สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 292011
 

อักษรจีนเลียงเสียง

อักษรจีนเลียนเสียง หรือคำที่ยืมมาจากภาษาอื่น  โดยเป็นการยืมมาทั้งความหมายและเสียงอ่าน ภาษาจีนมีการยืมคำมาจากภาษาอื่นมากมาย ตั้งแต่ราชวงศ์ฮั่น ภาษาจีนก็เริ่มมีการยืมคำมาจากภาษาของชนกลุ่มน้อย หลังจากที่ศาสนาพุทธเผยแพร่เข้าสู่ประเทศจีน ก็เริ่มปรากฎคำยืมจากภาษาสันสกฤต เมื่อเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ คำยืมในภาษาจีนส่วนใหญ่มาจากภาษาตะวันตกและภาษาญี่ปุ่น

คำยืมต่าง ประเทศในภาษาจีนส่วนใหญ่ใช้การแปลทับเสียง(音译) การแปลทับเสียง หมายถึง การแปลคำของภาษาหนึ่งโดยใช้คำของอีกภาษาหนึ่งซึ่งมีเสียงเหมือนหรือใกล้ เคียงกัน การแปลเช่นนี้สะดวกและง่ายที่สุด เพราะไม่ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบและรูปแบบของคำ แค่แปลเสียงอ่านของคำออกมาก็พอ ดังนั้นเอกลักษณ์คำยืมของการแปลชนิดนี้จะเด่นชัดที่สุด เช่น

1. Brandy (บรั่นดี) แปลเป็น 白兰地 [bái lán dì]
2. Pingpong (ปิงปอง) แปลเป็น乒乓 [pīng pāng]
3. Nylon (ไนล่อน) แปลเป็น 尼龙 [ní lóng]
4. Soviet (โซเวียต) แปลเป็น 苏维埃 [sū wéi āi]
5. Sydney (ซิดนีย์) แปลเป็น 悉尼 [xī ní]
6. Chocolate (ช๊อกโกแล็ต) แปลเป็น 巧克力 [qiǎo kè lì]
7. Sofa (โซฟา) แปลเป็น 沙发 [shā fā]
8. Hacker (แฮ๊กเกอร์) แปลเป็น 黑客 [hēi kè]
9. Logic (ตรรกกะ) แปลเป็น 逻辑 [luó jí]
10. Radar (เรดาร์) แปลเป็น 雷达 [léi dá]
11. Pound (ปอนด์) แปลเป็น 磅 [bàng]
12. Copy (ก๊อปปี้) แปลเป็น 拷贝 [kǎo bèi]
13. Disco (ดิสโก้) แปลเป็น 迪斯科 [dī sī kē]
14. Bikini (บิกินี่) แปลเป็น 比基尼 [bǐ jī ní]
15. Microphone (ไมโครโฟน) แปลเป็น 麦克风 [mài kè fēng]
16. Motor (มอเตอร์) แปลเป็น 马达 [mǎ dá]
17. Cookie (คุ๊กกี้) แปลเป็น 曲奇 [qǔ qí]
18. Laser (เลเซอร์) แปลเป็น 镭射 [léi shè]

นอกจากนี้ยังมีการแปลทับเสียงพร้อมคำขยายความเพิ่ม(音译加注词) เช่น

1. Bar (บาร์เหล้า) แปลเป็น 酒吧 [jiǔ bā]
คำว่า酒หมายถึง เหล้า ซึ่งเป็นคำในภาษาจีน 吧เป็นคำแปลทับเสียงมาจากคำว่า bar

2. Marxism (ลัทธิมาร์กซิส) แปลเป็น 马克思主义 [mǎ kè sī zhǔ yì]
คำว่า主义หมายถึง ลัทธิ ซึ่งเป็นคำในภาษาจีน 马克思เป็นคำแปลทับเสียงมาจากคำว่า Marx

3. the Czar (พระเจ้าซาร์) แปลเป็น 沙皇 [shā huáng]
คำว่า皇หมายถึง พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นในภาษาจีน 沙 เป็นคำแปลทับเสียงมาจากคำว่า Czar

4. Jeep (รถจี๊บ) แปลเป็น 吉普车 [jí pǔ chē]
คำว่า车หมายถึง รถ ซึ่งเป็นคำในภาษาจีน 吉普เป็นคำแปลทับเสียงมาจากคำว่า Jeep

5. Rifle (ปืนไรเฟิล) แปลเป็น 来福枪 [lái fú qiāng]
คำว่า枪หมายถึง ปืน ซึ่งเป็นคำในภาษาจีน 来福เป็นคำแปลทับเสียงมาจากคำว่า Rifle

6. Motorcycle (รถมอเตอร์ไซค์) แปลเป็น 摩托车 [mó tuō chē]
คำว่า车หมายถึง รถ ซึ่งเป็นคำในภาษาจีน 摩托เป็นคำแปลทับเสียงมาจากคำว่า Motor

7. Salad oil (น้ำมันสลัด) แปลเป็น 色拉油 [sè lā yóu]
คำว่า油หมายถึง น้ำมัน ซึ่งเป็นคำในภาษาจีน 色拉เป็นคำแปลทับเสียงมาจากคำว่า Salad

เนื่องจากสังคมจีนโดยทั่วไปมีค่านิยมว่าคำยืมภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาตะวันตกฟังดู
ทัน สมัย คำยืมภาษาต่างประเทศจึงเป็นที่ยอมรับได้ง่ายในภาษาพูดโดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่น ส่งผลให้ภาษาจีนบางคำกำลังค่อย ๆ ถูกคำยืมภาษาต่างประเทศทดแทน เช่น คำว่า“袖珍”[xiù zhēn],“微型”[wēi xíng] ซึ่งหมายถึง ขนาดเล็ก ในภาษาพูดปัจจุบันนิยมใช้คำว่า“迷你”[mí nǐ](Mini)แทน หรือคำว่า “饼干” ซึ่งหมายถึง ขนมปังกรอบ นิยมใช้คำว่า“克力架”(Cracker)แทน ซึ่งถ้ายังเป็นเช่นนี้ต่อไปคงจะมีคำภาษาจีนที่ถูกคำยืมภาษาต่างประเทศทดแทน มากขึ้น

 

ตารางตัวอย่าง

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาัอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
penicillin 盘尼西林 pie card 卡片
neon 霓虹灯 nylon 尼龙 tyre (轮)胎
hula 呼啦圈 cartoon 卡通 smart 时髦
bungee 蹦极 marathon 马拉松 motor 马达
pudding 布丁 pizza 比萨饼 chocolate 巧克力
salad 沙拉 hamburger 汉堡包 sandwich 三明治
Internet 因特网 ballet 芭蕾舞 Cast 卡司
ice cream 冰激凌 clone 克隆技术 radar 雷达
tittup 踢踏舞 asprin 阿司匹林 vitamin 维他命
beer 啤酒 coffee 咖啡 sofa 沙发
poker 扑克牌 angel 安琪儿 show
jeep 吉普车 engine 引擎 romantic 罗曼蒂克
logic 逻辑 humor 幽默 model 模特
Romantic 罗曼蒂克 salon 沙龙 hysteria 歇斯底里
jazz 爵士乐 guitar 吉他 cool
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
mike 麦克风 party 派对 shock 休克
fan 粉丝 bus 巴士 taxi 的士
mini 迷你 hotdog 热狗 Coke 可乐
Sprite 雪碧 copy 拷贝 sauna 桑拿
gene 基因 blog 博客 boycott 杯葛
toast 吐司 mosaic 马赛克 shampoo 香波
AIDS 艾滋病 milk shake 奶昔 hacker 黑客
mummy 妈咪 mummy 木乃伊 bowling 保龄球
golf 高尔夫 bar 酒吧 carnival 嘉年华
a jar of   beer 扎啤 lemon 柠檬 disco 迪斯科
OPEC 欧佩克 TOEFL 托福 IELTS 雅思
bikini 比基尼 karting 卡丁车 Viagra 伟哥
T-shirt T恤衫 cheese 起司 Montage 蒙太奇
curry 咖喱 yog(h)urt 优格 cookie 曲奇
geometry 几何 club 俱乐部 system 系统
marathon 马拉松 fascist 法西斯 Nazi 纳粹
waterloo 滑铁卢 Snooker 斯诺克 puff 泡芙
Beatles 披头士 cigar 雪茄 jack (皮)夹克
heroin 海洛因 modern 摩登 laser 镭射
talk show 脱口秀 caffeine 咖啡因 nicotine 尼古丁
cocaine 可卡因 TNT 梯恩梯 koala 考拉
yo-yo 悠悠球 carbine 卡宾枪 utopia 乌托邦
UFO 幽浮 dozen (一)打 ton
morphine 吗啡 sax(phone) 萨克斯 brandy 白兰地
tank 坦克 Domino 多米诺(骨牌) sonar 声纳
bandage 绷带 vaseline 凡士林 barret 贝雷帽
soda 苏打 waltz 华尔兹 mango 芒果
DDVP 敌敌畏 DDT 滴滴涕 valve
tips 贴士 rifle 来复枪 cannon 加农炮
quinine 奎宁 tractor 拖拉机 totem 图腾
dahlia 大丽花 don meter
gram trust 托拉斯 syndicate 辛迪加
pump karat mile
hormone 荷尔蒙 whisky 威士忌 Olympics 奥林匹克
ammonia topology 拓扑学

 

อ้างอิงข้อมูลจาก : ดร.จุรี สุชนวนิช สาขาวิชาภาษาจีน

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!