สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 042011
 

คำ ยืม คือ คำที่ยืมมาจากภาษาอื่น โดยเป็นการยืมมาทั้งความหมายและเสียงอ่าน ภาษาจีนมีการยืมคำมาจากภาษาอื่นมากมาย ตั้งแต่ราชวงศ์ฮั่น ภาษาจีนก็เริ่มมีการยืมคำมาจากภาษาของชนกลุ่มน้อย หลังจากที่ศาสนาพุทธเผยแพร่เข้าสู่ประเทศจีน ก็เริ่มปรากฎคำยืมจากภาษาสันสกฤต เมื่อเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ คำยืมในภาษาจีนส่วนใหญ่มาจากภาษาตะวันตกและภาษาญี่ปุ่น

คำยืมต่าง ประเทศในภาษาจีนส่วนใหญ่ใช้การแปลทับเสียง(音译) การแปลทับเสียง หมายถึง การแปลคำของภาษาหนึ่งโดยใช้คำของอีกภาษาหนึ่งซึ่งมีเสียงเหมือนหรือใกล้ เคียงกัน การแปลเช่นนี้สะดวกและง่ายที่สุด เพราะไม่ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบและรูปแบบของคำ แค่แปลเสียงอ่านของคำออกมาก็พอ ดังนั้นเอกลักษณ์คำยืมของการแปลชนิดนี้จะเด่นชัดที่สุด เช่น

1. Brandy (บรั่นดี) แปลเป็น 白兰地 [bái lán dì]
2. Pingpong (ปิงปอง) แปลเป็น乒乓 [pīng pāng]
3. Nylon (ไนล่อน) แปลเป็น 尼龙 [ní lóng]
4. Soviet (โซเวียต) แปลเป็น 苏维埃 [sū wéi āi]
5. Sydney (ซิดนีย์) แปลเป็น 悉尼 [xī ní]
6. Chocolate (ช๊อกโกแล็ต) แปลเป็น 巧克力 [qiǎo kè lì]
7. Sofa (โซฟา) แปลเป็น 沙发 [shā fā]
8. Hacker (แฮ๊กเกอร์) แปลเป็น 黑客 [hēi kè]
9. Logic (ตรรกกะ) แปลเป็น 逻辑 [luó jí]
10. Radar (เรดาร์) แปลเป็น 雷达 [léi dá]
11. Pound (ปอนด์) แปลเป็น 磅 [bàng]
12. Copy (ก๊อปปี้) แปลเป็น 拷贝 [kǎo bèi]
13. Disco (ดิสโก้) แปลเป็น 迪斯科 [dī sī kē]
14. Bikini (บิกินี่) แปลเป็น 比基尼 [bǐ jī ní]
15. Microphone (ไมโครโฟน) แปลเป็น 麦克风 [mài kè fēng]
16. Motor (มอเตอร์) แปลเป็น 马达 [mǎ dá]
17. Cookie (คุ๊กกี้) แปลเป็น 曲奇 [qǔ qí]
18. Laser (เลเซอร์) แปลเป็น 镭射 [léi shè]

นอกจากนี้ยังมีการแปลทับเสียงพร้อมคำขยายความเพิ่ม(音译加注词) เช่น

1. Bar (บาร์เหล้า) แปลเป็น 酒吧 [jiǔ bā]
คำว่า酒หมายถึง เหล้า ซึ่งเป็นคำในภาษาจีน 吧เป็นคำแปลทับเสียงมาจากคำว่า bar

2. Marxism (ลัทธิมาร์กซิส) แปลเป็น 马克思主义 [mǎ kè sī zhǔ yì]
คำว่า主义หมายถึง ลัทธิ ซึ่งเป็นคำในภาษาจีน 马克思เป็นคำแปลทับเสียงมาจากคำว่า Marx

3. the Czar (พระเจ้าซาร์) แปลเป็น 沙皇 [shā huáng]
คำว่า皇หมายถึง พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นในภาษาจีน 沙 เป็นคำแปลทับเสียงมาจากคำว่า Czar

4. Jeep (รถจี๊บ) แปลเป็น 吉普车 [jí pǔ chē]
คำว่า车หมายถึง รถ ซึ่งเป็นคำในภาษาจีน 吉普เป็นคำแปลทับเสียงมาจากคำว่า Jeep

5. Rifle (ปืนไรเฟิล) แปลเป็น 来福枪 [lái fú qiāng]
คำว่า枪หมายถึง ปืน ซึ่งเป็นคำในภาษาจีน 来福เป็นคำแปลทับเสียงมาจากคำว่า Rifle

6. Motorcycle (รถมอเตอร์ไซค์) แปลเป็น 摩托车 [mó tuō chē]
คำว่า车หมายถึง รถ ซึ่งเป็นคำในภาษาจีน 摩托เป็นคำแปลทับเสียงมาจากคำว่า Motor

7. Salad oil (น้ำมันสลัด) แปลเป็น 色拉油 [sè lā yóu]
คำว่า油หมายถึง น้ำมัน ซึ่งเป็นคำในภาษาจีน 色拉เป็นคำแปลทับเสียงมาจากคำว่า Salad

เนื่องจากสังคมจีนโดยทั่วไปมีค่านิยมว่าคำยืมภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาตะวันตกฟังดู
ทัน สมัย คำยืมภาษาต่างประเทศจึงเป็นที่ยอมรับได้ง่ายในภาษาพูดโดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่น ส่งผลให้ภาษาจีนบางคำกำลังค่อย ๆ ถูกคำยืมภาษาต่างประเทศทดแทน เช่น คำว่า“袖珍”[xiù zhēn],“微型”[wēi xíng] ซึ่งหมายถึง ขนาดเล็ก ในภาษาพูดปัจจุบันนิยมใช้คำว่า“迷你”[mí nǐ](Mini)แทน หรือคำว่า “饼干” ซึ่งหมายถึง ขนมปังกรอบ นิยมใช้คำว่า“克力架”(Cracker)แทน ซึ่งถ้ายังเป็นเช่นนี้ต่อไปคงจะมีคำภาษาจีนที่ถูกคำยืมภาษาต่างประเทศทดแทน มากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม อักษรจีนเลียงเสียง

อ้างอิงข้อมูลจาก : ดร.จุรี สุชนวนิช สาขาวิชาภาษาจีน

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!