สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 042011
 

 • 车 [chē] รถ
 • 汽车 [qìchē] รถยนต์
 • 卡车 [kǎchē] รถบรรทุก
 • 小卡车 [xiǎokǎchē] รถปิคอัพ
 • 四轮驱动 [sìlúnqūdòng] รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)
 • 前轮驱动 [qiánlúnqūdòng] รถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้า
 • 轿车 [jiàochē] รถเก๋ง
 • 跑车 [pǎochē] รถสปอร์ท
 • 公共汽车 [gōnggòngqìchē] รถเมล์สาธารณะ
 • 长途汽车 [chángtúqìchē] รถบัส
 • 拖车 [tuōchē] รถเทรลเลอร์ (trailer)
 • 牵引车 [qiānyǐnchē] รถแทรกเตอร์
 • 挖掘机 [wājuéjī] รถขุดดิน
 • 搅拌车 [jiǎobànchē] รถผสมปูน
 • 垃圾车 [lājīchē] รถขยะ
 • 消防车 [xiāofángchē] รถดับเพลิง
 • 火车 [huǒchē] รถไฟ
 • 面包车 [miànbāochē] รถตู้
 • 货车 [huòchē] รถสินค้า
 • 挂车 [guàchē] รถพ่วง
 • 租车 [zūchē] รถเช่า
 • 出租车 [chūzūchē] รถแท็กซี่
 • 吉普车 [jípǔchē] รถจิ๊ป
 • 自行车 [zìxíngchē] รถจักรยาน
 • 摩托车 [mótuōchē] รถมอเตอร์ไซค์
 • 三轮车 [sānlúnchē] รถสามล้อ
 • 救护车 [jiùhùchē] รถพยาบาล
 • 急救车 [jíjiùchē] รถฉุกเฉิน, รถพยาบาล
 • 救火车 [jiùhuǒchē] รถดับเพลิง
 • 邮车 [yóuchē] รถไปรษณีย์
 • 警车 [jǐngchē] รถตำรวจ
 • 缆车 [lǎn​chē​]  กระเช้าไฟฟ้า (cable car)
 • 车牌 [chēpái ] ป้ายทะเบียนรถ
 • 新车牌 [xīnchēpái] รถป้ายแดง
 • 保险杠 [bǎoxiǎngàng] กันชน
 • 开车 [kāichē] ขับรถ
 • 一直开 [yīzhíkāi] ขับตรงไป
 • 倒车 [dàochē] ถอยรถ
 • 倒车(倒车) [dǎochē] ต่อรถ
 • 误车 [wùchē] ตกรถ –> 误了车
 • 误船 [wùchuán] ตกเรือ
 • 误机 [wùjī] ตกเครื่อง(บิน)
 • 交通 [jiāotōng] จราจร
 • 交通标志 [jiāotōngbiāozhì] เครื่องหมายจราจร
 • 交通规则 [jiāotōngguīzé] กฎจราจร
 • 指路牌 [zhǐlùpái] ป้ายบอกทาง
 • 驾驶 [jiàshǐ] ขับขี่
 • 学习架驶 [xuéxí jiàshǐ] เรียนขับรถ
 • 驾驶执照 [jiàshǐzhízhào] ใบอนุญาตขับขี่
 • 油门 [yóumén] คันเร่ง
 • 转速计 [zhuànsùjì] เกจวัดรอบเครื่อง
 • 里程表 [lǐchéngbiǎo] เกจวัดระยะทาง
 • 速度表 [sùdùbiǎo] เกจวัดความเร็ว
 • 加速踏板 [jiāsùtàbǎn] คันเร่ง –> 加速 [jiāsù] เร่งความเร็ว, 踏板[tàbǎn] แป้นเหยียบ
 • 空气过滤器 ไส้กรองอากาศ –> 空气[kōngqì] อากาศ, 过滤[guòlǜ] ใส้กรอง, 器[qì] อุปกรณ์
 • 天线 [tiānxiàn] สายอากาศ, เสาวิทยุ
 • 防冻剂 [fángdòngjì] น้ำยาหล่อเย็น
 • 电池 [diànchí] แบตเตอรี่
 • 离合器 [líhéqì] คลัชต์
 • 安全带 [ānquándài] เข็มขัดนิรภัย
 • 安全气囊 [ānquánqìnáng] ถุงลมนิรภัย
 • 自行车 [zìxíngchē] จักรยาน
 • 刹车 [shāchē] เบรก
 • 车闸 [chēzhá] เบรก , 手闸 เบรกมือ
 • 手刹车 [shǒushāchē] เบรกมือ
 • 脚刹车 [jiǎoshāchē] เบรกเท้า
 • 引擎 [yǐnqíng] เครื่องยนต์
 • 发动机 [fādòngjī] เครื่องยนต์
 • 开动 [kāidòng] สตาร์ทรถ
 • 换挡杆 [huàndǎnggān] คันเกียร์
 • 变速杆 [biànsùgǎn] เกียร์ (ใช้เปลี่ยนความเร็ว)
 • 挂挡 [guà​dǎng] เข้าเกียร์ (一挡 เกียร์หนึ่ง,二挡 เกียร์สอง)
 • 倒车挡  [dào​chē​dǎng] เกียร์ถอย (reverse gear)
 • 仪器 [ yíqì ] มิเตอร์
 • 天线 เสาอากาศ
 • 排气管 [páiqìguǎn] ท่อไอเสีย –> 排气 [páiqì] ไอเสีย, 管[guǎn] ท่อ
 • 头灯/前灯 [tóudēng/qiándēng] ไฟหน้ารถ
 • 尾灯 [wěidēng] ไฟท้าย
 • 左/右拐灯 [zuǒ/yòuguǎidēng] ไฟเลี้ยวซ้าย/ขวา (左 ซ้าย, 右 ขวา, 拐 เลี้ยว, 灯 ไฟ)
 • 转向 [zhuǎnxiàng] เลี้ยว
 • 转向灯 [zhuǎnxiàngdēng] ไฟเลี้ยว
 • 闪光灯 [shǎnguāngdēng] ไฟกระพริบ
 • 引擎盖 [yǐnqínggài] ฝากระโปรงหน้า –> 引擎 [yǐnqíng] เครื่องยนต์
 • 后车厢 [hòuchēxiāng] กระโปรงท้ายรถ
 • 喇叭[lǎba] แตร
 • 雨刷 [yǔshuā] ใบปัดน้ำฝน / 刮水器 [guāshuǐqì] ใบปัดน้ำฝน
 • 钥匙 [yàoshi] กุญแจ
 • 插座 [chāzuò] ปลั๊ก
 • 跨接电缆 [kuàjiē diànlǎn] สายพ่วงแบตเตอรี่ –>跨[kuà] ข้าม, 接[jiē] ต่อเชื่อม, 电缆 [diànlǎn] สายไฟ
 • 后视镜 [hòushìjìng] กระจกมองหลัง
 • 反光镜  fǎnguāngjìng กระจกสะท้อน (เพื่อให้เห็นรถในมุมอับ), กระจกมองหลัง
 • 左/右镜 [zuǒ/yòujìng]  กระจกมองข้างซ้าย/ขวา
 • 摩托车 [mótuōchē] จักรยานยนต์
 • 摩托[mótuō] มอเตอร์
 • 消声器 [xiāoshēngqì] ท่อเก็บเสียงไอเสีย –> 消声[xiāoshēng] กำจัดเสียง, 器[qì] อุปกรณ์
 • 滤油器 [lǜyóuqì] ใส้กรองน้ำมันเครื่อง –>滤[lǜ] กรอง, 油[yóu] น้ำมัน, 器[qì] อุปกรณ์
 • 机油 [jīyóu] น้ำมันเครื่อง
 • 润滑油 [rùn huá yóu] น้ำมันหล่อลื่น
 • 油压闸 [yóuyāzhá] น้ำมันเบรก
 • 皮卡汽车 [píkǎqìchē] รถบรรทุกปิ๊กอัพ –>皮[pí] หนัง ผิว ที่คลุม วัสดุผิวเรียบ, 卡[kǎ] บัตร กัก, 汽车[qìchē] รถยนต์
 • 备用轮胎 [bèiyònglúntāi] ยางอะไหล่(备用胎) –>备用[bèiyòng] สำรอง ทางเลือก, 轮胎[lúntāi] ยางรถ
 • 车轴 [chēzhóu] เพลารถ
 • 方向盘 [fāngxiàngpán] พวงมาลัย –> 方向[fāngxiàng] ทิศทาง, 盘[pán] ถาด วัตถุที่เหมือนถาด จาน
 • 水箱 [shuǐxiāng] กระป๋องน้ำพักน้ำ
 • 轮胎 [lúntāi] ยางรถ
 • 轮胎气 [lúntāiqì] ลมยาง
 • 行李箱 [xínglǐxiāng] ตู้ใส่ของ –> 行李[xínglǐ] กระเป๋าเดินทาง สัมภาระ, 箱[xiāng] หีบ กล่อง วัตถุที่เหมือนกล่อง
 • 加油站 [jiāyóuzhàn] ปั๊มน้ำมัน
 • 加油 [jiāyóu] เติมน้ำมัน
 • 柴油 [cháiyóu] น้ำมันดีเซล
 • 柴油机 [cháiyóujī] เครื่องยนต์ดีเซล
 • 汽油 [qìyóu] น้ำมันเบนซิน
 • 加满油箱 [jiāmǎnyóuxiāng] เติมเต็มถัง (油箱 ถังน้ำมัน)
 • 桥 สะพาน
 • 高架桥 [gāojiàqiao] สะพานข้าม, สะพานลอย
 • 掉头 [diàotóu] กลับรถ
 • 靠右 [kàoyòu] ชิดขวา
 • 铁路 [tiělù] ทางรถไฟ
 • 高速公路  [gāosùgōnglù] ทางด่วน (motorway) ;高速 ความเร็วสูง
 • 道路 [dàolù] ถนน
 • 单程路 [dānchénglù] เดินรถทางเดียว
 • 路边 [lùbiān] ริมถนน (roadside)
 • 环路 [huánlù] ถนนวงแหวน (ring road)
 • 人行横道 [rénxínghéngdào] ทางม้าลาย
 • 通行税 [tōngxíngshuì] ค่าผ่านทาง, โทลเวย์
 • 红绿灯,交通灯  [hónglǜdēng, jiāotōngdēng] สัญญาณไฟจราจร
 • 人行横道灯 [rénxínghéngdào dēng] สัญญาณไฟข้ามถนน
 • 车祸 [chēhuò] อุบัติเหตุบนถนน, อุบัติเหตุรถชนกัน
 • 发生意外 [fāshēng yìwài] เกิดอุบัติเหตุ
 • 撞车事故 [zhuàngchē shìgù] อุบัติเหตุรถชนกัน
 • 刮擦事故 [ guācā shìgù] อุบัติเหตุเฉี่ยวชนกัน
 • 追尾 [zhuīwěi] รถชนท้ายกัน
 • 追尾事故 [zhuīwěi shìgù] อุบัติเหตุรถชนท้ายกัน
 • 相撞 [xiāngzhuàng] ชนกัน
 • 两车相撞 [iǎngchē xiāngzhuàng] รถชนประสานงา
 • 超车 [chāo​chē] แซงรถ
 • 超车不成 [chāochē bùchéng] แซงไม่ได้ , แซงไม่พ้น
 • 火烧车事故 [ huǒshāochē shìgù] อุบัติเหตุไฟไหม้รถ
 • 高峰时段 [ gāofēng shíduàn] ชั่วโมงเร่งด่วน
 • 停车 [tíng​chē​] จอดรถ
 • 停车表 [ tíngchēbiǎo] มิเตอร์ที่่จอดรถ
 • 停车场 [tíng​chē​chǎng] ที่จอดรถ
 • 乘客 [chéng​kè​] ผู้โดยสาร (passenger)

ยังไม่หมดนะครับ จะอัปเดทให้เพิ่มเติมอีก

…ศัพท์ภาษาจีน : เครื่องหมายจราจรภาษาจีน[道路交通标志]

  One Response to “ศัพท์ภาษาจีน: 车 เกี่ยวกับรถ”

 1. เยี่ยมมาก ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันครับ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!