สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jun 262013
 
 • 成本 cheng2ben3=ต้นทุน
 • 難以推銷 nan2yi3tui1xiao1=ขายยาก
 • 國際市場 guo2ji4shi4chang3= ตลาดโลก
 • 還價huan2jia4=ต่อรองราคา
 • 訂貨 ding4huo4=ส่งสินค้า
 • 供不應求 gong1bu4ying4qiu2=สินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
 • 試銷 shi4xiao1=ทดลองขาย
 • 淡季 dan4ji4=ช่วงเวลาที่การค้าซบเซา
 • 旺季 wang4ji4=ช่วงเวลาที่การค้าคึกคัก
 • 競爭對手 jing4zheng1dui4shou3= คู่แข่ง
 • 代理商 dai4li3shang1=ผู้แทนจำหน่าย
 • 利益 li4yi4=ผลประโยชน์
 • 進口貨 jin4kou3huo4=สินค้านำเข้า
 • 開拓市場kai1tuo4shi4chang3=บุกเบิกตลาด
 • 報酬 bao4chou=ค่าตอบแทน
 • 利潤 li4run4=ผลกำไร
 • 名牌貨 ming2pai2huo4=สินค้ายี่ห้อดัง, สินค้าแบรนด์เนม
 • 克己 ke4ji3=ราคาย่อมเยาว์
 • 中間人zhong1jian1ren2=คนกลาง
 • 折扣 zhe2kou4=ส่วนลด
 • 慣例 guan4li4=ธรรมเนียม/ประเพณีนิยม
 • 無禮可蕕 wu2li3ke3you2=ไม่มีกำไร
 • 價格單 jia4ge2dan1=ใบแสดงราคา
 • 裝運單據 zhuang1yun4dan1ju4=ใบขนส่งสินค้า
 • 補償貿易 bu3chang2mao4yi4=การค้าแบบแลกเปลี่ยนสินค้ากัน
 • 分期付款fen1qi1fu4kuan3=ผ่อนชำระเป็นงวด
 • 付款方式 fu4kuan3fang1shi4 = วิธีชำระเงิน
 • 押金 ya1jin1=เงินประกัน/เงินมัดจำ
 • 現金 xian4jin1/現款xian4kuan3=เงินสด
 • 蕭條 xiao1tiao2=ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
 • 批發市場 pi1fa1shi4chang3=ตลาดขายส่ง
 • 農貿市場 nong2mao4shi4chang3=ตลาดพืชผลทางการเกษตร
 • 農民工 nong2min2gong1=แรงงานชาวไร่ชาวนา
 • 零關稅 ling2guan2shui4=ปลอดภาษี
 • 勞務輸出 lao2wu4shu1chu1=แรงงานส่งออก
 • 房地產 fang2di4chan3/不動產bu2dong4chan3=อสังหาริมทรัพย์
 • 動產 dong4chan3=สังหาริมทรัพย์
 • 股市 gu3shi4=ตลาดหลักทรัพย์
 • 關稅壁壘 guan1shui4bi4lei3=กำแพงภาษี
 • 一本萬利 yi1ben3wan4li4=ลงทุนน้อยแต่ได้กำไรมาก
 • 醫保 yi1bao3=การประกันสุขภาพ
 • 增收節支 zeng1shou1jie2zhi1=เพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย
 • 證券交易所 zheng4quan4 jiao1yi4suo3=ตลาดหลักทรัพย์
 • 證券 zheng4quan4=พันธบัตร,หุ้น,ตราสารหนี้,ตั๋วสัญญาใช้เงิน
 • 知名品牌 zhi1ming2pin3pai2=สินค้าที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
 • 網上交易wang3shang4jiao1yi4=การค้าขายผ่านระบบคอมพิวเตอร์
 • 外商 wai4shang1=นักธุรกิจชาวต่างชาติ
 • 非賣品 fei1mai4pin3=ห้ามจำหน่าย
 • 泡沫經濟 pao4mo4jing1ji4=เศรษฐกิจฟองสบู่
 • 中外合資 zhong1wai4he2zi1=การร่วมลงทุนระหว่างจีนกับต่างชาติ
 • 樣品 yang4pin3=ตัวอย่างสินค้า
 • 業主 ye4zhu3=เจ้าของธุรกิจ
 • 壓價 ya1jia4=การกดราคา
 • 違禁品 wei2jin4pin3=ของต้องห้าม,สินค้าเถื่อน
 • 脫銷 tuo1xiao1=สินค้าขาดตลาด
 • 提單 ti2dan1=ใบตราส่งสินค้า
 • 所有人 suo3you3ren2=ผู้มีกรรมสิทธิ์
 • 水貨 shui3huo4=ของเถื่อน/ของหนีภาษี
 • 售後服務 shou4hou4fu2wu4=บริการหลังการขาย
 • 賠償金 pei2chang2jin1=เงินชดเชยค่าเสียหาย
 • 冒牌 mao4pai2=ของเลียนแบบ,สินค้าปลอมแปลง
 • 奸商 jian1shang1=นักธุรกิจที่มุ่งแต่เอากำไรเกินควรไม่มีคุณธรรม
 • 加班 jia1ban1=ทำงานนอกเวลา/O.T
 • 海運 hai3yun4=การขนส่งทางทะเล
 • 陸運 lu4yun4=การขนส่งทางบก
 • 車運 che1yun4=การขนส่งทางรถยนตร์
 • 拋售 pao1shou4=ขายเลหลัง/ขายลดราคา
 • 陪償 pei2chang2=ชดใช้
 • 損失 sun3shi1=ความเสียหาย
 • 引進 yin3jin4=นำเข้าจากต่างประเทศ(เงินทุน เทคนิค ฝีมือ และอุปกรณ์การผลิต)
 • 中國製造 zhong1guo2zhi4zao4=made in china **ผลิตในประเทศไหนก็ใส่ชื่อประเทศนั้นๆแทนคำว่า中國 เช่น 泰國製造=made in thailand
 • 高檔 gao1dang4=คุณภาพสูง/เกรดสูง
 • 銷路 xiao1lu4=ช่องทางการขาย/ลู่ทางการจำหน่าย

…อ่านต่อ ศัพท์ภาษาจีน: ธุรกิจ [商業]

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!