สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jun 092013
 

 • 打坐 / 盘坐 / 静坐 / 禅坐 [dǎzuò/ pán zuò/ jìngzuò / chánzuò] นั่งขัดสมาธิ
 • 双盘坐 [shuāngpánzuò] ท่าขัดสมาธิเพชร
 • 单盘坐 [dānpánzuò] ท่าขัดสมาธิราบ
 • 修炼 [xiūliàn] การปฏิบัติ, ฝึกฝน
 • 禅定 [chándìng] การทำสมาธิ
 • 修禅 [xiūchán] วิปัสสนากรรมฐาน
 • 修行 [xiūxíng] การบำเพ็ญปฏิบัติ –> 我们越修行我们越知道很多的意义。พวกเรายิ่งบำเพ็ญปฏิบัติยิ่งรู้ถึงความหมายแห่งชีวิต
 • 意义 (意义) [yìyì] อย่างมีนัยสำคัญ, อย่างมีความหมาย –> 生命的意义 ความหมายของชีวิต
 • 心散乱 [xīnsànluàn] จิตใจสับสนวุ่นวาย, จิตใจฟุ้งซ่าน
 • 静心 [jìngxīn] ทำใจให้สงบ
 • 呼吸 [hūxī] ลมหายใจ  –> 呼吸是生命 ลมหายใจคือชีวิต
 • 吸进 [xī​jìn] หายใจเข้า
 • 呼出 [hū​chū] หายใจออก
 • 空气 [kōngqì] อากาศ
 • 污浊 [wūzhuó] สกปรก –> 空气污浊 มลพิษทางอากาศ
 • 五蕴 [wǔyùn] ขันธ์ห้า (色、受、想、行、识)
 • 放松身体  [ fàngsōng shēntǐ] ผ่อนคลายร่างกาย
 • 把意念守在呼吸 [bǎyìniàn shǒuzàihūxī] กำหนดจิตอยู่ที่ลมหายใจ
 • 修行 [xiūxíng] การปฏิบัติธรรม, การบำเพ็ญ
 • 利用呼吸修行 [lìyònghūxī xiūxíng] การบำเพ็ญโดยใช้ลมหายใจ
 • 安般守意 [ānbān shǒuyì] อานาปานสติ
 • 受戒 [shòujiè]  ถือศีล
 • 诵经  [sòngjīng] สวดมนต์
 • 斋僧行善 [zhāisēng xíngshàn] ทำบุญตัดบาตร

  5 Responses to “ศัพท์ภาษาจีน : นั่งขัดสมาธิ [盘坐]”

 1. ร่างทรง ภาษาจีนว่าไงค่ะ

 2. รบกวนถามหน่อยค่ะ คำว่า พระอุปฌาจารย์ ภาษาจีนควรใช้คำว่าอะไรคะ

 3. 受戒 แปลว่า รับศีล

  持戒 แปลว่า ถือศีล

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!