สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jul 172013
 

แบ่งปันความรู้ศัพท์จีนค่ะ(อุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ)

 • 骨折 [gǔzhé]  กระดูกหัก/กระดูกร้าว
 • 扭傷 [niǔshāng]  เคล็ด/แพลง
 • 蛇咬 [shéyǎo]  งูกัด
 • 溺水 [nìshuǐ] จมน้ำ
 • 跌倒 [diédǎo]  หกล้ม
 • 夾手 [jiāshǒu] หนีบมือ
 • 樓梯跌倒 [lóutī diédǎo] ตกบันได(從樓梯上摔倒)
 • 樹上跌下[shùshàng diēxià] ตกต้นไม้
 • 碰傷 [pèngshāng]  ช้ำ/ถลอก
 • 扭傷 [niǔshāng] เคล็ด,แพลง
 • 海嘯 [hǎixiào] คลื่นสึนามิ
 • 颱風 [táifēng]  ไต้ฝุ่น
 • 流血 [liúxuè]  เลือดออก
 • 頭破 [tóupò] หัวแตก
 • 骨折 [gǔzhé] กระดูกหัก
 • 腦震蕩 [nǎozhèndàng]  สมองถูกกระทบกระเทือน
 • 林火 [línhuǒ]  ไฟป่า
 • 饑荒 [jīhuang]  ภาวะขาดแคลนอาหาร
 • 洪水/水災 [hóngshuǐ/shuǐzāi]  น้ำท่วม
 • 山崩 [shānbēng]  แผ่นดินถล่ม
 • 地震 [dìzhèn]  แผ่นดินไหว
 • 火山噴發, 火山爆發 [huǒshānpēnfā, huǒshānbàofā] ภูเขาไฟระเบิด
 • 旱災 [hànzāi]  ภัยแล้ง
 • 季風,季候風 [jìfēng, jìhòufēng]  มรสุม
 • 暴風雨 [bàofēngyǔ]  พายุฝน
 • 雹暴 [báobào]  พายุลูกเห็บ
 • 昏迷,不省人事 [hūnmí, bùxǐng rénshì]  หมดสติ
 • 車禍 [chēhuò]  รถชน/อุบัติเหตุทางรถยนต์
 • 被車撞 [bèi chēzhuàng] ถูกรถชน
 • 割傷 [gēshāng] ถูกบาด
 • 被刀割傷 [bèidāo gēshāng]  ถูกมีดบาด
 • 火災 [huǒzāi]  ไฟไหม้/อัคคีภัย

ขอบคุณที่ติดตามค่ะ^_^,再見
ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!