สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
May 192011
 

คำว่า 倒 นั้นมีอยู่สองเสียงด้วยกันคือ dǎo กับ dào ถ้าเราไม่คุ้นเคย เราอาจจะสับสนกับคำอ่านและความหมายของคำนี้ และอย่าไปสับสนกับคำว่า 到 [dào] นะครับ วันนี้เรามาดูความหมายของสามคำนี้กัน

倒 [dǎo] เช่น

 • 倒下 [dǎoxià] ล้มลง
 • 倒伏 [dǎofú] หมอบกับพื้น
 • 倒闭 เลิกกิจการ
 • 颠倒 [diāndǎo] กลับตาลปัตร
 • 打倒 [dǎdǎo] น๊อตดาวน์ โค่นล้ม
 • 倒头 [dǎotóu] ตาย
 • 倒车 [dǎochē] ต่อรถ
 • 倒手 [dǎoshǒu] เปลี่ยนมือ
 • 倒卖 [dǎomài] ซื้อแล้วขายต่อเพื่อเก็งกำไร
 • 倒塌 [dǎotā] พังทลาย, ถล่ม
 • 倒台 [dǎotái] หมดอำนาจ
 • 倒牙 [dǎoyá] เสียวฟัน
 • 倒霉 [dǎoméi] โชคซวย, โชคร้าย
 • 压倒 [yādǎo] ถือไพ่ที่เหนือกว่า
倒 [dào] เช่น

 • 倒车 [dàochē] ถอยรถ
 • 倒仰儿 [dàoyǎngér] หงายหลัง
 • 倒挂 [dàoguà] แขวนกลับหัวกลับหาง
 • 倒悬 [dàoxuán] ห้อยกลับหัว
 • 倒影 [dàoyǐng] เงาสะท้อนที่กลับหัว
 • 倒退 [dàotuì] ถอยกลับ
 • 倒数 [dàoshù] นับถอยหลัง
 • 倒带 [dàodài] ย้อนกลับ (rewind)
 • 倒立 [dàolì] ยืนกลับหัว
 • 倒水 [dàoshuǐ] เทน้ำ
 • 倒茶 [dàochá] รินชา
 • 反倒 [fǎndào] ตรงกันข้าม
 • 倒计时 [dàojìshí] นับเวลาถอยหลัง (count down)

到 [dào] ถึง เช่น

 • 到处 [dàochù] ทุกแห่งหน, ทุกที่
 • 到达 [dàodá] ถึง, บรรลุถึง
 • 到底 [dàodǐ] ในที่สุด
 • 到顶 [dàodǐng] ถึงขั้นสุดยอด
 • 到来 [dàolái] มาถึง
 • 到头 [dàotóu] ท้ายสุด,ถึงที่สุด
 • 到期 [dàoqī] หมดเขต,หมดอายุ
 • 到了儿 [dàoliǎor] ที่สุด
 • 迟到 [chídào] มาสาย
 • 遇到 [yùdào] พบเจอ
 • 感到 [gǎndào] รู้สึกถึง
 • 得到 [dédào] ได้รับ
 • 直到 [zhídào] จนกระทั่ง
 • 找不到 [zhǎo bù dào] หาไม่เจอ,หาไม่พบ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!