สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jul 012013
 

คำว่า หมดเขตในภาษาจีนค่ะ
จะใช้โครงสร้าง 截至+(….วันเดือนปี….)+为止
(คำว่า 截至 อ่านว่า เจี๋ยจื้อร์,jiézhì=หมดเขตถึง…. ส่วนคำว่า 为止 อ่านว่า เหวยจื่อร์,wéizhǐ=สิ้นสุดหรือหมดเขต) ค่ะ

ตัวอย่างเช่น 报名日期截至2012年3月20日为止= วันรับสมัครหมดเขตวันที่ 20 เดือนมีนาคม ปี 2012
ภาษาจีนเรียงปี เดือน และวันตามลำดับ (ดูจากตัวอย่าง)

คำศัพท์น่าสนใจ

  • 截至 เจี๋ยจื้อร์ jiézhì หมดเขตถึง….
  • 截止 เจี๋ยจื่อร์ jiézhǐ หมดเขต
  • 截止日期 (เจี๋ยจื่อร์ยื่อชี jiézhǐrìqī) =วันหมดเขต
  • 报名截止日期(เป้าหมิงเจี๋ยจื่อร์ยื่อชี bàomíngjiézhǐrìqī)=ปิดรับสมัคร,วันหมดเขตรับสมัคร
  • 报名(เป้าหมิง bàomíng)=สมัคร
  • ** ถ้า 过期 guòqī คือ หมดอายุค่ะ ส่วนใหญ่ใช้กับอาหาร

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!