聯絡 [liánluò] การติดต่อ,聯繫 [liánxì] ติดต่อ, 互聯網 [hùliánwǎng] อินเตอร์เน็ต,聯合 [liánhé] รวมกัน, 聯合國 [liánhéguó] องค์การสหประชาชาติ(UN), 聯思想都不能自由 แม้กระทั่งความคิดก็ยังเป็นอิสระไม่ได้
 • 連 (連) [lián] เชื่อม, ติดต่อกัน –> 連接 [liánjiē] เชื่อมต่อกัน, 連接器 [liánjiēqì] อุปกรณ์เชื่อมต่อ/คอนเน็ตเตอร์(connector), 連續 [liánxù] ต่อเนื่องกัน, 連上 [ liánshàng] เชื่อมต่อกับ เช่น  連接WIFI การเชื่อมต่อไร้สาย, 連我 [Liánwǒ] LINE (โปรแกรมแชท)
 • 蓮 (蓮) [lián] บัว –> 蓮花 [liánhuā] ดอกบัว, 榴蓮 [liúlián] ทุเรียน, 榴蓮膏 [liúlián gāo] ทุเรียนกวน,榴蓮片 [liúlián piàn] ทุเรียนแผ่น
 • 漣 (漣) [lián] คลื่น –> 漣漪 [liányī] ระลอกคลื่น
 • 憐 (憐) [lián] สงสาร –> 可憐 [kělián] น่าสงสาร
 • 簾 (簾) [lián] ม่าน –> 窗帘 [chuānglián] ม่าน
 • 臉 (臉) [liǎn] ใบหน้า, หน้า –> 臉型 [liǎnxíng] รูปหน้า, 圓臉 [yuánliǎn] หน้ากลม, 臉色 [liǎnsè] สีหน้า, 丟臉 [diūliǎn] ขายหนา, 臉譜 [liǎnpǔ] การ แต่งหน้างิ้ว
 • 斂 (斂) [liǎn] ระงับไว้, ยั้งไว้, เก็บรวบรวม –> 斂財 [liǎncái] เก็บรวบรวมทรัพย์สินโดยมิชอบ
 • 鏈 (鏈) [liàn] โซ่ –> 項鏈 [xiàngliàn] สร้อยคอ, 鎖鏈 [suǒliàn] สายโซ่
 • 戀 (戀) [liàn] รัก –> 戀鄉 [liànxiāng] รักบ้านเกิด, 談戀愛 [tánliàn’ài] คบกันเป็นแฟน, 戀愛 [liàn’ài] ตกอยู่ในห้วงความรัก, 戀戀不捨 [liànliànbùshě] อาลัยอาวรณ์, 戀愛 [liàn’ài] รัก, 相戀 [xiāngliàn] รักกันและกัน, 戀家 [liànjiā] คิดถึงบ้าน, 失戀 [shīliàn] อกหัก, 暗戀 [ànliàn] แอบรัก, 單戀 [dānliàn] รักข้างเดียว
 • 練 (練) [liàn] ฝึกฝน –> 您練了多久了? คุณฝึกมานานแค่ไหนแล้ว, 練習 [liànxí] ฝึกฝน, 練習本 [liànxíběn] สมุดแบบฝึกหัด, 訓練 [xùnliàn] ฝึกอบรม(training), 晨練 [chénliàn] ออกกำลังกายตอนเช้า, 教練 [jiàoliàn] ครูฝึก(coach)
 • 煉 (煉) [liàn] หลอม –> 鍛煉 [duànliàn] ฝึกฝน , 煉油 [liànyóu] การกลั่นน้ำมัน, 煉油廠 [liànyóuchǎng] โรงกลั่นน้ำมัน(oil refinery), 冶煉 [yěliàn] ถลุง/หลอม(smelt)
 • 良 [liáng] ดีงาม –> 善良 [shànliáng] ดีงาม, 良好 [liánghǎo] ดี, 優良 [yōuliáng] ดีงาม(ไม่ใช้กับคน) เช่น 優良品種 สินค้าคุณภาพดี, 良心 [liángxīn] จิตคุณธรรม
 • 涼 (涼) [liáng] เย็น –> 涼水 [liángshuǐ] น้ำเย็น(cold water), 涼快 [liángkuai] เย็นสบาย, 着涼 [zháoliáng] โดนอากาศเย็น(to catch cold)
 • 梁 [liáng] คาน(บ้าน), แซ่เหลียง –> 梁朝偉 [Liáng Cháowěi] เหลียงเฉาเหว่ย(นักแสดง), 鼻樑 [bíliáng] ดั้งจมูก(bridge of the nose) เช่น 高鼻樑 จมูกโด่ง
 • 粱 [liáng] ข้าวพันธุ์ดี –> 高粱 [gāoliang] ข้าวฟ่าง(高粱米)
 • 兩 (兩) [liǎng] สอง(หน่วยนับ) –> 有兩下子 [yǒuliǎngxiàzi] พอมีฝีมือเหมือนกัน เช่น 他幹活又快又好,真有兩下子。 , 一舉兩得 [yìjǔ liǎngdé] ยิงปืนนัดเดียวได้นก 2 ตัว, 三天打魚,兩天晒網 [sāntiāndǎyú,liǎng tiānshàiwǎng]  ทำอะไรไม่เสมอต้นเสมอปลาย, 兩碼事 [liǎngmǎshì] คนละเรื่องกัน
 • 糧 (糧) [liáng]  ข้าว,อาหาร –> 糧食 [liángshi] ข้าว/ธัญญาหาร
 • 輛 [liàng]  ยานพาหนะ, คัน(ลักษณะนาม) –> 車輛 [chēliàng] ยานพาหนะ(vehicle)
 • 靚 (靚) [liàng] หล่อ, สวย –> 靚麗 [liànglì] สวยงาม
 • 量 [liàng]* วัด(กริยา), ปริมาณ,จำนวน –> 請量一下體溫。 วัดอุณหภูมิร่างกายหน่อยครับ, 重量 [zhòngliàng] น้ำหนัก(weight), 酒量 [jiǔliàng] ความสามารถในการดื่มเหล้า, 質量 [zhìliàng] คุณภาพ(quality) เช่น 泰國產品質量很好! สินค้าไทยคุณภาพดีมาก, 商量 [shāngliáng] ปรึกษา, 大量 [dàliàng] จำนวนมาก, 力量 [lìliang] พละกำลัง
 • 亮 [liàng] สว่าง –> 漂亮 [piàoliang] สวย/หล่อ(good-looking), 明亮 [míngliàng] สว่าง, 月亮 [yuèliang] ดวงจันทร์(the moon)
 • 諒 (諒) [liàng] ให้อภัย –> 原諒 [yuánliàng] ให้อภัย(forgive) , 體諒 [tǐliàng] เห็นอกเห็นใจ
 • 晾 [liàng] ตากแดด,ฝึ่งลม –> 晾衣服  ตากเสื้อผ้า, 晾衣架 [liàngyījià] ราวตากผ้า, 晾衣夾 [liàngyījiā] ที่หนีบผ้า, 晾衣繩 [liàngyīshéng] เชือกตากผ้า
 • 聊 [liáo] คุยเล่น –> 無聊 [wúliáo] น่าเบื่อ, 聊天 [liáotiān] คุยเล่น, 聊天室 [liáotiānshì] ห้องแชท
 • 遼 (遼) [liáo] ไกล –> 遼遠 [liáoyuǎn] ไกลโพ้น(長遠,遙遠), 遼寧省 [Liáoníngshěng] มณฑลเหลียวหนิง
 • 療(療) [liáo] รักษาโรค –> 診療 [zhěnliáo] ตรวจและรักษา, 理療 [lǐliáo] กายภาพบำบัด, 火療 การบำบัดแบบร้อน,  冰療 การบำบัดแบบเย็น
 • 寮 [liáo] –> 寮國 [liáoguó] ประเทศลาว(老撾 lǎowō)
 • 獠 [liáo] –> 獠牙 [liáoyá] เขี้ยว
 • 嘹 [liáo] –> 嘹亮 [liáoliàng] เสียงดังกังวาล
 • 了 [liǎo]* คำที่บอกความเป็นไปได้ –> 喝得了 [hēdeliǎo] ดื่มได้หมด, 喝得了嗎 [hēdeliǎoma] ดื่มได้หมดหรือ, 吃得了 [chīdeliǎo] กินได้หมด, 來不了 [láibùliǎo] มาไม่ได้, 得了吧![déliǎoba] เถอะน่า
 • 料 [liào] คาดการณ์, วัสดุ –> 照料 [zhàoliào] ดูแล เอาใจใส่, 燃料 [ránliào] เชื้อเพลิง, 香料 [xiāngliào] เครื่องเทศ(spice) , 飲料 [yǐnliào] เครื่องดื่ม, 服裝面料 [fúzhuāng miànliào] เนื้อผ้า, 物料 [wùliào] วัสดุ
 • 劣 [liè] เลว, คุณภาพต่ำ –> 粗劣 [cūliè] คุณภาพต่ำ(poor quality), 劣質 [lièzhì] คุณภาพต่ำ
 • 列 [liè] ขบวน, แถว –> 列車 [lièchē] ขบวนรถไฟ, 以色列 [yǐsèliè] อิสราเอล, 陳列 [chénliè] แสดง(to display)
 • 烈 [liè] รุนแรง,ดุเดือด –> 烈士 [lièshì] วีรบุรุษ/ผู้กล้า, 激烈 [jīliè] รุนแรง(intense), 強烈 [qiángliè] รุนแรง, 先烈 [xiānliè] ผู้พลีชีพ, 火烈鳥 [huǒlièniǎo] นกกระเรียน
 • 獵 (獵) [liè] ล่าสัตว์(hunt) –> 射獵 [shèliè] ล่าสัตว์(ธนู), 打獵 [dǎliè] ล่าสัตว์(ปืน), 出獵 [chūliè] ออกล่าสัตว์, 獵豹 [lièbào] เสือชีต้า, 獵人 [lièrén] นายพราน, 獵狗 [liègǒu] สุนัขล่าสัตว์
 • 裂 [liè] รอยแยก, รอยแตกร้าว –> 裂縫 [lièfèng] รอยแตกร้าว, 裂紋 [lièwén] แตกระแหง, 裂成兩半了。 แตกออกเป็นสองส่วนแล้ว
 • 林 [lín] ป่า –> 樹林 [shùlín] ป่า ป่าไม้, 園林 [yuánlín] สวน
 • 淋 [lín]* สาด, ราด –> 淋浴 [línyù] อาบน้ำฝักบัว, 別淋雨 [línyǔ] ตากฝน,別淋雨 [bié línyǔ] อย่าตากฝน, 冰淇淋[bīngqílín] ไอศกรีม, 淋巴 [línbā] น้ำเหลือง, 淋巴結 [línbājié] ต่อมน้ำเหลือง
 • 拎 [līn] หิ้ว,ถือ –> 拎包 [līnbāo] กระเป๋าถือ(handbag), 那麼重的一包書我拎不動。กระเป๋าหนังสือหนักขนาดนั้นฉันหิ้วไม่ไหวหรอก, 拎袋 [ līndài] ถุงหิ้ว/กระเป๋าหิ้ว
 • 鱗 (鱗) [lín] เกล็ดปลา –> 鱗片 [línpiàn] เกล็ดปลา
 • 磷 (燐) [lín] ฟอสฟอรัส –> 磷光 [línguāng] แสงเรือง
 • 臨 [lín] จวนจะ, เกือบจะ –> 臨終 [línzhōng] ก่อนสิ้นลม,臨了 [línliǎo] ท้ายสุด, 來臨 [láilín] มาถึง, 光臨 [guānglín] ให้เกียรติมาเยือน เช่น 歡迎光臨! ยินดีต้อนรับ , 臨時 [línshí] ชั่วคราว เช่น  臨時措施 [línshí cuòshī] มาตรการชั่วคราว,  臨時 [línshí] ชั่วคราว
 • 檁 (檁) [lǐn] ไม้แป (ไม้แปคือโครงสร้างสุดท้ายที่รองรับกระเบื้อง ไม้แปจะอยู่บนจันทัน หรือจั่ว)
 • 鄰 (鄰) [lín] เพื่อนบ้าน –> 鄰居 [línjū] เพื่อนบ้าน, 鄰邦 [línbāng] ประเทศเพื่อนบ้าน,
 • 吝 [lìn] –> 吝嗇 [lìnsè] ขี้เหนียว(stingy)
 • 翎 [líng] ขนนก –>翎毛 [língmáo] ขนนก
 • 零 [líng] ศูนย์,เศษ, อะไหล่ –> 零件 [língjiàn] อะไหล่, 零錢 [língqián] เงินปลีก, 零賣 [língmài] ขายราคาปลีก
 • 靈 (靈) [líng] วิญญาณ, ปราดเปรียว –> 靈通 [língtōng] หยั่งรู้, 心靈 [xīnlíng] จิตวิญญาณ,  靈堂 [língtáng] ห้องโถงเซ่นไหว้ผู้ตาย, 靈敏 [língmǐn]   มีสัญชาตญาณ/รู้สึกไว(sensitive), 靈魂 [línghún] จิตวิญญาณ(soul) เช่น 愛就是兩個身體一個靈魂。ความรักก็คือคนสองคนที่มีจิตวิญญาณเดียวกัน, 靈活 [línghuó] คล่องแคล่ว, 靈柩  [língjiù] โลง(ที่บรรจุศพแล้ว)
 • 鈴 (鈴) [líng] กริ่ง –> 馬鈴薯 [mǎlíngshǔ] มันฝรั่ง, 啞鈴 [yǎlíng]  ดัมเบล(dumbbell)
 • 綾 (綾) [líng] แพรต่วน
 • 凌 [líng] –> 凌晨 [língchén] รุ่งอรุณ
 • 菱 [líng] –> 菱形 [língxíng] รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
 • 陵 [líng] เนินเขา, สุสาน –> 丘陵 [qiūlíng] เนินเขา
 • 嶺 [lǐng] สันเขา, เทือกเขา –> 山嶺 [shānlǐng] สันเขา, 八達嶺長城 [bādálíng chángchéng] กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง
 • 領 (領) [lǐng] คอเสื้อ –> 領帶 [lǐngdài]  เน็คไท(necktie), 領袖 [lǐngxiù] ผู้นำ(leader), 領導 [lǐngdǎo]  ผู้นำ,領空 [lǐngkōng] น่านฟ้า, 領海 [lǐnghǎi] น่านน้ำ, 領事 [lǐngshì] กงสุล(consul), 心領 [xīnlǐng]  รับด้วยใจ เช่น 我心領了。 ผมขอรับด้วยใจ , 夏令 [xiàlìng] ฤดูร้อน(summer weather)
 • 齡 (齡) [líng] อายุ –> 年齡 [niánlíng] อายุ(age), 保齡球 [bǎolingqiú] โบว์ลิ่ง เช่น 你經常打保齡球嗎? คุณโยนโบว์ลิ่งบ่อยไหม
 • 另 [lìng] อื่นๆ –> 另外 [lìngwài] นอกจากนี้, 命令 [mìnglìng] คำสั่ง
 • 令 [lìng] คำสั่ง –> 令人 [lǐngrén] ทำให้รู้สึก…, 命令 [mìnglìng] คำสั่ง เช่น 見此命令,立即出發。 เมื่อได้รับคำสั่งนี้ ให้เคลื่อนทัพทันที(ในสนามรบ), 下令 [xiàlìng] ออกคำสั่ง, 指令 [zhǐlìng] ให้คำแนะนำ, 時令 [shílìng] ตามฤดูกาล
 • 溜 [liū]* ลื่นไหล –> 溜溜球 [liūliūqiú] ลูกดิ่ง(yo-yo)
 • 流 [liú] ไหล –> 斷流器 [duànliúqì] คัทเอาท์ สะพานไฟ, 流利 [liúlì] คล่อง, 流行 [liúxíng] เป็นที่นิยม, 流食 [liúshí] อาหารเหลว
 • 留 (畱) [liú] เหลือ, เก็บ –> 留言 [liúyán] ฝากข้อความ, 保留 [bǎoliú] รักษาไว้, 留步 [liúbù] ไม่ต้องส่ง
 • 硫 [liú] กำมะถัน(sulphuric) –> 硫酸 [liúsuān] กรดกำมะถัน(sulphuric acid)
 • 劉 (劉) [liú] แซ่หลิว
 • 瀏 (瀏) [liú] –> 瀏覽器 [liúlǎnqì] บราว์เซอร์(Browser), 瀏覽 [liúlǎn] ดูผ่านๆ
 • 留 (畱) [liú] เหลือไว้,เก็บไว้ –> 保留 [bǎoliú] รักษาไว้, 留言 [liúyán] ฝากข้อความไว้(leave a message), 留長發。 ไว้ผมยาว
 • 流 [liú] ไหล –> 流利 [liúlì] คล่อง(fluent), 流行 [liúxíng] เป็นที่นิยม, 流傳 [liúchuán] เล่าสืบต่อกันมา, 流感 [liúgǎn] ไข้หวัดใหญ่, 流星 [liúxīng] ดาวตก, 流水落花春去。 บุปผาวารีโปรยปราย
 • 琉 [liú] –> 琉璃 [liúli] เคลือบสี(colored glaze), 琉璃瓦 [liúliwǎ] กระเบื้องเคลือบ(a glazed tile)
 • 榴 [liú] –> 榴蓮 [liúlián] ทุกเรียน(durian), 番石榴 [fānshíliú] ฝรั่ง
 • 餾(餾) [liú] –> 蒸餾水 [zhēngliúshuǐ] น้ำกลั่น
 • 瘤 (癅) [liú] เนื้องอก –> 腫瘤 [zhǒngliú] เนื้องอก
 • 柳 [liǔ] ต้นหลิว –> 楊柳 [yángliǔ] ต้นหลิว
 • 六 [liù] เลขหก
 • 陸 (陸) [liù]* ตัวเขียนเต็มเลขหก
  陸 (陸)  [lù] บก/แผ่นดิน
 • 龍 (龍) [lóng] มังกร –> 龍眼 [lóngyǎn] ลำใย, 尼龍 [nílóng] ไนล่อน(nylon), 龍舟 [lóngzhōu] เรือมังกร/เรือหางยาว
 • 嚨 [lóng] –> 喉嚨 [hóulóng] ลำคอ(throat)
 • 籠 (籠) [lóng] กรง –> 籠統 [lǒngtǒng] อย่างกว้างๆ (general), 燈籠 [dēnglong] โคมไฟ(lantern), 蒸籠 [zhēnglóng] ซึ้ง ,籠統 [lǒngtǒng] อย่างกว้างๆ
 • 聾 (聾) [lóng] หูหนวก(deaf) –> 耳聾 [ěrlóng] หูหนวก, 天生耳聾 หูหนวกแต่กำเนิด
 • 隆 [lóng] ยิ่งใหญ่,เจริญรุ่งเรือง –> 隆重 [lóngzhòng] ยิ่งใหญ่, 隆隆 [lónglóng] คำเลียนเสียงฟ้าร้อง, 吉隆坡 [jílóngpō] กัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของมาเลเซีย
 • 壟 (壟) [lǒng] คันดิน, คันนา –> 壟斷 [lǒngduàn] ผูกขาด
 • 嘍 (嘍) [lóu] –> 越來越不行嘍! ยิ่งมายิ่งแย่
 • 樓 (樓) [lóu] ตึก,อาคาร –> 大樓 [dàlóu] อาคารสูง, 樓梯 [lóutī] บันได, 二樓 [èrlóu] ชั้นสอง เช่น 洗手間在二樓 。 ห้องน้ำอยู่ชั้น2 , 樓層 [lóucéng] ชั้นบน, 樓房 [lóufáng] อาคารตึก
 • 摟 (摟) [lǒu] โอบกอด –> 摟抱 [lǒubào] โอบกอด(embrace), 摟腰 [ lǒuyāo] กอดเอว , 摟脖子 [lǒubózi] กอดคอ
 • 陋 [lòu] อัปลักษณ์ –> 醜陋 [chǒulòu] อัปลักษณ์
 • 漏 [lòu] รั่ว –> 漏斗 [lòudǒu] กรวย(funnel), 漏氣 [lòuqì] ก๊าซรั่ว, 漏電 [lòudiàn] ไฟรั่ว, 沙漏 [shālòu] นาฬิกาทราย
 • 蘆 [lu] ต้นไม้จำพวกอ้อหรือกก –> 葫蘆 [húlu] น้ำเต้า
 • 廬 (廬) [lú] กระท่อม(cottage) –> 茅廬 [máolú] กระท่อมหลังคาใบจาก, 廬山 [lúshān] เขาหลูซาน
 • 爐 (爐) [lú] เตา –> 微波爐 [wēibōlú] เตาไมโครเวฟ, 烤爐 [kǎolú] เตาอบ, 鍋爐 [guōlú] หม้อน้ำ(Boiler)
 • 鱸 (鱸) [lú] –> 鱸魚 [lúyú] ปลากระพง
 • 魯 [lǔ] –> 秘魯 [Bìlǔ] เปรู(Peru)
 • 路 [lù] ถนน, ทาง –> 迷路 [mílù] หลงทาง, 岔路 [chàlù] ทางแยก, 路線 [lùxiàn] เส้นทาง, 錯路 [cuòlù] ผิดทาง, 十字路口 [shízìlùkǒu] สี่แยก, 丁字街 สามแยก
 • 錄 (錄) [lù] บันทึก –> 錄取 [lùqǔ] การรับเข้า(admit)/พิจารณารับ, 錄像 [lùxiàng] บันทึกภาพ, 錄音 [lùyīn] บันทึกเสียง, 錄音機 [lùyīnjī] เครื่องบันทึกเสียง
 • 旅 [lǚ] เดินทาง, ทัศนาจร –> 旅途 [lǚtú] การเดินทาง, 旅行 [lǚxíng] ท่องเที่ยว(อกรรมกริยา) เช่น 我們去旅行吧。 พวกเราไปเที่ยวกันเถอะ, 旅行社 [lǚxíngshè] บริษัททัวร์, 旅遊 [lǚyóu] ท่องเที่ยว เช่น 我們一起去旅遊吧。 พวกเราไปท่องเที่ยวด้วยกันเถอะ, 遊覽 [yóulǎn] เที่ยวชม(สกรรมกริยา) เช่น 我們遊覽了曼谷。 พวกเราไปเที่ยวชมกรุงเทพฯแล้ว
 • 縷 (縷) [lǚ] ด้าย, ละเอียด, ปอย(ลักษณะนาม) –> 一縷煙 [yìlǚyān] เปลวควัน, 縷縷 [lǚlǚ] ต่อเนื่องกัน
 • 鋁 (鋁) [lǚ] อลูมิเนียม –> 鋁合金 [lǚhéjīn] อลูมิเนียมอัลลอยด์(aluminium alloy)
 • 綠 (綠) [lǜ] สีเขียว –> 綠茶 [lǜchá] ชาเขียว(green tea)
 • 濾 (濾) [lǜ] กรอง(filter) –> 過濾器 [guòlǜqì] ไส้กรอง, 空氣過濾器 [kōngqìguòlǜqì] ไส้กรองอากาศ
 • 慮 [lǜ] พิจารณา –> 考慮 [kǎolǜ] พิจารณา, 疑慮 [yílǜ] สงสัย หวาดระแวง
 • 率 [lǜ] อัตรา –> 匯率 [huìlǜ] อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา, 效率 [xiàolǜ] ประสิทธิภาพ
 • 律 [lǜ] กฎหมาย –> 旋律 [xuánlǜ] ท่วงทำนองเพลง(melody), 律師 [lǜshī] ทนายความ
 • 卵 [luǎn] เซลล์ไข่ (ovum) –> 卵巢 [luǎncháo] รังไข่
 • 亂 (亂) [luàn] ยุ่งเหยิง –> 雜亂 [záluàn] ยุ่งเหยิง, 亂七八糟 [luànqībāzāo] สับสนวุ่นวาย, 亂來 [luànlái] ทำงี่เง่า/ซี้ซั้วทำ
  亂說 [luànshuō] ซี้ซั้วพูด/พูดส่งเดช
 • 輪 (輪) [lún] ล้อ, หมุนเวียน –> 輪迴 [lúnhuí] วัฏจักร, 三輪車 [sānlúnchē] รถสามล้อ, 輪流 [lúnliú] หมุนเวียนกัน
 • 倫 (倫) [lún] ลำดับ,ขั้นตอน –> 倫敦 [lúndūn] ลอนดอน, 倫次 [lúncì] ลำดับขั้นตอน, 倫理 [lúnlǐ] จริยธรรม
 • 論 (論) [lùn] ทฤษฎี, พิจารณา –> 論語 [lúnyǔ] คัมภีร์หลุนอวี่ของท่านขงจื้อ, 論文 [lùnwén] วิทยานิพนธ์, 論壇 [lùntán] เวทีการอภิปราย, 社論 [shèlùn] บทนำ
 • 啰 (囉) [luō] –> 啰嗦 [luōsuō] จู้จี้ จุกจิก
 • 羅(羅) [luó] ตาข่ายจับนก –> 阿羅漢 [āluóhàn] พระอรหันต์, 羅漢 [luóhàn] พระอรหันต์, 羅盤 [luópán] เข็มทิศ
 • 蘿(蘿) [luó] พืชไม้เลื้อย –> 蘿蔔 [luóbo] หัวผักกาด, 菠蘿 [bōluó] สับปะรด
 • 邏(邏) [luó] ลาดตระเวน –> 邏輯 [luójí] ตรรกะ
 • 螺 [luó] หอย –> 螺絲刀 [luósīdāo] ไขควง,海螺 [hǎiluó] หอยสังข์, 田螺 [tiánluó] หอยโข่ง, 螺栓[luóshuān] น๊อตตัวผู้, 螺母 [luómǔ] น๊อตตัวเมีย, 螺釘 [luódīng] สกรู, 螺絲 [luósī] สกรู
 • 裸(躶) [luǒ] เปลือย –> 裸體 [luǒtǐ] เปลือยตัว
 • 落 [luò]* ตก –> 落日 [luòrì] ตะวันตก, 落後 [luòhòu] ล้าหลัง, 角落 [jiǎoluò] มุม(corner),下落 [xiàluò] เบาะแส เช่น 尋找盜車賊的下落 เสาะหาเบาะแสโจรขโมยรถยนต์, 下落不明 [xiàluò bùmíng] สาบสูญไร้ร่องรอย, 落地生根 [luòdìshēnggēn] ลงหลักปักฐาน
 • 洛 [luò] –> 洛陽 [luòyáng] นครลั่วหยาง(มณฑลเหอหนาน)
 • 絡 (絡) [luò] ลักษณะตาข่าย –> 聯絡 [liánluò] ติดต่อสื่อสาร, 網絡 [wǎngluò] เน็ตเวิรค์ โครงข่าย,
 • 駱 (駱) [luò] อูฐ, แซ่ลั่ว –> 駱駝 [luòtuo] อูฐ
 • 略 (畧) [lüè] ย่อๆ, โดยสังเขป –> 簡略 [jiǎnlüè] ย่อๆ , 略懂 [lüèdǒng] พอเข้าใจ, 略語 [lüèyǔ] คำย่อ, 略略 [lüèlüè] นิดเดียว, 略知一二 [lüèzhīyī’èr] รู้เพียงเล็กน้อย/รู้แบบงูๆปลาๆ

——————————————————————————————

….จะทยอยอัพเดทให้เรื่อยๆ นะครับ

ต่อ…เปิดโลกอักษรจีน 6000 ตัว ตอนที่4 [m-o]

Sorry, the comment form is closed at this time.

Click to listen highlighted text!