สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Aug 092012
 

ศัพท์จีนเกี่ยวกับราชวงศ์

 • 王朝 [wángcháo] หวางเฉา=ราชวงศ์/ราชสำนัก
 • 皇族 [huángzú] หวงจู๋=พระราชนิกูล
 • 圣旨 [shèngzhǐ] เซิ่งจื่อ=พระราชโองการ
 • 皇帝 [huángdì] หวงตี้=กษัตริย์/พระราชา
 • 贵妃 [guìfēi] กุ้ยเฟย=เจ้าจอม/พระสนมเอก
 • 皇后 [huánghòu] หวงโอ่ว=พระราชินี
 • 皇太后 [huángtàihòu] หวงไท่โฮว=พระพันปี/พระราชชนนี
 • 王子 [wángzǐ] หวางจื่อ=พระราชโอรส
 • 公主 [gōngzhǔ] กงจู่=พระราชธิดา
 • 王妃 [wángfēi] หวางเฟย=พระชายา
 • 驸马 [fùmǎ] ฟู่หม่า=ราชบุตรเขย
 • 大臣 [dàchén] ต้าเฉิน=เสนาบดี
 • 朝臣 [cháochén] เฉาเฉิน=อำมาตย์
 • 国师 [guóshī] กั๋วซือ=ราชครู
 • 嫔妃 [pínfēi] ผินเฟย=นางสนม
 • 忠臣 [zhōngchén] จงเฉิน=ตงฉิน(ขุนนางสุจริต)
 • 奸臣 [jiānchén] เจียนเฉิน=กังฉิน(ขุนนางทุจริต)
 • 昏君 [hūnjūn] ฮุนจวิน=ทรราช
 • 宦官 [huànguān] ห้วนกวน=ขันที
 • 官员 [guānyuán] กวนเหวียน=ขุนนาง
 • 黎明 [límíng] หลีหมิน=ประชาชน/ราษฎร์
 • 宫殿 [gōngdiàn] กงเตี้ยน=พระตำหนัก
 • 宫廷 [gōngtíng] กงถิ่ง=พระราชวัง/พระราชสำนัก
 • 皇位 [huángwèi] หวงเว่ย=พระราชบัลลังก์ของพระจักรพรรดิ์
 • 王储 [wángchǔ] หวางฉู่=รัชทายาท/มกุฏราชกุมาร
 • 王位 [wángwèi] หวางเว่ย=ราชบัลลังก์

เรียนภาษาจีนจากเฟสบุ๊ค : กลุ่มภาษาจีนกลางสำหรับผู้มีใจรัก 我爱汉语

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!