สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 292011
 

สุดยอด พจนานุกรมจีน-อังกฤษ-จีน

有道桌面词典除了具备中英、英中、英英翻译功能外,创新的“网络释义”功能将各类新兴词汇和英文缩写收录其中,并就任一词条可提供多达30个网络例句参考,突破了传统词典的例句容量限制,结合了互联网在线词典和桌面词典的优势。

有道词典 3.3正式版 更新说明:

1.新增例句和网络释义发音功能。
2.屏幕取词兼容64位应用程序。
3.查询下拉框中提供更详细的查询历史。
4.补充了基本词条的变形词。
5.改进了划词兼容性。

有道词典主要的功能更新有:

新增日、韩、法多语种词典功能
屏幕取词中增加“有道指点”技术
网络释义和例句数量倍速扩容
增加例句查询界面,全面兼容Windows 7操作系统

词库离线安装:http://cidian.youdao.com/download/YoudaoDictLib.exe
有道词典3.3官方下载:http://cidian.youdao.com/download/YoudaoDict.exe
有道词典3.3本地增强版下载(29.79MB):http://cidian.youdao.com/download/YoudaoDictFull.exe

桌面【zhuōmiàn】 บนโต๊ะ
词典【cídiǎn】 พจนานุกรม
除了【chúle】 นอกจาก..
具备【jùbèi】 มีพร้อม
翻译【fānyì】 แปล
功能【gōngnéng】 ฟังก์ชั่น
创新【chuàngxīn】 แนวคิดใหม่
新兴【xīnxīng】 รูปแบบใหม่
词汇【cíhuì】 คำศัพท์
英文【yīngwén】 ภาษาอังกฤษ
缩写【suōxiě】 ตัวย่อ
收录【shōulù】 ว่าจ้าง, รวม, บันทึก
其中【qízhōng】 ในนั้น
就任【jiùrèn】 เข้าดำรงตำแหน่ง
提供【tígōng】 เสนอ
网络【wǎngluò】 โครงข่าย, เน็ตเวิร์ค
例句【lìjù】 ประโยคตัวอย่าง
参考【cānkǎo】 อ้างอิง
突破【tūpò】 ทะลุผ่าน, บุกทะลวง
传统【chuántǒng】 ประเพณี
容量【róngliàng】 ความจุ
限制【xiànzhì】 จำกัด
结合【jiéhé】 รวมกัน
互联网【hùliánwǎng】 อินเตอร์เน็ต
优势【yōushì】 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
正式【zhèngshì】 เป็นทางการ
更新【gēngxīn】 ใหม่เอี่ยม
说明【shuōmíng】 อธิบาย
屏幕【píngmù】 หน้าจอ
兼容【jiānróng】 (อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์) เข้ากันได้ หรือ compatible
应用【yìngyòng】 ประยุกต์ใช้
程序【chéngxù】 กระบวนการ
查询【cháxún】 สอบถาม
详细【xiángxì】 รายละเอียด
历史【lìshǐ】 ประวัติศาสตร์
补充【bǔchōng】 เสริม
基本【jīběn】 พื้นฐาน
变形【biànxíng】 เปลี่ยนรูป
改进【gǎijìn】 แก้ไขให้ดีขึ้น
兼容性【jiānróngxìng】ความเข้ากันได้ (compatibility)
主要【zhǔyào】 หลัก
增加【zēngjiā】 เพิ่ม
指点【zhǐdiǎn】 ชี้แนะ,ให้คำแนะนำ
数量【shùliàng】 จำนวน
界面【jièmiàn】 การเชื่อมต่อ (interface)
全面【quánmiàn】 ทั้งหมด
操作系统【cāozuòxìtǒng】 ระบบปฎิบัติการ (operating system)
安装【ānzhuāng】 ติดตั้ง
词典【cídiǎn】 พจนานุกรม
官方【guānfāng】 ทางราชการ
下载【xiàzài】 ดาว์นโหลด
本地【běndì】 ท้องถิ่น
增强【zēngqiáng】 เสริมให้แข็งแกร่ง

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!