สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jun 272013
 
 • 精神科医生 [jīngshénkē yīshēng] จิตแพทย์ 
 • 眼科医生  [yǎnkē yīshēng] จักษุแพทย์ 
 • 儿科医生 [érkē yīshēng] กุมารแพทย์ 
 • 牙科医生 [yákē yīshēng] ทันตแพทย์ 
 • 中医医师  [zhōngyī yīshī] แพทย์แผนจีน 
 • 麻醉医生  [mázuì yīshēng] วิสัญญีแพทย์ 
 • 外科医生  [wàikē yīshēng] ศัลยแพทย์ 
 • 妇产科医生  [fùchǎn kē yīshēng] สูตินารีแพทย์ 
 • 内科医生  [nèikē yīshēng] อายุรแพทย์ 
 • 放射科医生  [fàngshè kē yīshēng] แพทย์รังสีวิทยา 
 • 神经科医生  [shénjīngkē yīshēng] แพทย์ทางสมองและเส้นประสาท 
 • 泌尿科医生  [mìniàokē yīshēng] แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินปัสสาวะ
 • 整形外科医生  [zhěngxíng wàikē yīshēng] แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง 
 • 皮肤科医生  [pífūkē yīshēng] แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง
 • 耳鼻喉医生  [bíhóu yīshēng] แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก 

แถมค่ะ

 • 得去看医生 [děi qùkàn yīshēng] ต้องไปพบแพทย์
 • 看医生 [kànyīshēng]  พบแพทย์ –> 来看医生 [lái kànyīshēng] มาพบแพทย์ , มาหาหมอ
 • 就诊 [jiùzhěn] เข้ารับการตรวจรักษา
 • 症状 [zhèngzhuàng] อาการ –> 都有什么症状 [dōu yǒushéme zhèngzhuàng] มีอาการอะไรบ้าง
 • 捂住 [wǔ​zhù] ปิดคลุม (ปิดปาก, ปิดจมูก) –> 咳嗽或打喷嚏时要用手捂住嘴巴 [késou huò dǎpēntìshí yàoyòngshǒu wǔzhù zuǐba] ขณะที่ไอหรือจาม ต้องเอามือปิดปาก
 • 捂住耳朵 [wǔzhù ěrduo] ปิดหู ; 捂住眼睛 ปิดตา
 • 无药可治 [wúyào kězhì] รักษาไม่หาย
 • 病历 [bìnglì] ประวัติผู้ป่วย (medical record) –> 我们这没有你的病历。 ที่นี่ไม่มีประวัติของผู้ป่วย
 • 个人信息 [gèrén xìnxī] ข้อมูลส่วนตัว –> 填写一下个人信息。 กรอกข้อมูลส่วนตัวหน่อย
 • 传唤 [chuán​huàn] เรียก, ออกหมายเรียก –> 等医生的传唤  [děngyīshēng de chuánhuàn] รอหมอเรียก
 • 听诊 [tīngzhěn] การตรวจร่างกายด้วยการฟังเสียง
 • 听诊器 [tīngzhěnqì] หูฟังของแพทย์ (ใช้ฟังเสียงการทำงานของอวัยวะ เช่น ปอด หัวใจ และท้อง ว่าเสียงการทำงานของอวัยวะนั้น ปกติหรือ ผิดปกติ เพื่อประกอบการการวินิจฉัย)
 • 体温计 [tǐwēnjì] ปรอทวัดไข้
 • B超 [B chāo] อัลตราซาวด์
 • 超声波诊断 [chāoshēngbōzhěnduàn] ตรวจวินิจฉัยด้วยอัลตราซาวด์
 • CT扫描 [CT sǎo miáo]  ซีทีสแกน (CT scanning)
 • MRI扫描  [MRI sǎomiáo] เอ็มอาร์ทีสแกน (磁共振 cígòngzhèn)
 • 心电图 [xīndiàntú] ภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • 心电图检查 [xīndiàntú jiǎnchá] ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • 康复理疗室 [kāngfùlǐliáo shì] ห้องกายภาพบำบัดฟื้นฟู
 • 加护病房 [jiāhù bìngfáng] ห้องICU
 • 产房 [chǎnfáng] ห้องคลอด
 • 急救室 [jíjiù shì] ห้องฉุกเฉิน
 • 病房 [bìngfáng] ห้องคนไข้
 • 会诊室 [huìzhěn shì] ห้องตรวจโรค
 • 手术室 [shǒushù shì] ห้องผ่าตัด
 • 保健室 [bǎojiàn shì] ห้องพยาบาล
 • 康复室 [kāngfù shì] ห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด
 • X 射线室  [X shèxiàn shì] ห้องเอกซเรย์
 • 拍X光片 [pāi X guāngpiàn] ถ่ายเอกซเรย์

…อ่านต่อศัพท์ภาษาจีน : โรคภัยไข้เจ็บ [病]
ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!