สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jul 312013
 

**เกร็ดความรู้คำว่า 倒 อ่านได้สองเสียงค่ะคือ
1) 倒 dǎo เต่า =ล้ม/สับเปลี่ยน
เช่น

  • 倒班 dǎobān เปลี่ยนกะ
  • 倒换 dǎohuàn สับเปลี่ยน,หมุนเวียน
  • 倒手 dǎoshǒu เปลี่ยนมือ
  • 倒闭 dǎobì ล้มละลาย,เจ๊ง

2) 倒 dào เต้า=ถอยกลับ,กลับหัวกลับหาง
เช่น

  • 倒车 dàochē ถอยรถ
  • 倒立 dàolì ยืนกลับหัว
  • 倒数 dàoshǔ นับถอยหลัง,เคาท์ดาวน์ ( บางทีก็เรียก 倒计时 dàojìshí)
  • 倒退 dàotuì ถอยหลัง
  • 倒影 dàoyǐng เงาที่กลับหัวกลับหางกัน

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!