สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jun 072013
 

ศัพท์จีนเกี่ยวกับส่วนต่างๆของสัตว์ค่ะ

 • 育兒袋 yù ‘érdài กระเป๋าหน้าท้อง
 • 龜甲 guījiǎ กระดองเต่า
 • 爪 zhuǎ กรงเล็บ
 • 象牙 xiàngyá งาช้าง
 • 象鼻 xiàngbí งวงช้าง
 • 貝殼 bèiké เปลือกหอย
 • 魚刺 yúcì ก้างปลา
 • 前肢 qiánzhī ขาหน้า
 • 後肢 hòuzhī ขาหลัง
 • 顎 è ขากรรไกร
 • 肉冠 ròuguān หงอน
 • 犀牛角 xīniújiǎo นอแรด
 • 喙 huì จะงอยปากนก
 • 毛 máo ขน
 • 翅膀 chìbǎng ปีก
 • 羽毛 yǔmáo ขนนก
 • 尾巴 wěiba หาง
 • 孔雀尾 kǒngquèwěi หางนกยูง
 • 熊掌 xióngzhǎng อุ้งตีนหมี
 • 蹄子 tízi กีบเท้า
 • 皮 pí หนัง
 • 蟄針 zhēzhēn เหล็กไน
 • 螫針 shìzhēn เหล็กไน
 • 觸角 chùjiǎo หนวดสัมผัส
 • 鬍鬚 húxū หนวด
 • 獠牙 liáoyá เขี้ยว
 • 魚翅 yúchì หูฉลาม
 • 角 jiǎo เขา
 • 鬃毛 zōngmáo แผงคอ
 • 紋 wén ลาย

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!