สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Oct 122014
 

เทคนิคการจดจำตัวอักษรจีนค่ะ

หมวดโลหะ อักษรในหมวดนี้จะมีความหมายเกี่ยวกับโลหะชนิดต่างๆ ,ตารางธาตุเคมี (ถ้าธาตุใดเป็นโลหะจะมี 钅 เป็นอักษรนำหมวด (金字旁)

1) โลหะชนิดต่างๆ เช่น

 • 银子 yínzi โลหะเงิน
 • 铃 líng กระดิ่ง
 • 锅 guō หม้อ
 • 钥匙 yàoshi กุญแจ
 • 锁 suǒ แม่กุญแจ
 • 钱 qián เงิน
 • 铁链 tiě liàn โซ่เหล็ก
 • 不锈钢 bùxiùgāng สแตนเลส
 • 锉 cuò ตะไบ
 • 钉子 dīngzi ตะปู
 • 锤子 chuízi ค้อน
 • 锯 jù เลื่อย

2) ธาตุเคมี (ขอยกมาพอสังเขปค่ะ) เช่น

 • 镓 jiā แกลเลียม
 • 镉 gé แคดเมียม
 • 钙 gài แคลเซียม
 • 钴 gǔ โคบอลต์
 • 锡 xī ดีบุก
 • 铅 qiān ตะกั่ว
 • 铜 tóng ทองแดง
 • 铁 tiě เหล็ก
 • 锌 xīn สังกะสี

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!