สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jun 072013
 

แจกศัพท์อิงประวัติศาสตร์จีนค่ะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่สนใจภาษาจีนค่ะ

 • 焚書坑儒 fénshūkēngrú เผาหนังสือ ฝังปัญญาชนทั้งเป็น
 •  活埋 huómài ฝังทั้งเป็น
 • 株連九族 zhūliánjiǔzú ประหารเก้าชั่วโคตร  (一人犯罪,株連九族 คนหนึ่งคนทำผิด จะถูกลงโทษ9ชั่วโคตร =>กฏหมายสมัยจิ๋นซี)
 • 中央集權制 zhōngyāngjíquánzhì ระบบรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง
 • 愛妃 àifēi สนมที่โปรดปราน =>古代帝王對自己心愛人的稱呼,不同的時代會有不同形式的妃嬪稱呼。
 • 兼并戰爭 jiānbìngzhànzhēng สงครามรวมประเทศ
 • 絲綢之路 sīchóuzhīlù เส้นทางสายไหม
 • 百家爭鳴 bǎijiāzhēngmíng ร้อยสำนักประชันภูมิ
 • 三足鼎立 sānzúdǐnglì สภาพประเทศที่แบ่งเป็น3ก๊ก
 • 遠嫁 yuǎnjià ส่งลูกไปแต่งงานแดนไกล
 • 科舉 kējǔ ระบบสอบคัดเลือกรับราชการ
 • 天子 tiānzǐ โอรสสวรรค์
 • 繼位 jìwèi สืบราชบัลลังก์
 • 退位 tuìwèi สละราชบัลลังก์
 • 千刀萬剮 qiāndāowànguǎ ลงโทษด้วยวิธีฆ่าหั่นศพ
 • 宦官轉權 huànguānzhuānquán ขันทีกุมอำนาจ
 • 遷都 qiāndū ย้ายเมืองหลวง
 • 民族壓迫 mínzúyāpò การกดขี่ทางชนชาติ
 • 垂簾聽政 chuíliántīngzhèng ว่าราชการหลังม่าน
 • 暴君 bàojūn จักรพรรดิที่โหดเหี้ยม
 • 明君 míngjūn กษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถ
 • 賜死 cìsǐ มีรับสั่งให้ฆ่าตัวตาย
 • 誤國誤民 wùguówùmín ประเทศชาติล่มจม
 • 知己知彼,百戰不殆 zhījǐzhībǐ,bǎizhànbúdài รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง
 • 富國強兵 fùguóqiángbīng พัฒนาประเทศส่งเสริมการทหาร
 • 度量衡 dùliánghéng ระบบชั่งตวงวัด
 • 郡縣制 jùnxiànzhì ระบบการแบ่งประเทศให้เป็นอำเภอและมณฑล
 • 路不拾遺,夜不閉戶 lùbùshíyí,yèbúbìhù ของตกบนถนนไม่มีผู้ใดเก็บ กลางคืนนอนไม่ต้องใส่กลอน
 • 常勝將軍 chángshèngjiāngjūn ขุนศึกไม่เคยแพ้
 • 節節勝利 jiéjiéshènglì ชนะอย่างต่อเนื่อง
 • 無惡不作 wú è bú zuò ก่อกรรมทำชั่วทุกอย่าง

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Jun 052013
 

แจกศัพท์อิงประวัติศาสตร์จีนค่ะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่สนใจภาษาจีนค่ะ

焚書坑儒 fénshūkēngrú เผาหนังสือ ฝังปัญญาชนทั้งเป็น
活埋 huómài ฝังทั้งเป็น
株連九族 zhūliánjiǔzú ประหารเก้าชั่วโคตร
(一人犯罪,株連九族 คนหนึ่งคนทำผิด จะถูกลงโทษ9ชั่วโคตร =>กฏหมายสมัยจิ๋นซี)
中央集權制 zhōngyāngjíquánzhì ระบบรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง
愛妃 àifēi สนมที่โปรดปราน
=>古代帝王對自己心愛人的稱呼,不同的時代會有不同形式的妃嬪稱呼。
兼并戰爭 jiānbìngzhànzhēng สงครามรวมประเทศ
絲綢之路 sīchóuzhīlù เส้นทางสายไหม
百家爭鳴 bǎijiāzhēngmíng ร้อยสำนักประชันภูมิ
三足鼎立 sānzúdǐnglì สภาพประเทศที่แบ่งเป็น3ก๊ก
遠嫁 yuǎnjià ส่งลูกไปแต่งงานแดนไกล
科舉 kējǔ ระบบสอบคัดเลือกรับราชการ
天子 tiānzǐ โอรสสวรรค์
繼位 jìwèi สืบราชบัลลังก์
退位 tuìwèi สละราชบัลลังก์
千刀萬剮 qiāndāowànguǎ ลงโทษด้วยวิธีฆ่าหั่นศพ
宦官轉權 huànguānzhuānquán ขันทีกุมอำนาจ
遷都 qiāndū ย้ายเมืองหลวง
民族壓迫 mínzúyāpò การกดขี่ทางชนชาติ
垂簾聽政 chuíliántīngzhèng ว่าราชการหลังม่าน
暴君 bàojūn จักรพรรดิที่โหดเหี้ยม
明君 míngjūn กษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถ
賜死 cìsǐ มีรับสั่งให้ฆ่าตัวตาย
誤國誤民 wùguówùmín ประเทศชาติล่มจม
知己知彼,百戰不殆 zhījǐzhībǐ,bǎizhànbúdài รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง
富國強兵 fùguóqiángbīng พัฒนาประเทศส่งเสริมการทหาร
度量衡 dùliánghéng ระบบชั่งตวงวัด
郡縣制 jùnxiànzhì ระบบการแบ่งประเทศให้เป็นอำเภอและมณฑล
路不拾遺,夜不閉戶
lùbùshíyí,yèbúbìhù ของตกบนถนนไม่มีผู้ใดเก็บ กลางคืนนอนไม่ต้องใส่กลอน
常勝將軍 chángshèngjiāngjūn ขุนศึกไม่เคยแพ้
節節勝利 jiéjiéshènglì ชนะอย่างต่อเนื่อง
無惡不作 wú è bú zuò ก่อกรรมทำชั่วทุกอย่าง

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!