สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Oct 112013
 

รังสีต่างๆในภาษาจีนค่ะ

  • 红外线 hóngwàixiàn รังสีอินฟาเรด
  • 紫外线 zǐwàixiàn รังสีอุลตร้าไวโอเล็ต
  • 折射线 zhéshèxiàn รังสีหักเห
  • 宇宙射线 yǔzhòushèxiàn รังสีคอสมิก
  • 热线 rèxiàn รังสีความร้อน
  • X射线 รังสีเอ็กซ์
  • 倍塔射线 bèitǎshèxiàn รังสีเบต้า
  • 原子射线 yuánzǐshèxiàn รังสีปรมาณู
  • 伽马射线 gāmǎshèxiàn รังสีแกมมา
  • 阿尔法射线 Ā’ěrfǎ shèxiàn รังสีอัลฟา

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!