สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Aug 022015
 

สำนวนจีนน่ารู้ค่ะ
百闻不如一见
bǎi wén bùrú yí jiàn
แปลตรงตัวคือ ได้ยินร้อยครั้งไม่เท่ากับเห็นด้วยตาครั้งเดียว
ซึ่งสำนวนนี้คนไทยเราพูดว่า ” สิบปากว่าไม่เท่ากับตาเห็น” นั่นเองค่ะ

อธิบาย
百 = ร้อย
闻 = ได้ยิน /ได้ฟัง (ถ้าเติมจำนวนร้อย(百) ไปข้างหน้าเป็น 百闻 จะหมายถึง การได้ยินได้ฟังมามาก)
不 = ไม่
如 = เหมือน
一 = หนึ่ง
见 = เห็น (มาจากคำว่า 亲眼见 qīn yǎn jiàn ที่แปลว่าเห็นด้วยตาตนเอง)

ตัวอย่างประโยค
百闻不如一见,你最好亲自去看一看。
bǎi wén bùrú yí jiàn, nǐ zuì hǎo qīnzì qù kàn yi kàn
สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะ ทางที่ดีที่สุดคือ เธอควรจะไปดูด้วยตัวเองสักหน่อย

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!