สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Nov 252013
 

ศิลปะในแบบต่างๆค่ะ^______^

  • 哥特式艺术 gētèshìyìshù ศิลปะกอธิค
  • 表演艺术 biǎoyǎnyìshù ศิลปะการแสดง
  • 文艺复兴艺术 wényìfùxīngyìshù ศิลปะเรอเนสซองซ์
  • 巴洛克艺术 bāluòkèyìshù ศิลปะบารอก
  • 罗马式艺术 ,罗马式美术 luómǎshìyìshù ,luómǎshìměishù ศิลปะโรมาเนสก์
  • 武术 wǔshù ศิลปะการป้องกันตัว
  • 拜占庭艺术 bàizhāntíngyìshù ศิลปะไบแซนไทน์
  • 应用艺术 yìngyòngyìshù ศิลปะประยุกต์
  • 手工艺品 shǒugōngyìpǐn ศิลปหัตถกรรม

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!