สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Oct 112013
 

รังสีต่างๆในภาษาจีนค่ะ

  • 紅外線 hóngwàixiàn รังสีอินฟาเรด
  • 紫外線 zǐwàixiàn รังสีอุลตร้าไวโอเล็ต
  • 折射線 zhéshèxiàn รังสีหักเห
  • 宇宙射線 yǔzhòushèxiàn รังสีคอสมิก
  • 熱線 rèxiàn รังสีความร้อน
  • X射線 รังสีเอ็กซ์
  • 倍塔射線 bèitǎshèxiàn รังสีเบต้า
  • 原子射線 yuánzǐshèxiàn รังสีปรมาณู
  • 伽馬射線 gāmǎshèxiàn รังสีแกมมา
  • 阿爾法射線 Ā’ěrfǎ shèxiàn รังสีอัลฟา

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!