สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Feb 122011
 

ส่วนหัวศรีษะ

 • 头 [tóu] ศรีษะ
 • 头发 [tóu fà] เส้นผม
 • 脑 [nǎo] สมอง
 • 头壳 [tóuké] หัวกะโหลก

ส่วนใบหน้า

 • 脸 [liǎn], 面容 [miànróng], 脸容หน้า,ใบหน้า
 • 面颊 [miànjiá] แก้ม
 • 太阳穴 [tàiyángxué] ขมับ
 • 眉毛 [méimáo] ขนคิ้ว
 • 下巴 [xiàbā] คาง
 • 酒窝 [jiǔwō] ลักยิ้ม
 • 胡子 [húzi] หนวดเครา
 • 胡须 [húxū] หนวดเครา
 • 脸,面 [liǎn,miàn] ใบหน้า
 • 前额 [qián é] หน้าผาก

ส่วนตา

 • 眼睛 [yǎnjīng] ตา
 • 睫毛 [jiémáo] ขนตา
 • 视神经 [shìshénjīng] ประสาทตา
 • 眼球,眼珠 [yǎnqiú, yǎnzhū] ลูกตา
 • 眼睑,眼皮 [yǎnjiǎn,yǎnpí] หนังตา

ส่วนหู

 • 耳朵 [ěrduǒ] หู
 • 耳根 [ěrgēn] กกหู
 • 耳膜 [ěrmó] แก้วหู
 • 内耳 [nèi ěr] ช่องในหู
 • 耳垂 [ěrchuí] ติ่งหู
 • 耳郭 [ěrguō] ใบหู

ส่วนคอ

 • 脖子 [bózi] ลำคอ
 • 喉咙 [hóulóng] คอหอย
 • 脖根 [bógēn] ต้นคอ
 • 喉结 [hóujié] ลูกกระเดือก

ส่วนจมูก

 • 鼻子 [bízi] จมูก
 • 鼻毛 [bímáo] ขนจมูก
 • 鼻梁 [bíliáng] ดั้งจมูก
 • 鼻腔 [bíqiāng] โพรงจมูก
 • 鼻孔 [bíkǒng] รูจมูก

ส่วนปาก

 • 嘴 [zuǐ] ปาก
 • 口腔 [kǒuqiāng] ช่องปาก
 • 上腭 [shàng è] เพดานปาก
 • 牙,齿 [yá,chǐ] ฟัน
 • 臼齿 [jiùchǐ] ฟันกราม
 • 犬齿 [quǎnchǐ] ฟันเขี้ยว
 • 犬齿 [quǎnchǐ] ฟันน้ำนม
 • 门牙 [ményá] ฟันหน้า
 • 嘴角 [zuǐjiǎo] มุมปาก
 • 嘴唇 [zuǐchún] ริมฝีปาก
 • 牙根 [yágēn] รากฟัน
 • 齿龈 [chǐyín] เหงือก
 • 舍 [shě] ลิ้น

ส่วนแขน-มือ

 • 手心 [shǒuxīn] กลางฝ่ามือ อุ้งมือ
 • 拳 [quán] กำปั้น
 • 臂弯 [bìwān] ข้อพับ
 • 手腕 [shǒuwàn] ข้อมือ
 • 臂肘 [bìzhǒu] ข้อศอก
 • 手臂 [shǒubì] แขน
 • 上臂 [shàngbì] ต้นแขน
 • 中指 [zhōngzhǐ] นิ้วกลาง
 • 小指 [xiǎozhǐ] นิ้วก้อย
 • 食指 [shízhǐ] นิ้วชี้
 • 无名指 [wúmíngzhǐ] นิ้วนาง
 • 手指 [shǒuzhǐ] นิ้วมือ
 • 拇指 [mǔzhǐ] นิ้วหัวแม่มือ
 • 指尖 [zhǐjiān] ปลายนิ้ว
 • 手掌 [shǒuzhǎng] ฝ่ามือ
 • 手 [shǒu] มือ
 • 右手 [yòushǒu] มือขวา
 • 左手 [zuǒshǒu] มือซ้าย
 • 手纹 [shǒuwén] ลายมือ
 • 指甲 [zhǐjiǎ] เล็บมือ
 • 生命线 [shēngmìngxiàn] เส้นชีวิต
 • 智慧线 [zhìhuìxiàn] เส้นสมอง
 • 感情线 [gǎnqíngxiàn] เส้นหัวใจ
 • 手背 [shǒubèi] หลังมือ
ส่วนลำตัว

 • 腋毛 [yèmáo] ขนรักแร้
 • 乳房 [rǔfáng] ทรวงอก
 • 肛门 [gāngmén] ทวารหนัก
 • 肚子 [dùzi] ท้อง
 • 小肚子 [xiǎodùzi] ท้องน้อย
 • 肩膀 [jiānbǎng] บ่า
 • 腋窝 [yèwō] รักแร้
 • 背部 [bèibù] ส่วนหลัง
 • 肚脐 [dùqí] สะดือ
 • 臀部 [túnbù] สะโพก
 • 脊背 [jíbèi] สันหลัง
 • 胸部 [xiōngbù] หน้าอก
 • 乳头 [rǔ tóu] หัวนม
 • 肩头 [jiāntóu] หัวไหล่
 • 腰 [yāo] เอว

ส่่วนเท้า

 • 腿 [tuǐ] ขา
 • 大腿 [dàtuǐ] ขาอ่อน
 • 脚趾 [jiáozhǐ] นิ้วเท้า
 • 小腿 [xiaotui]น่อง
 • 脚跟 [jiáogēn]ส้นเท้า
 • 膝盖 [xīgài] หัวเข่า
 • 脚/ 足 [jiăo/zú] เท้า

ส่วนที่เป็นกระดูก

 • 骨头 [gǔtou] กระดูก(bone)
 • 颅骨 [lúgǔ] กะโหลกศีรษะ(skull)
 • 顶骨 [dǐnggǔ] กระดูกข้างขม่อม
 • 额骨 [égǔ] กระดูกหน้าผาก
 • 颧骨[quángǔ] กระดูกโหนกแก้ม(cheekbone)
 • 颞骨 [niègǔ] กระดูกขมับ(temporal bone)
 • 鼻骨 [bígǔ] กระดูกจมูก
 • 上颌骨 [shànghégǔ]  กระดูกขากรรไกรบน
 • 下颌骨 [xiàhégǔ]  กระดูกขากรรไกรล่าง
 • 颈椎 [jǐngzhuī] กระดูกคอ
 • 肋骨 [lèigǔ] กระดูกซี่โครง
 • 肋软骨 [lèiruǎngǔ] กระดูกซี่โครงอ่อน
 • 胸骨 [xiōnggǔ] กระดูกหน้าอก(breastbone)
 • 脊骨 [jǐgǔ] กระดูกสันหลัง(backbone)
 • 锁骨 [suógǔ] กระดูกไหปลาร้า(collarbone)
 • 肩胛骨 [jiānjiǎgǔ] กระดูกสะบัก(scapula)
 • 尺骨 [chǐgǔ]  กระดูกแขนท่อนล่าง
 • 桡骨 [ráogǔ] กระดูกแขนท่อนบน
 • 腕骨 [wàngǔ]  กระดูกข้อมือ
 • 掌骨 [zhǎnggǔ] กระดูกฝ่ามือ
 • 指骨 [zhǐgǔ]  กระดูกนิ้วมือ
 • 骶骨 [dǐgǔ] กระดูกสันหลังส่วนกระเบนเหน็บ(sacrum)
 • 尾骨 [wéigǔ] กระดูกก้นกบ(tailbone)
 • 髋骨 [kuāngǔ] กระดูกตะโพก(hipbone)
 • 肱骨 [gōnggǔ] กระดูกต้นแขน
 • 骨节 [gǔjié] ข้อกระดูก
 • 髌骨 [bìngǔ] กระดูกสะบ้าหัวเข่า(kneecap)
 • 胫骨 [jìnggǔ] กระดูกหน้าแข้ง(shin bone)
 • 腓骨 [féigǔ] กระดูกน่อง(อยู่ท่อนหลังกระดูกหน้าแข้ง)
 • 跗骨 [fūgǔ] กระดูกข้อเท้าส่วนบน
 • 蹠骨 [zhígǔ] กระดูกฝ่าเท้า(metatarsal bones)
 • 趾骨 [zhígǔ] กระดูกนิ้วเท้า

ส่วนที่เป็นของเหลว

 • 淋巴 [línbā] น้ำเหลือง
 • 血液 [xuèyè] โลหิต

อวัยวะภายใน

 • 内脏 [nèizàng] เครื่องใน
 • 胰 [yí] ตับอ่อน

ส่วนอวัยวะภายในตันทั้ง 5(五脏 [wǔzàng] )

 • 肝 [gān] ตับ
 • 心 [xīn] หัวใจ
 • 脾 [pí] ม้าม
 • 肺 [fèi] ปอด
 • 肾 [shèn] ไต

อวัยวะกลวงทั้ง 6 (六腑 [liùfǔ] )

 • 胆 [dǎn] ถุงน้ำดี
 • 小肠 [xiǎocháng] ลำไส้เล็ก
 • 胃 [wèi] กระเพาะอาหาร
 • 大肠 [dàcháng] ลำไส้ใหญ่
 • 膀胱 [pángguāng] กระเพาะปัสสาวะ
 • 三焦 [sānjiāo] ซานเจียว

อวัยวะกลวงพิเศษทั้ง 6(奇恒之府)

 • 脑 [nǎo] สมอง
 • 髓 [suǐ] ไขสันหลัง
 • 骨 [gǔ] กระดูก
 • 脉 [mài] เส้นเลือด
 • 胆 [dǎn] ถุงน้ำดี
 • 女子胞 [nǚzǐbāo] มดลูก

  2 Responses to “ศัพท์ภาษาจีน : อวัยวะร่างกาย [身体的器官]”

 1. มีผิดอยู่หลายคำนะคะ เท่าที่เห็น เช่น 背部 [bìbù] ส่วนหลัง ตัวแรกอ่านว่า bei4 ไม่ใช่เหรอคะ
  แล้ว 脊背 [jíbì] สันหลัง อ่านว่า (jǐ bèi ) นะคะ

  • ขอบคุณนะครับ ที่แจ้งให้ทราบ จะทำการแก้ไขโดยเร็วครับ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!