สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 112013
 

วันนี้เสนอคำว่า 禁区 อ่านว่า จิ้นชวี,jìnqū=เขตหวงห้าม
(禁 ห้าม 区 เขต แปลรวมๆคือ เขตห้าม/เขตหวงห้ามค่ะ )
例句:在禁区内要特别小心! zàijìnqūnèiyàotèbiéxiǎoxīn =ในเขตหวงห้าม ต้องระวังเป็นพิเศษ!
我们不能进入禁区. wǒmenbùnéngjìnrùjìnqū =พวกเราไม่สามารถเข้าไปในเขตหวงห้าม

เพิ่มเติมคำว่า 禁 อ่านได้สองเสียงคือ 1) จิน jīn , 2) จิ้น jìn ถ้าอ่านว่าจิ้น,jìn จะมีความหมายว่า ห้าม หรือ คุมขัง
เช่น “ห้าม”

 • 禁绝 jìnjué ห้ามเด็ดขาด
 • 禁令 jìnlìng คำสั่งห้าม
 • 禁售 jìnshòu ห้ามจำหน่าย
 • 禁书 jìnshū หนังสือต้องห้าม
 • 禁烟 jìnyān ห้ามสูบบุหรี่
 • 禁用 jìnyòng ห้ามใช้
 • 禁运 jìnyùn การห้ามส่งสินค้า
 • 禁止 jìnzhǐ ห้าม
 • 禁地 jìndì สถานที่ต้องห้าม
 • 禁忌 jìnjì ข้อต้องห้าม”คุมขัง,กักตัว
 • 禁闭 jìnbì กักตัว
 • 禁锢 jìngù คุมขัง

แต่ถ้าอ่านว่า จิน, jīn จะมีความหมายว่า ทนทาน/อดกลั้น

 • 禁不起 jīnbuqǐ ทนต่อ…ไม่ไหว
 • 禁不住 jīnbuzhù อดไม่ไหวที่จะ…,ทน…ไม่ไหว
 • 禁得起 jīndeqǐ ทนต่อ…ได้
 • 禁得住 jīndezhù ทน..ได้

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!