สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jun 232013
 

ศัพท์เกี่ยวกับประเภทของสัตว์

 • 食草动物 shícǎodòngwù สัตว์กินพืช
 • 食肉动物 shíròudòngwù สัตว์กินเนื้อ
 • 杂食动物 záshídòngwù สัตว์กินทั้งพืชทั้งสัตว์
 • 食虫动物 shíchóngdòngwù สัตว์กินแมลง
 • 食腐动物 shífǔdòngwù สัตว์กินซาก
 • 有毒动物 yǒudúdòngwù สัตว์มีพิษ
 • 哺乳动物 bǔrǔdòngwù สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
 • 冷血动物 lěngxuèdòngwù สัตว์เลือดเย็น
 • 温血动物 wēnxuèdòngwù สัตว์เลือดอุ่น
 • 野兽 yěshòu สัตว์ป่า
 • 野生动物 yěshēngdòngwù สัตว์ป่า
 • 陆生动物 lùshēngdòngwù สัตว์บก
 • 水生动物 shuǐshēngdòngwù สัตว์น้ำ
 • 脊椎动物 jǐzhuīdòngwù สัตว์มีกระดูกสันหลัง
 • 无脊椎动物 wújǐzhuīdòngwù สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
 • 软体动物 ruǎntǐdòngwù สัตว์ลำตัวนิ่ม
 • 爬行动物 páxíngdòngwù สัตว์เลื้อยคลาน
 • 两栖动物 liǎngqīdòngwù สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
 • 有袋动物 yǒudàidòngwù สัตว์มีกระเป๋าหน้าท้อง
 • 家畜 jiāchù สัตว์เลี้ยง
 • 夜行动物 yèxíngdòngwù สัตว์หากินในตอนกลางคืน
 • 胎生动物 tāishēngdòngwù สัตว์ออกลูกเป็นตัว
 • 卵生动物 luǎnshēngdòngwù สัตว์ออกลูกเป็นไข่
 • 四足动物 sìzúdòngwù สัตว์สี่เท้า
 • 两足动物 liǎngzúdòngwù สัตว์สองเท้า
 • 沙漠动物 shāmòdòngwù สัตว์ทะเลทราย
 • 反刍动物 fǎnchúdòngwù สัตว์เคี้ยวเอื้อง

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!