สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jul 192013
 

ศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับเรือค่ะ (ลักษณนามของเรือคือ 艘 sōu ,只 zhī=ลำ)

 • 商船 [shāngchuán] เรือพาณิชย์
 • 貨船 [huòchuán] เรือบรรทุกสินค้า
 • 油船 [yóuchuán] เรือน้ำมัน
 • 帆船 [fānchuán] เรือใบ
 • 遊艇 [yóutǐng] เรือยอชต์
 • 遊船 [yóuchuán] เรือยอชต์,เรือท่องเที่ยว
 • 汽艇 [qìtǐng] เรือยนต์, เรือที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ
 • 飛船 [fēichuán] อากาศยาน,เรือบิน, เรือเหาะ
 • 宇宙飛船 [yǔzhòufēi chuán]  ยานอวกาศ (飛船)
 • 太空船 [tàikōngchuán] ยานอวกาศ
 • 汽船 [qìchuán] เรือยนต์/เรือกลไฟที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ
 • 戰艦 [zhànjiàn] เรือรบ
 • 長尾船 [chángwěichuán] เรือหางยาว
 • 輪船 [lúnchuán] เรือกลไฟ
 • 客船 [kèchuán] เรือโดยสาร
 • 遠洋船 [yuǎnyángchuán] เรือเดินสมุทร
 • 獨木舟 [dúmùchuán] เรือโกลน
 • 潛水艇 [qiánshuǐtǐng] เรือดำน้ำ
 • 救生船 [jiùshēngchuán] เรือชูชีพ
 • 艦艇 [jiàntǐng] เรือรบ
 • 航母 [hángmǔ] เรือบรรทุกเครื่องบิน
 • 航空母艦 [hángkōng mǔjiàn] เรือบรรทุกเครื่องบิน (航母)
 • 舢板 [shānbǎn] เรือพายขนาดเล็ก
 • 渡船 [dùchuán] เรือข้ามฟาก
 • 渡輪 [dùlún] เรือยนต์ข้ามฟาก
 • 划艇 [huátǐng] เรือพาย
 • 拖船 [tuōchuán] เรือโยง

ศัพท์เพิ่มเติม

 • 上船 [shàngchuán] ลงเรือ
 • 上岸 [shàng’àn] ขึ้นฝั่ง
 • 暈船 [yùnchuán] เมาเรือ
 • 船長 [chuánzhǎng] กับตันเรือ
 • 航海 [hánghǎi] เดินเรือ
 • 航海家 [hánghǎijiā] นักเดินเรือ
 • 克里斯托弗·哥倫布 [Kèlǐsītuōfú·gēlúnbù] คริสโตเฟอร์โคลัมบัส(Christopher Columbus)  –> 克里斯托弗·哥倫布是意大利的著名航海家。คริสโตเฟอร์โคลัมบัสคือนักเดินเรือที่มีชื่อเสียงชาวอิตาลี่
 • 船期 [chuánqí] เวลาเดินเรือ
 • 裝船 [zhuāngchuá] ลำเลียงลงเรือ
 • 裝貨港 [zhuānghuò gǎng] ท่าเรือนำสินค้าลงเรือ
 • 航線 [hángxiàn] เส้นทางเดินเรือ
 • 目的港口 [mùdì gǎngkǒu] ท่าเรือปลายทาง
 • 海盜 [hǎidào] โจรสลัด
 • 傑克船長 [Jiékè chuánzhǎng] กัปตันแจ็ค –> 加勒比海盜中的傑克船長  กับตันแจ็คโจรสลัดแห่งแคริบเบียน(加勒比 [jiālèbǐ] แคริบเบียน)
 • 泰坦尼克號 [tàitǎnníkèhào] เรือไททานิค (Titanic)

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!