สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Oct 302014
 

ศัพท์เกี่ยวกับ social network ค่ะ

 • 脸书 [Liǎn shū] Facebook
 • 连我 [Lián] wǒ line
 • 推特 [Tuī tè] Twitter
 • 谷歌 [Gǔgē] google
 • 谷歌加 [Gǔgē jiā] google+
 • 维基百科 [Wéijī bǎikē] Wikipedia
 • 邻客音 [Lín kè yīn] LinkedIn
 • 四方 [Sìfāng] four square
 • 品趣志 [Pǐn qù zhì] Pinterest
 • 我们心吧 [Wǒmen xīn ba] We heart it
 • 汤博乐 [Tāng bó lè] Tumblr
 • 苹果手机 [Píngguǒ shǒujī]  iphone
 • 智能手机 [Zhìnéng shǒujī] smartphone
 • 电子邮件 [Diànzǐ yóujiàn] e-mail
 • 平板电脑 [Píngbǎn diànnǎo] แท็ปเล็ต
 • 微信 [wēixìn] we chat

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!