สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jun 072013
 

แจกศัพท์อิงประวัติศาสตร์จีนค่ะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่สนใจภาษาจีนค่ะ

 • 焚书坑儒 fénshūkēngrú เผาหนังสือ ฝังปัญญาชนทั้งเป็น
 •  活埋 huómài ฝังทั้งเป็น
 • 株连九族 zhūliánjiǔzú ประหารเก้าชั่วโคตร  (一人犯罪,株连九族 คนหนึ่งคนทำผิด จะถูกลงโทษ9ชั่วโคตร =>กฏหมายสมัยจิ๋นซี)
 • 中央集权制 zhōngyāngjíquánzhì ระบบรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง
 • 爱妃 àifēi สนมที่โปรดปราน =>古代帝王对自己心爱人的称呼,不同的时代会有不同形式的妃嫔称呼。
 • 兼并战争 jiānbìngzhànzhēng สงครามรวมประเทศ
 • 丝绸之路 sīchóuzhīlù เส้นทางสายไหม
 • 百家争鸣 bǎijiāzhēngmíng ร้อยสำนักประชันภูมิ
 • 三足鼎立 sānzúdǐnglì สภาพประเทศที่แบ่งเป็น3ก๊ก
 • 远嫁 yuǎnjià ส่งลูกไปแต่งงานแดนไกล
 • 科举 kējǔ ระบบสอบคัดเลือกรับราชการ
 • 天子 tiānzǐ โอรสสวรรค์
 • 继位 jìwèi สืบราชบัลลังก์
 • 退位 tuìwèi สละราชบัลลังก์
 • 千刀万剐 qiāndāowànguǎ ลงโทษด้วยวิธีฆ่าหั่นศพ
 • 宦官转权 huànguānzhuānquán ขันทีกุมอำนาจ
 • 迁都 qiāndū ย้ายเมืองหลวง
 • 民族压迫 mínzúyāpò การกดขี่ทางชนชาติ
 • 垂帘听政 chuíliántīngzhèng ว่าราชการหลังม่าน
 • 暴君 bàojūn จักรพรรดิที่โหดเหี้ยม
 • 明君 míngjūn กษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถ
 • 赐死 cìsǐ มีรับสั่งให้ฆ่าตัวตาย
 • 误国误民 wùguówùmín ประเทศชาติล่มจม
 • 知己知彼,百战不殆 zhījǐzhībǐ,bǎizhànbúdài รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง
 • 富国强兵 fùguóqiángbīng พัฒนาประเทศส่งเสริมการทหาร
 • 度量衡 dùliánghéng ระบบชั่งตวงวัด
 • 郡县制 jùnxiànzhì ระบบการแบ่งประเทศให้เป็นอำเภอและมณฑล
 • 路不拾遗,夜不闭户 lùbùshíyí,yèbúbìhù ของตกบนถนนไม่มีผู้ใดเก็บ กลางคืนนอนไม่ต้องใส่กลอน
 • 常胜将军 chángshèngjiāngjūn ขุนศึกไม่เคยแพ้
 • 节节胜利 jiéjiéshènglì ชนะอย่างต่อเนื่อง
 • 无恶不作 wú è bú zuò ก่อกรรมทำชั่วทุกอย่าง

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Jun 052013
 

แจกศัพท์อิงประวัติศาสตร์จีนค่ะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่สนใจภาษาจีนค่ะ

焚书坑儒 fénshūkēngrú เผาหนังสือ ฝังปัญญาชนทั้งเป็น
活埋 huómài ฝังทั้งเป็น
株连九族 zhūliánjiǔzú ประหารเก้าชั่วโคตร
(一人犯罪,株连九族 คนหนึ่งคนทำผิด จะถูกลงโทษ9ชั่วโคตร =>กฏหมายสมัยจิ๋นซี)
中央集权制 zhōngyāngjíquánzhì ระบบรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง
爱妃 àifēi สนมที่โปรดปราน
=>古代帝王对自己心爱人的称呼,不同的时代会有不同形式的妃嫔称呼。
兼并战争 jiānbìngzhànzhēng สงครามรวมประเทศ
丝绸之路 sīchóuzhīlù เส้นทางสายไหม
百家争鸣 bǎijiāzhēngmíng ร้อยสำนักประชันภูมิ
三足鼎立 sānzúdǐnglì สภาพประเทศที่แบ่งเป็น3ก๊ก
远嫁 yuǎnjià ส่งลูกไปแต่งงานแดนไกล
科举 kējǔ ระบบสอบคัดเลือกรับราชการ
天子 tiānzǐ โอรสสวรรค์
继位 jìwèi สืบราชบัลลังก์
退位 tuìwèi สละราชบัลลังก์
千刀万剐 qiāndāowànguǎ ลงโทษด้วยวิธีฆ่าหั่นศพ
宦官转权 huànguānzhuānquán ขันทีกุมอำนาจ
迁都 qiāndū ย้ายเมืองหลวง
民族压迫 mínzúyāpò การกดขี่ทางชนชาติ
垂帘听政 chuíliántīngzhèng ว่าราชการหลังม่าน
暴君 bàojūn จักรพรรดิที่โหดเหี้ยม
明君 míngjūn กษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถ
赐死 cìsǐ มีรับสั่งให้ฆ่าตัวตาย
误国误民 wùguówùmín ประเทศชาติล่มจม
知己知彼,百战不殆 zhījǐzhībǐ,bǎizhànbúdài รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง
富国强兵 fùguóqiángbīng พัฒนาประเทศส่งเสริมการทหาร
度量衡 dùliánghéng ระบบชั่งตวงวัด
郡县制 jùnxiànzhì ระบบการแบ่งประเทศให้เป็นอำเภอและมณฑล
路不拾遗,夜不闭户
lùbùshíyí,yèbúbìhù ของตกบนถนนไม่มีผู้ใดเก็บ กลางคืนนอนไม่ต้องใส่กลอน
常胜将军 chángshèngjiāngjūn ขุนศึกไม่เคยแพ้
节节胜利 jiéjiéshènglì ชนะอย่างต่อเนื่อง
无恶不作 wú è bú zuò ก่อกรรมทำชั่วทุกอย่าง

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!