สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jul 102015
 

หลากหลายความหมายของคำว่า 包 เปา bāo

1) ห่อ,หุ้มหรือเป็นห่อ เช่น

包餃子 bāo jiǎozi ห่อเกี๊ยว 包書皮 bāo shūpí ห่อปกหนังสือ 包裝 bāozhuāng บรรจุหีบห่อ 包裹 bāoguǒ ห่อพัสดุภัณฑ์

2) เหมา เช่น 包車 bāochē เหมารถ 包場 bāochǎng เหมารอบการแสดง 包辦 bāobàn เหมาทำ 包機 bāojī เหมาเช่าเครื่องบิน /เครื่องบินเหมาลำ 包工 bāogōng ผู้รับเหมา 承包商 chéngbāoshāng ผู้รับเหมา 承包 chéngbāo รับเหมา 包在我身上 bāo zài wǒ shēnshang ฉันเหมาเอง, ฉันจัดการให้เอง, ฉันรับผิดชอบเอง

3) รับประกัน/ประกัน /รับรอง เช่น

 • 包您滿意 bāo nǐ mǎnyì รับประกันคุณต้องพอใจ
 • 包修 bāo xiū ประกันซ่อม
 • 包換 bāo huàn ประกันเปลี่ยน
 • 包退 bāo tuì ประกันคืน
 • 包賠 bāopéi รับประกันจะชดใช้ค่าเสียหาย

4) กระเป๋า เช่น

 • 書包 shūbāo กระเป๋าหนังสือ
 • 錢包 qiánbāo กระเป๋าเงิน

5) แฝงไว้ ,รวมถึง เช่น

 • 包括 bāokuò รวมอยู่ในนั้น รวมถึง
 • 包含 bāohán แฝงไว้ในนั้น

6) กระโจม เช่น

 • 蒙古包 ménggǔbāo กระโจมมองโกล

7) ส่วนที่บวม/โน/ตุ่ม/ปูด เช่น

 • 我被蚊子咬了一個包。wǒ bèi wénzi yǎole yīgè bāo ฉันถูกยุงกัดจนเป็นตุ่ม

8) ล้อม เช่น

 • 包圍 bāowéi ล้อม

9) ซาลาเปา

 • 包子 bāozi ซาลาเปา
 • 叉燒包 chāshāobāo ซาลาเปาไส้หมูแดง

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!