สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jul 232013
 
 • 桌上足球 [zhuōshàng zúqiú] โต๊ะฟุตบอล, โต๊ะโกล์
 • 桌球, 桌球台 [zhuō​qiú, zhuōqiútái] โต๊ะสนุกเกอร์
 • 乒乓桌 [pīngpāngzhuō] โต๊ะปิงปอง
 • 四方桌 [sìfāngzhuō] โต๊ะสี่เหลี่ยม
 • 圆桌 [ yuánzhuō] โต๊ะกลม
 • 梳妆台 [shūzhuāngtái] โต๊ะเครื่องเเป้ง
 • 办公桌 [bàngōngzhuōi] โต๊ะทำงาน/โต๊ะสำนักงาน
 • 电脑桌 [diànnǎozhuō] โต๊ะคอมพิวเตอร์
 • 饭桌,餐桌 [fànzhuō,cānzhuō] โต๊ะกินข้าว
 • 玻璃餐桌 [ bōlí cānzhuō] โต๊ะกินข้าวกระจก
 • 餐桌布,饭桌布  [cānzhuōbù, fànzhuōbù] ผ้าปูโต๊ะกินข้าว
 • 台布 [táibù] ผ้าปูโต๊ะ (tablecloth)
 • 客桌 [kèzhuō] โต๊ะรับแขก
 • 课桌 [ kèzhuō] โต๊ะเรียน ; 课桌椅 [kèzhuōyǐ] โต๊ะเก้าอี้เรียน
 • 供桌 , 佛桌 [gòngzhuō,fózhuō] โต๊ะบูชา
 • 桌脚 [zhuōjiǎo] ขาโต๊ะ
 • 桌脚垫 [zhuōjiǎodiàn]  ที่รองขาโต๊ะ
 • 服务台 [fúwùtái] เค้าเตอร์บริการ / เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
 • 设计桌 [shèjìzhuō]  โต๊ะเขียนแบบ
 • 折桌 [zhézhuō] โต๊ะพับ
 • 铸铝桌椅 [zhùlǚ zhuōyǐ] โต๊ะเก้าอี้อลูมิเนียมหล่อ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!