สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jul 302013
 

化 [huà]  สรรพสิ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา (化就是事物的变化和发展)

 • 变化 [biànhuà] เปลี่ยนแปลง –> 气候变化问题 ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • 转化 [zhuǎnhuà] เปลี่ยนเป็น  –> 食物能转化成能量 สามารถเปลี่ยนเป็นเป็นพลังงาน
 • 使…变化 [shǐ…..biànhuà]  ทำให้เปลี่ยนแปลง –> 这本书使我的看法起了变化。หนังสือเล่มนี้ทำให้มุมมองของฉันเกิดการเปลี่ยนแปลง
 • 消化 [xiāohuà] ย่อย (digest)  –> 消化系统 [xiāohuà xìtǒng]  ระบบการย่อย
 • 沙漠化 [shāmòhuà] กลายเป็นทะเลทราย –> 为什么我们无法阻止土地沙漠化 ทำไมเราไม่สามารถหยุดยั้งให้แผ่นดินกลายเป็นทะเลทราย
 • 退化 [tuìhuà] เกิดการเสื่อมถอย –> 研究指肥胖者患椎间盘退化高  [yánjiūzhǐ féipàngzhě huàn chuíjiānpán tuìhuàgāo] นักวิจัยชี้ให้เห็นว่าคนที่อ้วนจะมีโอกาสทุกข์ทรมานกับโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมสูง ; 椎间盘疾病 โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม
 • 腐化 [fǔhuà] ทำให้เสื่อมโทรม –> 腐化的生活 ชีวิตที่เสื่อมโทรม
 • 膨化 [pénghuà] ทำให้ขยายตัว –> 膨化食品 [pénghuàshípǐn] อาหารอบกรอบ/ขนมอบกรอบ
 • 醇化 [chúnhuà] ทำให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง
 • 进化 [jìnhuà] วิวัฒนาการ  –> 人类的进化 [rénlèide jìnhuà] วิวัฒนาการของมนุษย์
 • 进化论 [jìnhuàlùn] ทฤษฎีว่าด้วยการวิวัฒนาการ
 • 化解 [huàjiě] แก้ไข/คลี่คลาย –> 风水化解法 วิธีแก้ฮวงจุ้ย , 门口正对楼梯风水化解法 วิธีแก้ฮวงจุ้ยเมื่อประตูอยู่ตรงกับบันได
 • 弱化 [ruòhuà] อ่อนลง –> 为了防治骨软化,我们应该多服用一些乳酸钙。เพื่อเป็นการป้องกันและรักษากระดูกเสื่อม พวกเราควรจะจะรับประทานแคลเซี่ยมแลคเตทบ้าง ; 乳酸钙 [rǔsuāngài] แคลเซี่ยมแลคเตท
 • 强化 [qiánghuò] ทำให้เข้มแข็ง(strengthen) –> 强化训练 การฝึกอบรมอย่างเข้มข้น
 • 硬化 [yìnghuà] ทำให้แข็ง –> 肝硬化 โรคตับแข็ง, 脑动脉硬化症  โรคหลอดเลือดสมองแข็งตัว
 • 肝硬化 [gānyìnghuà] โรคตับแข็ง –> 肝硬化症状 [gānyìnghuà zhèngzhuàng] อาการโรคตับแข็ง
 • 化身 [huàshēn] เปลี่ยนร่าง/แปลงร่าง –> 我是魔鬼的化身 ฉันคือปีศาจแปลงร่างมา
 • 分化 [fēnhuà] แยกออก/แบ่งแยกออกมา –> 细胞分化 [xìbāo fēnhuà] แบ่งแยกเซลล์
 • 化石 [huàshí] หินที่เกิดจากซากพืชและซากสัตว์/ฟอสซิล –> 这块化石是古人类的头盖骨。 ฟอสซิลนี้เป็นกะโหลกศีรษะมนุษย์โบราณ
 • 恶化 [èhuà] สถานการณ์เลวร้ายลง –> 持续恶化 สถานการณ์เลวร้ายลงอย่างต่อเนื่อง
 • 化冻 [huàdòng] ละลายน้ำแข็ง –> 化冻肉不能用热水 ละลายน้ำแข็งเนื้อที่แช่แข็งไม่ควรใช้น้ำร้อน
 • 化名 [huàmíng] นามแฝง  –> 用化名 ใช้นามแฝง ,我用化名写侦探小说 ผมใช้นามแฝงในการเขียนนิยายนักสืบ
 • 孵化 [fūhuà] การฟัก –> 孵化机 เครื่องฟักไข่
 • 工业化 [gōngyèhuà] การทำให้ประเทศกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรม (industrialization)
 • 化纤 [huàxiān] เส้นใยสังเคราะห์ (化学纤维) –> 化纤毛毯  ผ้าห่มใยสังเคราะห์, 化纤枕头 หมอนใยสังเคราะห์
 • 数字化 [shùzìhuà] เป็นแบบตัวเลข/แบบดิจิตอล(digitize) –> 数字化时代 ยุคดิจิตอล
 • 现代化 [xiàndàihuà] แบบทันสมัย –> 现代化科技 เทคโนโลยีที่ทันสมัย, 现代化养猪场 ฟาร์มเลี้ยงหมูที่ทันสมัย
 • 自动化 [zìdònghuà] แบบอัตโนมัติ –> 自动化系统 ระบบอัตโนมัติ
 • 煤化  [méihuà] การกลายเป็นถ่านหิน
 • 化除 [huàchú] กำจัด –> 化除皱 [huàchúzhòu] กำจัดริ้วรอย
 • 化痰 [huàtán] ลดเสมหะ (to reduce phlegm) –> 多吃罗汉果能润肺化痰  รับประทานหล่อฮังก๊วย(ผลอรหันต์)มากๆ จะช่วยบำรุงปอดและลดเสมหะ

เกี่ยวกับการแต่งหน้า (化妆)

 • 化妆  [huàzhuāng] แต่งหน้า (make oneself up) –> 教你如何化妆视频  วิดีโอสอนวิธีการแต่งหน้า
 • 化妆品 [huàzhuāngpǐn] เครื่องสำอาง –> 去香港买什么化妆品好呢? ไปฮ่องกงซื้อเครื่องสำอางอะไรดี
 • 美化 [měihuà] ทำให้สวยงาม –> 图片美化软件  โปรแกรมสำหรับตกแต่งรูป

เกี่ยวกับเคมี (化学)

 • 化学  [huàxué] วิชาเคมี (chemistry)
 • 化学品 [huà​xué​pǐn​] วัตถุเคมี/สารเคมี
 • 理化 [lǐhuà]   ฟิสิกส์และเคมี (physics and chemistry)
 • 融化 [róng​huà​] ละลาย (to melt)
 • 熔化 [rónghuà] ละลาย (ด้วยความร้อน)
 • 溶化 [rónghuà]  ละลาย(ด้วยน้ำ) ; 固体遇水后解散
 • 汽化 [qìhuà] กลายเป็นไอน้ำ
 • 液化气 [yèhuàqì] ก๊าซเหลว(liquid gas) –> 石油液化气 [shíyóu yèhuàqì] ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 • 氧化 [yǎnghuà] ออกซิเดชัน (oxidize)
 • 氧化物 [yǎnghuàwù] ออกไซด์ (oxide)
 • 化学方程式  [huàxué fāngchéngshì] สมการเคมี (chemical equation)
 • 化学元素 [huàxué yuánsù] องค์ประกอบทางเคมี (chemical element)
 • 化合物 [huàhéwù] สารประสมทางเคมี (chemical compound)
 • 化学仪器 [huàxué yíqì] อุปกรณ์เคมี
 • 化验 [huà​yàn] การทดลองทางเคมี (化学实验)
 • 化学变化 [huàxué biànhuà] การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
 • 化学反应  [huàxué fǎnyìng] ปฎิกิริยาทางเคมี (chemical reaction )
 • 化工 [huàgōng] อุตสาหกรรมเคมี (化学工业)
 • 化学武器 [huà​xué​wǔ​qì] อาวุธเคมี (chemical weapon)
 • 化战 [huàzhàn] สงครามทางเคมี (化学战争)
 • 化疗 [huàliáo] เคมีบำบัด (化学疗法)
 • 化肥 [huàféi] ปุ๋ยเคมี (化学肥料)
 • 化工厂 [huàgōngchǎng] วิศวกรรมเคมี (化学工程)

เกี่ยวกับความตาย

 • 坐化 [zuòhuà] มรณะภาพในท่านั่งสมาธิ (to pass away in a sitting posture)
 • 羽化 [yǔ​huà​]  สำเร็จเป็นเซียน ;道教称成仙。也婉指人死:羽化而登仙。

การเผาเป็นธุลี (烧成灰烬) ; 灰烬 [huī​jìn​] ขี้เถ้า (ashes)

 • 火化 [huǒhuà]  ฌาปนกิจ/เผาศพ
 • 焚化 [fénhuà]  การเผา

เกี่ยวกับพุทธศาสนา

 • 化缘 [huàyuán] บิณฑบาตร ;僧尼或道士向人求布施。
 • 化斋 [huàzhāi]  บิณฑบาตตามบ้าน ;僧道挨门乞讨饭食。也说打斋、打斋饭。; 挨门 [āi​mén​]  from door to door

เกี่ยวกับขนบทำเนียม(风俗习惯)

 • 文化 [wénhuà] วัฒนธรรม
 • 文化馆 [wénhuàguǎn] ศูนย์วัฒนธรรม
 • 有伤风化 [yǒushāngfēnghuà] ทำลายศีลธรรมอันดีงาม

เกี่ยวกับเครื่องยนต์/เครื่องจักร

 • 机械化 [jīxièhuà] เป็นเครื่องจักรกล –> 农业机械化发展 [nóngyè jīxièhuà fāzhǎn] การพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตร
 • 化油器  [huàyóuqì] คาบูเรเตอร์ (มีหน้าที่ผสมน้ำมันกับอากาศเข้าด้วยกัน มีใช้ในเครื่องยนต์รุ่นเก่าที่ไม่ใช่หัวฉีด)
 • 双汽化器 [shuāngqì huàqì] คาร์บูเรเตอร์แบบคู่ (dual carburetor)

เกี่ยวกับก๊าซ/สาร

 • 二氧化碳  [èryǎng huàtàn] ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 • 二氧化氮 [èryǎng huàdàn] ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
 • 二氧化硅 [èryǎng huàguī] ซิลิกอนไดออกไซด์ (silicon dioxide)
 • 二氧化硫  [èryǎng huàliú] โซเดียมไดออกไซด์
 • 氧化铝 [yǎnghuàlǚ[ อลูมิเนียมอ็อกไซด์

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!