สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jun 272013
 
 • 學科 [xuékē] สาขาวิชา
 • 系/ 學院 [xì/ xuéyuàn] คณะ
 • 法律系 [fǎlǜ xì] คณะนิติศาสตร์  
 • 會計系  [kuàijì xì] คณะบัญชี 
 • 牙科學系  [yákē xuéxì] คณะทันตแพทย์ 
 • 醫學系  [yīxué xì] คณะแพทยศาสตร์ 
 • 政治系  [zhèngzhì xì] คณะรัฐศาสตร์ 
 • 語言文學系  [yǔyán wénxué xì] คณะอักษรศาสตร์ 
 • 建築系  [jiànzhú xì] คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 • 科學系  [kēxué xì] คณะวิทยาศาสตร์ 
 • 人文科學系  [rénwén kēxué xì] คณะมนุษยศาสตร์ 
 • 經濟系  [jīngjì xì] คณะเศรษฐศาสตร์ 
 • 教育系  [jiàoyù xì] คณะศึกษาศาสตร์ 
 • 新聞系  [xīnwén xì] คณะวารสารศาสตร์ 
 • 藥劑系  [yàojì xì] คณะเภสัชศาสตร์ 
 • 工程學系  [gōngchéng xuéxì] คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 • 電氣工程學系 [diànqì gōngchéng xuéxì]  คณะวิศวกรรมไฟฟ้า
 • 機械工程學系 [jīxiè gōngchéng xuéxì คณะวิศวกรรมเครื่องกล
 • 獸醫系  [shòuyī xì] คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ 
 • 工商管理學系  [gōngshāng guǎnlǐ xuéxì] คณะบริหารธุรกิจ 
 • 商業和會計系  [shāngyè hé kuàijì xì] คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
 • 社會學系  [shèhuì xuéxì] คณะสังคมศาสตร์ 
 • 森林學系  [sēnlín xuéxì] คณะวนศาสตร์ 
 • 師範學  [shīfàn xué] คณะครุศาสตร์ 

*** เพิ่มเติมค่ะ

 • 公立大學 [gōnglì dàxué] มหาวิทยาลัยรัฐบาล
 • 私立大學 [sīlì dàxué] มหาวิทยาลัยเอกชน
 • 開放大學 [kāifàng dàxué] มหาวิทยาลัยเปิด 

…อ่านต่อศัพท์ภาษาจีน : มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย [泰國著名大學]
ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

  2 Responses to “ศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา [學科]”

 1. ศัพท์ภาษาจีน : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ [國際關係] ไม่มีครับ

  • ขอบคุณมากครับที่แจ้งให้ทราบ แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!