สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Aug 012015
 

เทคนิควิธีการตั้งคำถามในภาษาจีนค่ะ
1. เติมคำว่า “吗”(ไหม?) and “呢” (ล่ะ) ท้ายประโยคเพื่อตั้งคำถาม
เช่น

 • 你是老师吗?
  (Nǐ shì lǎo shī ma)
  คุณคือครูใช่ไหม?
 • 今天是星期一吗?
  (Jīn tiān shì xīng qī yī ma)
  วันนี้เป็นวันจันทร์ใช่ไหม?
 • 你干什么呢?
  (Nǐ gàn shén me ne?)
  คุณทำอะไรอยู่ล่ะ?
 • 我喜欢这本书,你觉得呢?
  (Wǒ xǐ huān zhè běn shū, nǐ jué de ne?)
  ฉันชอบหนังสือเล่มนี้ แล้วคุณล่ะคิดยังไง?

2. นอกจาก “吗” และ “呢” เราสามารถใช้คำว่า “好吗” หรือ “可以吗” ท้ายประโยค โดย “好吗” จะเป็นการถามเพื่อขอคำเสนอแนะ/ความคิดเห็นจากผู้อื่น(ดีไหม?) แต่ “可以吗” จะเป็นการถามเพื่อขออนุญาต(ได้ไหม?)
เช่น

 • 我们明天一起去长城,好吗?
  (Wǒ men míng tiān yì qǐ qù cháng chéng, hǎo ma?)
  พรุ่งนี้พวกเราไปกำแพงเมืองจีนด้วยกัน ,ดีไหม?
 • 借我一下你的笔,可以吗?
  (Jiè wǒ yí xià nǐ de bǐ,kě yǐ ma?)
  ฉันขอยืมปากกาของเธอหน่อย, ได้ไหม?

3.ใช้สรรพนามคำถามในภาษาจีนทั่วๆไป

“什么” =อะไร?
“怎么” =อย่างไร?
“哪里” =ที่ไหน?
“谁” = ใคร
“为什么” =เพราะอะไร?
เช่น

 • 你想吃什么?
  (Nǐ xiǎng chī shén me?)
  คุณอยากทานอะไร?
 • 你叫什么名字?
  (Nǐ jiào shén me míng zi?)
  คุณชื่ออะไร?
 • 去故宫怎么走?
  (Qù gù gōng zěn me zǒu?)
  ไปพระราชวังกู้กง ไปอย่างไร?
 • 这道题怎么做?
  (Zhè dào tí zěn me zuò?)
  คำถามข้อนี้ทำยังไง?
 • 哪里能买到汉语词典?
  (Nǎ lǐ néng mǎi dào hàn yǔ cí diǎn?)
  จะซื้อพจนานุกรมจีนได้ที่ไหน?
 • 你要去哪里?
  (Nǐ yào qù nǎ lǐ?)
  คุณจะไปไหน?
 • 他是谁?
  (Tā shì shuí?)
  เขาคือใคร?
 • 谁是美国人?
  (Shuí shì měi guó rén?)
  ใครคือคนอเมริกา?
 • 他为什么没来?
  (Tā wèi shén me méi lái?)
  ทำไมเขาถึงไม่มา?

4. ถ้าต้องการถามจำนวน ให้ใช้ “几”, “多少”

 • 这件衣服多少钱?
  (Zhè jiàn yī fu duō shǎo qián?)
  เสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่?
 • 现在几点了?
  (Xiàn zài jǐ diǎn le?)
  ตอนนี้กี่โมงแล้ว?
 • 你要几个苹果?
  ( Nǐ yào jǐ gè píng guǒ)
  คุณต้องการแอ๊ปเปิ้ลกี่ลูก?

5. การถามโดยใช้ 不 ทำได้โดยการวาง 不 ไว้ตรงกลางระหว่างคำกริยา (เป็นการถามยืนยัน)

 • 你是不是医生?
  ( Nǐ shì bú shì yī shēng?)
  คุณเป็นหมอใช่หรือไม่?(ใช่หรือไม่ใช่)
 • 小明吃不吃香蕉?
  (Xiǎo míng chī bù chī xiāng jiāo)
  เสี่ยวหมิงกินกล้วยหรือไม่? (กินหรือไม่กิน)
 • 妈妈看不看电视?
  (Mā ma kàn bú kàn diàn shì?)
  แม่ดูโทรทัศน์หรือไม่?(ดูหรือไม่ดู)

6. เราสามารถใช้คำว่า “还是”(หรือว่า….) มาสร้างประโยคคำถามได้ด้วยการวางคำนี้ไว้ระหว่างส่วนที่ต้องการให้เลือก
เช่น

 • 你要吃中国菜还是吃美国菜?
  (Nǐ yào chī zhōng guó cài hái shì měi guó cài)
  คุณจะทานอาหารจีนหรือว่าอาหารอเมริกัน?
 • 这是梨还是苹果?
  (Zhè shì lí hái shì píng guǒ?)
  นี่คือสาลี่หรือว่าแอ๊ปเปิ้ล?
 • 你要喝热咖啡还是冰茶?
  (Nǐ yào hē rè kāfēi háishì bīng chá)
  เธอจะดื่มกาแฟร้อนหรือว่าชาเย็น?

ขอบคุณข้อมูลจาก Nawarat Aon

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!