สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Aug 012015
 

สำนวนจีนน่ารู้ค่ะ

以眼还眼,以牙还牙
yǐ yǎn huán yǎn, yǐ yá huán yá
แปลตรงตัวคือ “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน”
(การแก้แค้นฝ่ายตรงข้าม โดยการใช้วิธีเดียวกันกับที่ถูกกระทำ)
อธิบายศัพท์
以 = ใช้
眼 = ตา
还 มาจาก 还击 huánjī =ตอบโต้
牙 = ฟัน

ตัวอย่างประโยค
我要以眼还眼,以牙还牙向他报复。
wǒ yào yǐ yǎn huán yǎn, yǐ yá huán yá xiàng tā bàofù.
ฉันจะใช้วิธีตาต่อตา ฟันต่อฟันในการแก้แค้นเขา
(ข้อควรระวัง 还 ในสำนวนนี้ต้องออกเสียงว่า “huán” ไม่ใช่ “hái” ค่ะ )

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!