สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
May 012011
 

好玩 [hǎowán] ขบขัน (amusing)
暗笑 [àn​xiào​] แอบยิ้ม (to laugh)
嘲 [cháo] หัวเราะเยาะ (to ridicule)
嘲笑 [cháoxiào] หัวเราะเยาะ (to jeer)
风趣 [fēngqù]​ อารมณ์ขัน (humor)
哈 [hā] หัวเราะ (laughter)
哈哈 [hāhā] ฮาฮา, เสียงหัวเราะ (laughing)
欢笑 [huānxiào] ยิ้มอย่างมีความสุข (to laugh happily)
讥 [jī] หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย (to ridicule)
讥笑 [jīxiào] หัวเราะเยาะ (to ridicule)
开玩笑 [kāiwánxiào] ล้อเล่น (to joke)
可笑 [kěxiào] ตลก,น่าขบขัน (funny)
搞笑 [gǎo​xiào] ตลก,น่าขบขัน (funny)
乐 [lè] หัวเราะ, ความสุข (to laugh,to be happy )
闹笑话 [nàoxiàohuà] บ้าบอคอแตก (made to look a fool)
闹着玩儿 [nàozhe wánr] ล้อเล่น (to joke)
趣事 [qù​​shì​​] เรื่องสนุก (an entertaining anecdote)
玩笑 [wánxiào] ล้อเล่น (joke)
笑话 [xiàohuà] ล้อเล่น (joke)
笑声 [xiàoshēng] เสียงหัวเราะ (laughter)
幽默 [yōumò] อารมณ์ขัน (humorous)
捉弄 [zhuō​nòng]​ ล้อเล่น (to tease)

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!